søndag den 30. maj 2010

Samfundsudsnit

Kategorierne er belejlighedsvist skiftet i arbejdskraftundersøgelsen efter 2007. Industri har dog fået tilføjet råstofudvinding og er alligevel gået klart tilbage, der er stadig flere der skal arbejde i servicebranchen.
At håndværkere ikke har så meget at rive i, kan næppe overraske.
Omfordelingen af arbejdende, hvor de arbejder og for hvilke penge, det er tallene, der gemmer sig bag arbejdsløshedsstatistikken.
Jo flere der arbejder i eksporterhverv i det private jo bedre. Vi kunne udrydde arbejdsløsheden ved at ansætte personer i det offentlige, faktum er at det er service som går frem, flere mennesker, flere butikker, men hvem putter pengene i hånden på en kunde i butikken? Det offentlige eller det private.

Som i kan se mister vi ansatte i eksporterhvervene i stor stil, mens servicesektoren og det offentlige tager over. Den danske økonomi bliver aldrig den samme igen og det skal vil nok have Villy og Helle til at skære meget klodset ud i pap for os:

Beskæftigede (1000 personer) efter branche og tid og 15-66 årige1995K1 1999K1 2003K1 2006K4
1 Landbrug, fiskeri og råstofudvinding 106 95 82 84
2 Industri 503 512 442 424
3 Energi- og vandforsyning 22 16 14 16
4 Bygge og anlæg 159 181 185 205
5 Handel, hotel og restauration 401 446 440 493
6 Transport, post og tele 187 186 183 184
7 Finansiering og forretningsservice 276 316 347 390
8 Offentlige og personlige tjenester 906 942 970 1011
9 Uoplyst aktivitet 8 4 5 3

Beskæftigede (1000 personer) efter branche (10-grp.) og tid


2007K3 2010K1

1 Landbrug, skovbrug og fiskeri 68 58

2 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 460 378

3 Bygge og anlæg 196 161

4 Handel og transport mv. 630 589

5 Information og kommunikation 97 107

6 Finansiering og forsikring 88 89

7 Ejendomshandel og udlejning 29 26

8 Erhvervsservice 212 225

9 Offentlig administration, undervisning og sundhed 872 900

10 Kultur, fritid og anden service 127 132

11 Uoplyst aktivitet .. ..Som blommen i ægget, kan vil tilføje beskæftigede vs uden arbejdsstyrken og husk bruttoledigheden er større, når aktiverede fraregnes:


1995K1 1998K1 2001K1 2004K1 2007K1 2010K1
Beskæftigede 2568 2671 2691 2680 2764 2665
Arbejdsløse 214 175 148 179 133 230
Uden for arbejdsstyrken 826 795 817 817 810 895


Tabellen dækker alle 15-66-årige. Arbejdskraftundersøgelsen

inkluderer desuden en række variable der ikke på nuværende tidspunkt

offentliggøres i Statistikbanken. Yderligere information om

Arbejdskraftundersøgelsen, bl.a. om mulighed for at gennemføre

tillægsundersøgelser kan findes her:

http://www.dst.dk/HomeDK/Vejviser/Portal/Arbejdsmarked/aku.aspxKilder: AKU3 og AKU33 samt AKU1

Bonus info:

Statistik er noget fanden har skabt. Er ledigheden reelt på 230.000 personer eller er den på blot 116.000 personer? Ledende økonomer tolker ledighedstatistikkerne vidt forskelligt...
Ledigheden er samtidig steget med 77.000 personer i samme periode til 7,9 pct., hvor den officielle ledighed fra Danmarks Statistik kun viser en ledighed på 4,2 pct.

Spørgsmålet bliver hvad der sker, når vi begynder at regne med timer arbejdet?

Beskæftigede (1000 personer) efter arbejdstid og tid
1995K1 1998K1 2001K1 2004K1 2007K1 2010K1
Under 15 timer 197 234 181 216 222 263
15-36 timer 423 476 554 561 620 577
37 timer 1354 1365 1193 1142 968 1034
38-48 timer 327 363 494 519 679 607
49 timer og derover 217 221 245 221 243 177

Kære Villy og Helle, der er ikke det samme behov for at man arbejder længe, som der har været og der hvor behovet er, gør man det allerede.

Desværre regnes der ikke ud fra branche, og hvem der konkret arbejder hvor meget? Men grundlæggende tror jeg ikke man skal sætte næsen op efter nyansættelser, før de eksisterende medarbejdere har givet den en ekstra skalle.

En masse arbejdspladser er i øvrigt forsvundet for tid og evighed. Og det er langt fra slut, såvel som krisen heller ikke er det.

0 kommentarer: