tirsdag den 27. januar 2009

Krisetider egner sig til EU Propaganda

For nogle dage siden havde vi den ære i Danmark, at have den franske finansminister, Christine Lagarde, på besøg.
Det blev til en ikke spor overraskende skamrosen af EUs økonomiske fortræffeligheder.
EU var sluppet ikke mindre end helskindet gennem en krise, som den ikke selv har skabt, hurra hurra.
Det med det helskindede er dog en sandhed med modifikationer, eller en bizar variant af begrebet helskindet, for EU-Kommisionen vurderer vi vil klare os bedre end EU:
Kommissionens skøn på væksten i Danmark er dystert, men dog ikke så dystert som for euroområdet.
...
EU-kommissionens økonomiske rapport viser dog, at i forhold til de andre europæiske lande, så er Danmark fortsat klassens mønsterelev, når man ser på de offentlige finanser.

Kommissionen forventer desuden, at vi kan fastholde et pænt overskud på betalingsbalancen.


I et interview på TV2NEWS, holdt Christine Lagarde sig ikke tilbage for at insinuere at Danmark ville stå stærkere, hvis vi var fuldt medlem af det økonomiske samarbejde i EU.

Men det forholder sig faktisk omvendt. EU samarbejdet er skyld i, at vi står svagere.

Vores eksport falder til lande som specielt Sverige og Storbritanien:


Industrien og Danmarks Eksportråd forventer nu, at den danske eksport går sit hårdeste år nogensinde i møde, skriver Politiken tirsdag.

Politiken har undersøgt de seneste tal for eksporten til Sverige, Norge, Storbritannien, USA og Tyskland for november 2008 og sammenlignet med november året før. Tendensen er klar: Med undtagelse af Tyskland er dansk eksport til alle disse lande faldet markant fra 2007 til 2008.

For tre af landene - USA, Storbritannien og Sverige - er nedgangen langt større end nedgangen i eksporten generelt. Eksporten til eksempelvis Sverige var i november 2008 22 procent lavere end i november 2007, mens det tilsvarende tal for eksporten til


Kigger man på valutakurserne respektivt har vi en del af forklaringen:

Sverige:
Storbritannien:Faldet i eksport til USA og Tyskland skal dog findes i en afmatning af økonomien.

Men det rokker ikke ved, at når vores krone er så stærk i forhold til de omgivende lande, er det meget dyrere at købe hos os, end hvis vi devaluerede.

Og devaluere kan vi ikke.

For selv om vi står uden for den Økonomiske Union har vores politikere besluttet, at de ikke vil nyde fordel af denne frihed.

De har lovet EU at binde vores krone med en fastkurs politik til Euroen.

Så det omvendte er tilfældet. EU er dårlig for vores økonomi, punktum.

Vi kunne sænke vores import af varer som kunne blive købt i Danmark. Jeg sparer selv gerne 50-100 procent ved at handle i Sverige eller England. Hvis vi devaluerede, ville det ikke kunne betale sig. De lokale forretninger og firmaer vil blive førstevalg.
Vi kunne dog først og fremmest få gang i vores egen eksport.

Men der er naturligvis en hage. Mange forbrugsvarer som vi er bundet til at importere vil blive dyrere, eller rettere dem vi ikke producerer selv.

Men spændet mellem valutaerne er blevet for stort, og det går ud over vores økonomi, mere end det ville gå ud over den, hvis vi skulle købe færre importvarer.

0 kommentarer: