fredag den 2. oktober 2009

Usikre byer i Danmark - del 3

Når der kommer så chokerende tal på bordet, som somaliernes og libanesernes overrepræsentation inden for straffelovs kriminalitet - for at citere dem fra en tidligere post:

Hvis man har svært ved at forstå, hvad jeg mener, så lad mig pege på, at de udgør 0,42 procent af befolkningen i Danmark, men har samlet, målt over seks forskellige år, været de ubetinget fængselsdømte i 4,78 procent af sagerne for alvorligere vold, 6,90 procent af voldtægtssager, 7,28 procent af røverierne, samlet set stod de for 6,7 procent af alle straffelovsdomme i 2007 men udgjorde 0,42 procent af befolkningen på landsplan.
Så er det klart at der er nogle som både krummer tæer og gnider øjne. Det gjorde jeg også selv, og har regnet efter tre gange, hvor jeg normalt ville regne efter halvanden gang.

Men faktaene er nu en gang som de er, når vi taler indvandrere fra de lande, og deres andel af ubetingede fængselsdomme.

Det er svært at ty til forklaringer omkring, at deres socioøkonomiske forhold er ti gange værre end andres.
Men så kan jo altid flytte fokus, og det gør jo Røggranaten, undskyld Raapil, som har beæret mig med en selvstændig tag på hans blog.
Han bryder sig ikke om tanken om, at muslimer skulle være mere voldelige end andre, og leverer denne perle i kommentarsporet:

Jeg anerkender gerne at indvandrere er mere kriminelle, men tilsyneladende – indtil du har påvist andet – er de ikke mere voldelige end fynboer.
Lad mig kort sige, at hvis fynboerne vitterligt var lige så voldelige som de seks største muslimske grupper af indvandrere i Danmark, så skulle de stå for næsten halvdelen af volden i Danmark. Var de lige så voldelige som Somalierne og Libaneserne, skulle de stå for næsten al vold i Danmark. Det er selvindlysende ikke tilfældet.

Han fortsætter:

Jeg afviser ikke at indvandrere generelt er mere kriminelle end indfødte. Men tallene fra Fyn peger på at vold kunne være en undtagelse.
Raapil vil hellere begå et enormt intellektuelt selvmord, end at indrømme han tager fejl.

Jeg gider ikke at diskutere Kerteminde. Det er nok at pege på, at Kerteminde kun har under en 1/3 del anmeldte voldstilfælde i forhold til for eksempel Ishøj og Glostrup.
I øvrigt er Kertemindes 20-29 årige ikke mere voldelige, end dem i Ishøj baseret på tal fra 2005-2008, både betingede og ubetingede domme, og alle voldsforbrydelser i alt.

Så, når der er så mange dømte mænd mellem 20-29 år i Kerteminde, kan det skyldes mange ting.
En særligt voldelig gruppering kan opstå alle steder, et råddent æg rådner hele kurven. Der bliver fanget flere af dem som begår vold, fordi folk tør anmelde dem, og ved hvem de er. Dommerne i området er mindre tilbøjelige til at frikende voldsforbrydere, og mere tilbøjelige til at straffe den slags.

På landsplan er muslimske indvandrere stadig væk alt fra over tre - til over ti gange overrepræsenteret inden for grove voldsforbrydelser og røverier, med få undtagelser fra reglen både op og ned.

Alene på landsplan i årene 2005-2007 blev 2,2 procent af alle indvandrere og efterkommere mellem 15-29 år dømt for vold ( eller mere præcist, sådan er forholdet mellem domme og antal ). Og det er vel at bemærke alle, også vestlige indvandrere/efterkommere, som ellers har et lavere kriminalindeks, end danskerne generelt. Det slår selv den høje andel på omkring 1 procent (1/100) i Kerteminde, blandt unge 20-29 årige.

Blandt ikke vestlige efterkommere er andelen højere, da de står for 82 procent af alle straffelovsdomme og 19 procent af alle ikke-vestlige efterkommere i øvrigt er dømt for et eller andet forhold. For at slet ikke at glemme, at alene de seks største Indvandrer grupper blandt muslimerne, alene står for omkring 1/3 del til halvdelen af al voldskriminalitet begået af alle indvandrere og efterkommere (vestlige som ikke-vestlige). og endda mere, eftersom jeg kun har regnet indvandrerandelen ud og ikke efterkommernes fra de lande:

Indvandrere fra Tyrkiet, Pakistan, Libanon, Somalia, Irak, Marokko stod samlet set for (Ubetingede fængselsdomme årene 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 som dækket i STRAFNA1):

15,70 procent af voldtægtsdommene.
14,67 procent af dommene for manddrab.
13,11 procent af domme for røverierne.
10,49 procent af vold mod offentlig myndighed.
7,32 procent af den simple vold.
9 procent af alle domme for voldsforbrydelser.
10,46 procent af den alvorligere vold.
11,13 procent af domme for trusler.
9,47 procent af brud på våbenloven.
8,63 procent af særligt alvorlig vold.Og problemet er vi taler om tusinde personer, ikke nogle få, som kunne mandsopdækkes, eller som man kan lave en målrettet indsats mod. Den luksus har vi ikke, hvor problemet er ved at vokse massivt - omkring København, Odense, Århus.

3 kommentarer:

raapil sagde ...

Kan du ikke for en jævn, molbo-begavet type som undertegnede gøre klart hvor journalisterne bag historien om, at fynboer fra Langeland og Kerteminde er de mest voldelige, tager fejl?

Du har utvivlsomt ret i din kritik, men jeg savner stadig at forstå hvorfor.

Lyver journalisterne, tager de fejl eller manipulerer de?

En ting jeg til gengæld er meget sikker på, det er at du har et problem med at definere hvem de over-kriminelle er.

Det ene sted er de 'muslimer', så er de 'indvandrere og efterkommere' og så er de 'ikke-vestlige'.

Du har måske bemærket at jeg har været ret kritisk overfor Nicolai Sennels tese om 'muslimsk kriminalitet', som jeg mener modsiges af internationale erfaringer med indvandrere.

Du er tilsyneladende heller ikke selv helt overbevist om du skal betragte kriminaliteten som 'muslimsk' eller 'indvandrersk'?

Knud Larsen sagde ...

@ raapil

Statistikken over hvilke lande indvandrere kommer fra og hvor kriminelle de var i forhold til gennemsnittet, var da ikke til at misforstå.
Men du mener måske at vi ikke kan vide hvor mange muslimer der er i Tyrkiet fx?

Hørte lige på puteren at også i Tyskland scorer 2. vietnamesere *højere* end det tyske gennemsnit, mens you know who, scorer lavest.

Og dem der scorer lavest er tyrkere og arabere åbenbart, - hvad ER det nu som de to grupper har til fælles?

Åbenbart har de fx til fælles, at de ikke KAN lide at blive undervist af kvindelige lærere, - men det har sikkert INTET med islam at gøre ;-)

Du har ret i at man aldrig burde skrive "ikke-vestlige" medmindre der ikke ER statistik på de etniske grupper, - for nogle af de ikke-vestlige trækker jo NED i kriminalitetsstatistikken, som du ved. Og de scorer formodentlig også her i DK højere end gennemsnittet i skolen?

Thomas Bolding Hansen sagde ...

Journalisterne tager ikke fejl, de gentager i reglen andre folks "fejl".

Nu har jeg forsøgt at finde den oprindelige rapport. Jeg gætter på det er den sædvanlige cherry pickende Balvig, eller Kyvsgaard som er blandt forfatterne.

Men grundlæggende kan jeg ikke udtale mig om den rapport, da jeg ikke har set den endnu.

Jeg mener ikke, at journalisterne lyver, eller manipulerer. De flytter ofte fokus, og undlader.
Men hvis Danmarks statistik gik ud og offentliggjorde de beregninger, jeg har lavet, ville en del medier angiveligt også trykke det.

Jeg er ikke til konspirationsteorier. Men fakta er, at DST styrer, hvad vi kan vide på det her område.
Når de laver kriminalitetsindeks baseret på lande, skyldes det en politisk beslutning fremtvunget af DF.
Ellers var den information ikke til rådighed overhovedet og har i øvrigt kun været det i få år.
Går du tilbage i tiden til trylle - trylle Kyvsgaards tid, Så er her en artikel, der godt måske godt kan give et hint omkring, hvorfor tallene har været så langt undervejs. Ellers er denne debat mere fyldigt beskrevet i Morten Urhskovs bog "et delt folk".
Kort sagt, er det nok ikke for meget at sige, at der fra politisk/forsker hold har været en modvilje, mod at få tallene på bordet.

Blot syv år tilbage virkede denne strategi glimrende:
Ved korrigering fik man reduceret overkriminaliteten til 7 procent mere.

Det er stadig en del af problemet, at når man laver selv det kriminalitets indeks for individuelle lande, blander man alle forbrydelser.
Trafikforseelser med straffelov. Hvor danskernes indeks trækkes op af trafikforseelser. Tyrkernes kriminalitets indeks ligger næsten lige så højt som somaliernes, over 200. Men tyrkerne hører blandt dem med flest trafikforseelser, hvor somalierne har færrest færdselsforseelser, altså deres høje indeks skyldes straffelovskriminalitet.
Tyrkerne er dog stadig overrepræsenteret inden for vold.

At pressen ikke selv går ind og støver informationer op. Det kan skyldes så mange ting. De gør det generelt ikke, heller ikke på neutrale områder. Det tager jo tid, specielt hvis man ikke er vant til det.

At jeg opererer med vestlige og ikke vestlige indvandrere, og så efter lande.
Det skyldes udelukkende at det er de statistisk kategorier som findes i Statistikbanken. Hvis en statistik ikke rummer muligheden for at regne med hverken ikke-vestlige indvandrere, eller efter oprindelsesland, kan jeg naturligvis ikke gøre det.

Der findes for eksempel intet sted, jeg kan regne med ikke-vestliges del af kriminaliteten alene. Det bliver så nævnt i rapporten "indvandrere i Danmark 2008". At ikke-vestlige står for 82 procent af straffelovs kriminaliteten hos indv/efterk, selv om de kun er omkring halvdelen af indv/efterk.

Til gengæld kan jeg så regne med ophavsland, som Somalia, Tyrkiet osv.
Som jeg så har gjort.