lørdag den 3. oktober 2009

Thermageddon i dag

De fine herrer fra FNs klimapanel, Al Gore, og den nyligt omvendte Anders Fogh Rasmussen behøver slet ikke at vente så længe, som til enden af dette århundrede, før vandstanden stiger til katastrofale højder. Nej, det sker allerede i dag:

Et kraftigt blæsevejr giver sig udslag i forhøjet vandstand langs den jyske vestkyst. Ved højvande natten til søndag er der udsigt til tre meter over det sædvanlige i Vadehavet, og ved Hvide Sande vil det ligge mere end to meter over det normale.
Men det kunne være meget værre:

Desværre, har vi et helt århundrede til at forberede os på FNs og dit og dat profetier om vandstigninger på så dramatiske niveauer som 40-100 centimeter. Det har vi ikke med den 3 meter vandstigning i dag, men mon ikke det går?

Spørgsmålet er bare hvor hysteriske vi skal være:


Apropos: Netto har fået den geniale idé at lave nedskæringer og vinde folkets gunst samtidigt.Lidt mindre betænksomt vil EU og andre lande smide 100 milliarder årligt til højre og venstre, for at bremse væksten i u landene.
Men det er jo en EU specialitet, at få det til at se ud som om man hjælper u-lande, mens man hytter sit eget skind.

Men det er jo kun toppen af isbjerget ud af de 8300 milliarder, man planerer at hælde i sort hul i jorden.

Under alle omstændigheder er det for sent, for thermageddon kommer til vestkysten i dag.

0 kommentarer: