lørdag den 8. maj 2010

Finanskrisen kommer igen with a vengeance

En enormt spændende debat med nogle af de virkeligt tunge drenge inden for danske økonomi og det er en virkelig kvalificeret debat, der kommer omkring en hel masse emner og som kan hundred procent anbefales. Ikke meget tyndt øl i den her debat!

Den kan ses her på Sputnik - Finansdebatten.

Den er specielt noget, der kan anbefales til oppositionen, der har travlt med at bilde folket ind, at den nuværende regering har bragt os i en dårligere situation, end ellers. Faktum er, at renten på vores statsobligationer har udviklet sig bedre, end selv tyskernes og sammen med sidstnævnte er vi et af de få lande, der er tillid til i Europa lige nu.

Når jeg alligevel er bekymret, skyldes det, at Danmarks økonomi bliver påvirket af, hvordan det kommer til at gå i resten af Europa og med et årligt underskud på statens finanser på omkring 100 mia. kr., er vi på vej i den forkerte retning med lynfart, selv når, og hvis!, gælden eventuelt halveres. Her mener jeg som sagt, at de nuværende spareinitiativer, hviler på en alt for optimistisk tiltro til, hvor hurtigt vi får gang i statens indtægter igen, og jeg mener ikke, det er ok. Heller ikke for at afvente situationen og undgå at sætte skræk i markedet og "kvæle opsvinget". Det er forskrækket af flere forhold allerede og vi behøver ikke at bidrage til gældsskrækken, da vi faktisk hurtigt kan få god økonomi igen, med hurtige reformer både af det offentlige og tilbageholdenhed i lønvæksten.
Jeg siger i øvrigt bevidst ikke gang i økonomien, men "gang i statens indtægter igen", for selve økonomien målt i BNP, den skal nok vokse, så længe vi ikke får en ny recession, men jeg tror ikke staten får de samme indtægter igen, som de havde i 2007 foreløbigt, heller ikke i 2013, hvor den nuværende vurdering er, at med omkring 1,7 pct årlig vækst, så når vi samme niveau igen i økonomien eller BNP. Vel at bemærke før der korrigeres for inflation.

1. Nu er der både en trussel mod selve væksten i form af en ny recession, som ikke nødvendigvis vil betyde så stor en tilbagegang i økonomien, men den vil lamme den i årevis. Det er udelukkende fordi vi ikke er så højt oppe at flyve lige nu, krisen kan reelt være langt alvorligere, da den rammer stater, som vil have svært ved at både vokse i indtægter og spare på udgifter, samt har en gældsafviklingfase, der vil blive kæmpet med i årevis.

2. Selv med vækst omkring 1,7 pct. så får staten ikke de samme indtægter, eller bliver fritaget for så mange udgifter til overførselsindkomster på den anden side som i 2007 osv.

3. Jeg tror Danmarks gæld vil sætte absolut rekord inden for 5 år. Dels får vi angiveligt en S - SF regering, der har linet op til at gøre det hele langt værre. Men selv om det ikke sker, så er jeg rimelig sikker på, at den nuværende regering vil være tilbøjelig til at være for forsigtig, komme med for lidt, og det for langsomt.

Det dog værd at bemærke, at der indtil videre ikke er begået nogen Anker Jørgensen, Danmarks økonomi kørte virkelig godt, så der var råd til at bruge flere penge. Det er der bare ikke nu, så Anker Jørgensen kan stadig nå at genopstå fra døde.
Det er ikke regeringens skyld, at verdensøkonomien kører som den gør, og det var for så vidt heller ikke Anker Jørgensens dengang. Men det bliver regeringens skyld - hvilken regering vi nu taler om? - hvis den ikke handler med rettidig omhu og endnu mere, hvis den gør ondt værre.

0 kommentarer: