tirsdag den 24. marts 2009

Årets dårligste nyhed for kriminologer

Ungdomssanktionen, var lige efter kriminologernes hjerte. I stedet for at smide unge i fængsel, eller på en lukket institution hele tiden, kom de kun få måneder på en lukket institution, derefter 1 et år i en åben, hvorefter resten af afsoningen foregik i hjemmet under tilsyn af de sociale myndigheder.

Nu er det blevet evalueret hvor godt den har virket, og da tanken var at undgå, de unge fortsatte med at være kriminelle, kan man ikke ikke ligefrem sige, at den har virket særligt godt.

Citat fra dagens politiken:

Men ungdomssanktionen har ikke haft den ønskede effekt, viser en ny rapport fra Justitsministeriet. Fra 1. juli 2001 til 31. august 2006 blev 416 unge idømt ungdomssanktion, og på trods af behandlingen har otte ud af ti begået kriminalitet igen.
Altså en recidivprocent (tilbagefald til kriminalitet efter straf) på 80 procent!

Recidivprocenten for unge 15-19 årige, der er i dømt ubetinget fængselsstraf mellem 42,5 procent og 50 procent, alt efter år (Kilde:)

Til dette Udtaler formand for det Kriminalpræventive Råd:


»Det er meget uheldigt, for det er helt centralt at få de unge ud af kriminaliteten«, siger Eva Smith,
Og giver sig derefter til at bortforklare:

»Der har manglet kontinuitet i de unges toårige forløb. At nogen følger med i, at der en åben institution klar, når den unge er klar til det. Og når han er klar til at komme ud i det almindelige liv, så er kommunen opmærksom på ham og har tilbud klar til ham«, siger Eva Smith.
Og bortforklaringer er jo på sin plads, for hun plejer jo at være blandt dem der missionerer mod straf:

- Det første er, at selv om det er dokumenterbart, at længere straffe ikke virker præventivt, så er det også dokumenterbart, at større risiko for at blive straffet gør. I forbindelse med pakkens lancering formuleredes dette fint af juraprofessor Eva Smith: "Det er ikke straffen, man er bange for. Når man er 22 år, er 12 år allerede en evighed, det ændrer ikke noget, at straffen hedder livstid. Det, man er bange for, er at blive opdaget".
Og i tante Agathes fortrukne:


Professor: Straf virker ikke

Men de kriminelle bandemedlemmer laver jo ikke kriminalitet, mens de er i fængsel?

- Nej, men når de kommer ud, så laver de jo ny kriminalitet. Jeg synes hellere, man skal se på, om det kan lykkes at resocialisere disse mennesker. Og det lykkes bedst, hvis de ikke har siddet for længe i fængsel. Jeg tror i hvert fald man har mulighed for at resocialisere de unge, og så er det langt bedre, at de sidder inde i kort tid, og så kommer der en ordentlig samfundsborger ud, som kan bidrage til samfundet.

Nej, straf gør ikke alle lovlydige, men mindre straf gør dem åbenbart mindre lovlydige.

Min samlede kritik af kriminologer, specielt Balvig/Kyvsgaard.

0 kommentarer: