lørdag den 1. maj 2010

Politisk tvetungethed

"Blegansigt taler med kløftet tunge", var den klassiske beskyldning af indianere i de Lucky Luke tegneserier, jeg læste som barn. Som voksen må man nøjes med den kløvede tunge fra vores politikere:

Kort sagt er målet med kommunalreformen at skabe et nyt Danmark, hvor en stærk og fremtidssikret offentlig sektor løser opgaverne med høj kvalitet og så tæt på borgerne som muligt. Borgerne i Danmark skal opleve en endnu bedre og mere sammenhængende offentlig service.
Lars Løkke Rasmussen
December 2005

Subsidiaritetsprincippet
Princip om, at politiske beslutninger skal træffes på lavest mulige politiske og administrative niveau. Bortset fra de områder, hvor EU har enekompetence, skal EU kun handle på områder, hvor den påtænkte handling bedre kan gennemføres på EU-plan end på nationalt plan. Også benævnt nærhedsprincippet.

War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength.
George Orwell


0 kommentarer: