mandag den 19. januar 2009

Demografi med fuld optimisme

En lille artikel om problemerne omkring den demografiske fremskrivning, som afspejler den verden som politikerne lever i. Eller de blår de bliver bundet i öjnene.
Sakset fra Snaphanen:

I dag registrerer Danmarks Statistik automatisk en
tredje-generationsindvandrer som dansk, når mindst en af forældrene får dansk
statsborgerskab. De 1,3 millioner kroner skal bruges til at lave en særlig
befolkningsfremskrivning, som »… vil omfatte alle børn og unge med
indvandrerbaggrund og deres efterkommere, uanset om disse bliver registreret som
danske af oprindelse i den generelle befolkningsfremskrivning,« som det hedder i
forligsteksten. Undersøgelsen, der skal være færdig ved årets udgang, vil ikke
alene kraftigt påvirke prognosen for befolkningens sammensætning de næste
årtier.

Den er strengt nödvendig, men problemet er ikke alene den misvisende fremskrivning, i form af at reelt efterkommere ikke bliver regnet som sådanne, hvis de er födt af bare en foräldre, der er både födt i Danmark og har dansk statsborgerskab, men som en af "dansk herkomst".

Problemet stikker dybere. Nemlig med en fuldständig urealistisk forventning til nyindvandring og fertilitetsrate hos dem som allerede bor her:

Ifølge Danmarks Statistiks fremskrivning vil antallet af indvandrere - med
talrige forbehold for alskens usikkerheder - stige med 43 procent fra 2008 til
2050, mens antallet af efterkommere vokser med 110 procent. I samme tidsrum
skønnes antallet af personer med dansk oprindelse kun at ville stige 1 procent.
I tal stiger antallet af indvandrere og efterkommere til små 800.000, men reelt
er det ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der interesserer politikerne,
og de skønnes at udgøre knap 550.000 af de knap 800.000. I procent betyder det,
at 9,4 procent af befolkningen skønnes at have ikke-vestlig herkomst i år
2050.Men det er målt efter den klassiske metode, hvor et barn af en efterkommer
automatisk registreres som dansk, hvis en af forældrene får dansk
statsborgerskab. Hvis der opgøres efter Dansk Folkepartis ønsker, vil det
selvfølgelig påvirke tallene.


Det er jo en fuldständig gak befolkningsfremskrivning. Alene at få dem til at vokse med 209.000 fra de 341.000 per 1 januar sidste år! Kan jo klares ved en nettoindvandring på lidt over 20.000 i 10 år, eller lidt over 5000 per år frem til 2050. At de kan “bilde”sig selv de tal ind, inklusiv nästen Eyvind Vesselbo, er da at ligne med strudsen, der stikker sit hoved i jorden, eller noget som er baseret på en vanvittig formodning om, at de holder, eller ender på, samme negative demografirate som os overordnet, trods de nu årligt föder 25 börn per 1000 i forhold til de omkring 10 börn per alle 1000 danskere. Forventer de både at indvandrere ophörer med at föde börn nu og ny-indvandringen og fertiliteten ikke overstiger 209.000 samlet? Og så oven i köbet ikke-väkst i den danske befolkning fra 2040 - nej, nej, nej!

De ikke-vestlige indvandreres antal i Danmark er seksdoblet på under 30 år! Uden den "store" årlige indvandring, smertegränsen blev jo först nået for alvor ved 20.000 årligt. Selv om den bliver sat som 10.000 i fremtiden, er det stadig noget som forykker demografien i et tempo samfundet ikke kan fölge med i, eller velfärdsstaten kan klare.

Nej, lad os få lavet det om, så vi kan få de reelle tal at forholde os til. Alt andet er da at se ned på danskerne og mistänke dem for at ikke kunne forvalte sandheden.

Men lad os også få nogle ordentlige udregninger, som ikke regner med urealistisk lav nyindvandring og fertilitetsrate hos ikke-vestlige indvandrere.

0 kommentarer: