fredag den 16. januar 2009

Lidt computer problemer

Har vaeret så "heldig" at miste min harddisk, og min computer er til doktormanden med de tekniske kompetencer. Så bloggen ligger lige mere eller mindre i dvaletilstand, en cirka 10 dage frem.

Vil dog gerne lige kommentere tilfaeldet med de Sudanere som er blevet de foerste, der er blevet slaebt i retten, for at omskaere piger. Det var paa tide, at der skete noget.

Vi har en maerkelig opfattelse af privatlivets fred. Den gaelder også dumme svins ret til at mishandle deres saakaldt egne boern, der dog ikke bliver behandlet som oejensten.
Fra min egen tid som institutions medarbejder kan jeg huske en del tilfaelde, hvor baede jeg og andre taenkte "Det kan da ikke passe, de skal have lov til at oedelaeggge et barn og behandle det som lort?".
Men saedan er det. Har man faet boern, er det naermest umuligt at faa dem fjernet. Det samme gaelder ved vold og vanroegt.
Taenk at selvsamme foraeldre som skader deres boern, skal give tilladelse til at man undersoeger forholdene. Det er jo så himmelraebene som noget overhovet kan vaere.

Vi skal ikke spoerge, hvorfor vi har Toendersager og over 40000 kvinder som bliver udsat for vold om året. Det hoerer jo til privatlivets fred!

En lov der skal sikre, at boern ikke bliver fjernet på loese anklager, skal ikke virke saadan, at boern der direkte og tydeligt udsaettes for overgreb ikke bliver hjulpet.

0 kommentarer: