lørdag den 1. maj 2010

Update på arbejdsløsheden

Når man tager i betragtning, at aktiverede ikke tæller som arbejdsløse, så er arbejdsløsheden ikke faldet, selv om det lyder flot når man siger det og holder politikere fra den ubekvemme situation man oplevede i begyndelsen af halvfemserne med en arbejdsløshed oppe omkring 12 pct.

Der er dog endnu flere camouflerede tal:

På bare et år er gruppen af arbejdsløse mellem 15 og 66 år, der ikke modtager hverken dagpenge eller kontanthjælp, steget med 53 procent. I fjerde kvartal i 2008 stod 43.000 personer således i den uheldige situation, og det tal er i slutningen af 2009 steget til 66.000.


"Det er en uhyggelig udvikling. Mange får sig en meget ubehagelig oplevelse, når de kommer ned på jobcentret og finder ud af, at de end ikke kan få kontanthjælp, fordi deres ægtefælle for eksempel tjener for meget eller fordi de ejer en gammel bil," siger LOs næstformand, Lizette Risgaard."
Økonomien skal nok vokse fremadrettet og det samme med arbejdspladserne, men det kommer til at gå langsomt, og jeg tror personligt ikke vi på alle planer når niveauet for indtægter til staten og vækst, som vi så i 2007 i den nærmeste fremtid og hermed mener jeg faktisk dette årti, og naturligvis korrigeret for inflation.

Det er klart, at fra det lave udgangspunkt vi kommer fra under krisens lavpunkt, kan det næsten kun gå frem, forhåbentlig da. En ny global krise kan i øvrigt hurtigt opstå, der er rigeligt med faktorer, der kan udløse en stadigvæk.

Arbejdsløsheden måned for måned siden starten af 2007:Og udviklingen i det private forbrug ( 735 mia. kr, samlet i 2007 og 702 mia. kr. i 2009 ):

0 kommentarer: