tirsdag den 27. januar 2009

CO2 dommedagsprofeternes nyeste påhit

Via Denmark Online:

En meget interessant artikel og indlæg i klimadebatten og endnu en kritisk røst mod den nyreligiøse klima kult:


DMI var ude på ualmindelig tynd is, da klimadebatten i sidste uge brød løs igen, mener flere danske klimaforskere.
DMI har forsøgt at afvise teorien omkring solpletternes indvirken på klimaet.»Vi sætter ikke spørgsmålstegn ved de resultater, som de to geofysikere har
fremlagt. Men vi vil gerne vise, at sammenhængen mellem magnetfeltet og klimaet
ikke kan forklare den globale opvarmning, der finder sted for øjeblikket. Den
globale opvarmning, som vi har set de seneste år, skyldes efter alt at dømme
hovedsageligt den menneskeskabte drivhuseffekt,« pointerer seniorforsker Peter
Thejll, der har udarbejdet to grafer i DMI's pressemeddelelse.


Den ene graf viser middeltemperaturen for landjorden på den nordlige halvkugle over de
sidste. Den anden viser variationer i længden af solcyklussen over den samme
periode. CO2 effekten står for så vidt ikke til tvivl, men de forsøg som gøres med hensyn til at gøre CO2 effekten til den primære og største årsag til temperatur stigninger er tendentiøse.

Men Professor Ole Humlum, Afdeling for fysisk geografi, Geofysisk Institut ved Oslo Universitet påpeger at argumenterne ikke hænger sammen og selv om de nye data er interresante, så er der mangler som ikke retfærdiggør konklusionerne.
Han finder en mulig sammenhæng mellem ændringer i måleresultaterne og tidspunktet hvor antallet af målestationer blev reduceret fra 6000 til 2000.

Et andet punkt er at undersøgelsen kun tager temperaturstigningen på den nordlige halvkugle i betragtning, Peter Thejll forsvarer sig:»Hvis man i stedet viste en kurve for den globale middeltemperatur, ville man stadig på en markant stigning fra 1975 og fremefter. Men stigningen ville være knap så stejl og kun gå op til 0,5 og ikke 0,8. Men jeg mener nu stadig, at stigningen er unik,« siger han.
Der kan man sige, at en stigning på 0,5 grader, for så vidt mangler en markant grad af forandring som er hinsides tvivl. Specielt når man tager i betragtning de mange andre og for os uoverskuelige faktorer.
At man i debatten forestiller sig en ottedobling af stigning til fire grader resten af dette århundrede, gør det ikke bedre.

Fortidens resultater viser ikke en effekt, der retfærdiggør en markant effekt af CO2, som Humlum glimrende argumenterer på DMI undersøgelsens eget grundlag:


»I 1975 er koncentrationen af CO2 i atmosfæren omkring 330 ppm, stigende til ca. 370 ppm i år 2000. Stigningen er med andre ord ca. 40 ppm, hvilket ifølge DMI resulterer i en afvigelse på omtrent én grad celcius mellem de to kurver,« siger han.

»Den teoretiske effekt af CO2-stigningen fra 330 til 370 ppm giver isoleret set en beregnet temperaturstigning på ca. 0,16 grader. Hvis den menneskeskabte drivhuseffekt er ansvarlig for afvigelsen på én grad mellem de to kurver, må hjælpeprocesser knyttet til vanddamp og skydække derfor bidrage med de resterende 0,84 grader. Med andre ord skaleres den isolerede CO2-effekt op med en faktor 6,25 som følge af hjælpeprocesserne, ifølge DMI-diagramet,« forklarer han.


»Mellem 1880 og 1975 stiger den atmosfæriske mængde CO2 fra 290 til 330 ppm, dvs. også en stigning på omkring 40 ppm. Da udgangskoncentrationen af CO2 er lavere, beregner vi en lidt større isoleret CO2-effekt, ca. 0,18 grader, som følge af denne stigning. Samtidig må vi forvente, at hjælpeprocesserne på daværende tidspunkt også var aktive, hvorfor dette resultat også skal skaleres op med faktoren 6,25. Hermed kommer vi til at de to kurver mellem 1880 og 1975 burde afvige med godt og vel 1,1 grader. Det gør tydeligvis de ikke; de følges derimod smukt. Dette viser at CO2 med hjælpeprocesser mellem 1880 og 1975 åbenbart ikke havde nogen synderlig effekt, med udgangspunkt i DMI-analysen.«


»Da den grundlæggende effekt af CO2 med tilknyttede hjælpeprocesser må formodes at være nogenlunde konstant over tid kan temperaturafviget efter 1975 dermed heller ikke skyldes CO2 med hjælpeprocesser. Vi kan jo ikke have en CO2-hypotese der kun virker efter 1975. Derfor må afviget mellem de to kurver skyldes noget andet.«


Nej det kan vi ikke, det ville være ret så uredeligt. Alligevel er det præcis, hvad man formoder i store kredse, politiske såvel som videnskabelige. Oven i købet med ret så absurde bud på kommende temperaturstigninger med medfølgende vandstandsstigninger.

Lidt udvalg af mine tidligere poster om emnet:

http://logisksnit.blogspot.com/2009/01/velkommen-til-den-nye-hockeystavkurve.html

http://logisksnit.blogspot.com/2009/01/drligt-nyt-til-dommedagsprofeter.html

http://logisksnit.blogspot.com/2008/11/den-postmodernistiske-arvesynd.html

0 kommentarer: