lørdag den 15. maj 2010

Boligboblens uhyggelige spøgelse i dansk økonomi

Boligboblen har kostet dyrt og ledt til bankernes krise. Selv om krisen på det punkt er kommet, venter der alvorlige efterskælv.

Priserne er stadig høje for boliger, men med historisk lave renter slipper de danske husholdninger midlertidigt for en høj rentebyrde. Oven i har de fleste taget afdragsfrie lån og skal dermed endnu ikke afdrage.

Det vi dog forandre sig, da renterne vil stige i næste år og fremad og lånene skal betales tilbage. Dermed dæmpes forbruget for at slet ikke at nævne alle dem som ender med tvangsauktioner.

Læs mere her på side 93:

Renteudgifternes andel af indkomsten er højest for boligejere med mellemindkomster og er faldende med alderen. Sidstnævnte afspejler et typisk livsforløb, hvor man gradvist får afdraget på boliggælden samtidig med, at indkomsten typisk stiger med alderen.
Ovenstående betyder, at de største renteudgifter påhviler for eksempel børnefamilier, hvilket er den gruppe som potentielt forbruger mest.
Det betyder, at de vil blev tvunget til at stramme livremmen alvorligt ind og fravælge dyre danske produkter i stigende grad.

For at slet ikke at nævne, at de afdragsfrie lån midlertidigt begrænser det som skal betales for ejendomme:

Det fremgår endvidere, at afdragsfrielån udgjorde godt 50 pct. af den samlede udlånsmasse for ejerboliger og fritidshuse primo 2010. (side 113)
Og videre:

Typisk er sådanne lån bevilget som et 30-årigt lån enten startende med 10 års afdragsfrihed eller som en ”klippekorts-model”, hvor kunden selv kan vælge, hvor de afdragsfrie perioder skal lægges. De låntagere, som påbegyndte den afdragsfrie periode startende i 2003, vil fra og med 2013 kunne have ”opbrugt” deres afdragsfrie periode og skal påbegynde at afdrage deres lån. Nogle låntagere har optaget et afdragsfrit lån med sigte på at optage et nyt lån med en ny afdragsfri periode efter 10 år.Realkreditinstitutterne har imidlertid tilkendegivet, at det er deres kreditpolitik kun at bevilge lån med afdragsfrihed til kunder, som på bevillingstidspunktet har en økonomi, som kan servicere et alternativt lån med afdrag. Enkelte låntagere vil derfor muligvis få et problem med at skulle betale afdrag, når den afdragsfrie periode ophører. Realkreditinstitutterne kan bevilge et nyt lån til kunden. Prisfald på boligen siden lånets oprindelige bevilling kan dog medføre, at realkreditinstituttet ikke kan bevilge et ligeså stort lån til kunden på grund af lånegrænsen på 80 pct., hvor finansiering således må tilvejebringes på anden vis. (side. 114)It aint over till it´s over, som man siger over there!

Og det ansvarlige parti Socialdemokratiet, der gerne revser regeringen for at være skyld i den dårlige politik under krisen og før. Stemte for forslaget om de afdragsfri lån! SF stemte imod og var for en gangs skyld virkeligt økonomisk ansvarlige.

Dansk økonomi er alvorligt kaput på alle planer. Konkurrenceevnen, offentligt forbrug, privatøkonomien.

Min tidligere post om et konsulent-firmas undersøgelse, der gav de afdragsfrie lån en væsentlig skurkerolle i at 150.000 familier i dag er teknisk insolvente.

Et ord - Kaput! Men stem bare på S og SF, så vi kan finde ud af det så hurtigt som muligt og få en politisk Stein Bagger sag, eller ny Anker Jørgensen, der åbner øjnene på befolkningen. (Demokrati og ansvar frem for alt.) For jeg er ikke sikker på, at det vil være bedre med de borgerlige, der kun skærer lidt overfladisk her og der, så pinen trækkes ud.

0 kommentarer: