torsdag den 29. juli 2010

Muslimske kvinder føder over 3 børn i gennemsnit

Læs også om, at de føder børn i en tidligere alder, end danske kvinder gør det.

Jeg har lavet en ny beregning om muslimske indvandrerkvinders fødselsrate, tidligere har jeg jo regnet mig frem til, at indvandrerkvinder fra Tyrkiet, Somalien, Afghanistan, Irak, Libanon og Pakistan, føder 1,71 gange så mange børn som os.

Ganger vi så de 1,71 flere børn med den gennemsnitsfertilitet, som danske kvinder siges at have, nemlig 1,824, altså 1,824 gange 1,71, så bliver resultatet 3,119 barn per kvinde for ovenstående muslimske indvandrerkvinder, hvilket er noget mere end den fertilitetsrate, der generelt angives for de her landegrupper.
Hvor somalierne ganske vist trækker op med en på 4,238, der trækker så den største muslimske indvandrergruppe, de tyrkiske kvinder, omvendt ned, for de har kun en fertilitetsrate, ifølge Danmarks Statistik, på 2.091. Da de fylder mere i antal, bør de også trække mere ned, end Somalierne trækker op.

Lad mig starte med de informationer fra Danmark Statistik, fra rapporten Indvandrere i Danmark 2009, som jeg tager delvist udgangspunkt i:


Læg mærke til, at kun somalierne angives med over 3 børn per kvinde, selv om de kun er i antal, hvad der svarer til 1/4 del af tyrkerne. hvilket reelt betyder, hvad jeg senere kommer ind på, at enten er antallet af børn per kvinde angivet for lavt for muslimerne, eller for højt for danskerne.


Derfor vil jeg lave min tidligere beregning om, og denne her gang vil jeg tage udgangspunkt i de 15-49 årige kvinder, af ovennævnte herkomst, præcis som Danmarks Statistik.
Eftersom de i ovenstående opererer med gennemsnitsfødsler over en femårig periode for de nævnte etniske grupper, så vil jeg også operere med et gennemsnit af 15-49 årige kvinder med forskelligt landeophav, som det har været mellem 2004-2008.

For at starte med 15-49 årige kvinder af etnisk dansk herkomst, så kan i se på ovenstående grafik, at de fødte 55.840 børn i gennemsnit om året i perioden 2004-2008.

Så mangler vi kun, hvor mange de var i perioden 2004-2008 i antal, og de tal finder vi her (BEF3), og her (KRBEF3).

Gennemsnittet var 1.102.065 af de 15-49 årige kvinder af etnisk dansk herkomst i perioden, og de fødte som sagt 55.840 børn, eller 50,67 barn per tusinde.

Tager vi så de tyrkiske indvandrerkvinder, så var der i gennemsnit 11.641 af de 15-49 årige i perioden 2004-2008.
Som i kan se fødte de i gennemsnit 771 børn. Det giver 66,23 barn per tusind tyrkiske indvandrerkvinder.
Det svarer til 131 pct. af, hvad danske kvinder fødte per tusinde. Den danske etniske kvindes fertilitetsrate hævdes at være 1,824, så den ganger vi med 1,31. Det giver 2,38 barn per kvinde for tyrkerne.

Tager vi de somaliske kvinder, så var der 4001 ditto af dem i ditto periode. De fødte 546 børn som i kan se, hvilket svarer til 136,47 børn per tusinde kvinder. Det er så 269 % af hvad etniske danske kvinder fødte. Der er: 1,824 * 2,69, altså 4,91 barn per kvinde.

Næste nummer i rækken er de afghanske indvandrerkvinder af 15-49 årige , dem var der mellem 2004-2008 i gennemsnit 2884 af dem. De fødte 239 børn i gennemsnit. Hvilket svarer til 82,87 barn per tusinde. Det svarer til næsten 164 pct. mere, end hvad de danske føder og igen 1,824 * 1,6355 svarer til 2,98 barn per kvinde.

Herefter kan vi tage de irakiske kvinder, der var gennemsnittet af 15-49 årige i perioden 2004-2008 på 6595. De fødte 582 børn i gennemsnit. Hvilket svarer til 88,24 børn per tusinde kvinder. Det er 174 pct. flere børn, end hvad de danske kvinder fødte, så kan vi tage den igen 1,824 * 1,7416 = 3,18 barn per kvinde.

De libanesiske ditto var 4730 og de fødte 440 børn, hvilket giver 93 børn per tusinde af dem. Eller næsten 184 pct. så mange børn per tusinde, som når det er etniske danske. Så tager vi den igen 1,824 * 1,8358 = 3,35 barn per kvinde.

Tilsidst har vi de pakistanske indvandrerkvinder. 3424 af dem i ditto både aldersgruppe og periode. De fødte 309 børn, hvilket svarer til 90,25 barn per tusinde kvinder. Det er 178 pct. af hvad etniske danske kvinder fødte per tusind. Igen hvis danske kvinder virkelig fødte 1,824 barn per kvinde, så fødte de pakistanske 3,25 barn per kvinde.

Altså, som i kan se ligger de muslimske indvandrerkvinder over den fertilitet, som er angivet i rapporten. Eller den danske har reelt været under 1,824 i de sidste fem år.

Det åbner for flere muligheder:

1. Danske kvinders fertilitet er overvurderet.

2. Muslimske kvinders er undervurderet.

3. Fertiliteten per kvinder tager udgangspunkt i en bredere periode, end 2004-2008. Det vil så pege på at muslimernes fertilitet stiger.

4. Danmarks Statistik korrigerer hokus pokus, det behøver ikke at være for at skjule så meget som muligt. Det kunne for eksempel være fordi, at nogle grupper er kommet senere til Danmark i et højt antal, end andre. Derfor må man sjusse sig frem, hvis man skal regne fødselstallet ud for en hel cyklus fra 15-49 år.

Gældende for de fem år mellem 2004-2008, var muslimske kvinder bestemt ikke i nærheden af 1,824 barn per kvinde.

Så kan vi passende runde af med den samlede omgang, altså gennemsnittet for de seks store muslimske indvandrerlande nævnt her.
For nok kan man pege på at tyrkerne relativt set ikke føder så mange børn, det er der bare andre, der gør, og bliver de ved med det, vil tyrkerne heller ikke være den største gruppe muslimer i Danmark om 20-30 år.

Gennemsnitsantallet i perioden 2004-2008 af 15-49 årige kvinder af alle herkomster var på 1.240.180.

Heraf udgjorde 33.313 af de 15-49 årige kvinder fra Tyrkiet, Somalien, Afghanistan, Irak, Libanon, Pakistan, eller 2,686 pct. af det totale antal kvinder mellem 15-49 år.

Hvor mange pct. af børnene født i Danmark fødte de så? De fødte 2887 børn ud af i alt 64.599, hvilket svarer til 4,47 pct. af alle børn i landet. 166 pct. , eller 1,66 gange, af hvad deres andel af de 15-49 årige kvinder er.

De etniske danske kvinder udgjorde 88,8 pct. af kvinderne mellem 15-49 år i ovennævnte periode.

De fødte 55.840 af de 64.599 børn, hvilket var 86,44 pct. af børnene, hvilket svarer til 97,3 pct., 0,973 gange det antal børn, som de burde føde, hvis de fødte, det som svarer til deres andel af af de 15-49 årige kvinder.

Forholdet 166 pct. vs 97,3 pct.? = næsten 171 pct.

Som sagt før, så føder muslimske indvandrerkvinder fra: Tyrkiet, Somalien, Afghanistan, Irak, Libanon, Pakistan 171 pct. så mange børn, som etniske danske kvinder.

Og hvis etniske danskere føder 1,824 barn per kvinde, så føder de muslimske indvandrerkvinder 1,824 gange 1,71, altså stadigvæk 3,119 barn per kvinde.

Hvis det er, hvad man kalder, at fertilitetsraten er faldet, så vil jeg slet ikke tænke på, hvad den ville være, hvis den ikke var faldet.

Så tager vi lige fremskrivningen. For indtil videre er disse muslimske kvinder jo heldigvis kun en dråbe i havet, næsten, med deres 2,7 pct. Det billede vil forandre sig generation for generation.

Men hvis de føder 3,119 barn per kvinde, så vil de føde 1,559 kvinde. altså 33.313 bliver til 51.952 nye kvindelige efterkommere, som hvis de føder 1,559 bliver til 80993,6, der igen, hvis fødselsraten fortsætter bliver til 126269, der igen bliver 196853 kvinder, der vokser til 306893 kvinder, der får 478446 døtre, der får 745897 døtre, der så ender med at have 1.162.853 kvindelige efterkommere.

Undskyld den lange remse, men summa summarum:

Det var på otte generationer ud over den nuværende, hvilket vil tage lidt over 200 år.

På den tid vil så stort set alle i de sidste tre led være i live. altså 1.162.883 + 745897 + 478.446 gange 2!!! fordi her blev der kun regnet med pigekøn, der er også hankønnet. Så i alt 3.912.452 efterkommere. Det kun med udgangspunkt i indvandrerkvinder fra seks af de store muslimske indvandringslande!!! Det helt uden nyindvandring og familiesammenføring, Helt uden marokkanere, algierer, og hvad der ellers også er.

Tager vi alene de somaliske kvinder, så vil de være primus motor i væksten og fremtidens største gruppe af muslimer i Danmark. Der er kun 4979 somaliske kvinder mellem 0-25 år i Danmark ved begyndelsen af 4 kvartal 2011. Men hvis de føder 4 børn per kvinder - regnet som 2 døtre per kvinde i første i nedenstående, så ser udviklingen sådan her ud over 8 generationer


0-25 årige
2 døtre etc.


Somalia x 2 døtre 4979 9958 19.916 39.832 79.664 159.328 318.656 637.312
per oktober 2011+ mænd 318656 637312 1274624 2230592

Når vi kommer de 200 år frem, som det cirka vil tage at føde de otte generationer, så er der altså cirka 2,2 mio. somaliske efterkommere i Danmark, hvis de fortsætter med at føde 4 børn per kvinde.

Danskerne, ja med 1,824 barn per per kvinde, der skrumper vi og vil ved næste årtusindskifte være omkring 4 mio. og om 200 år tæt på nede omkring de 3 mio.

Ingen kan sætte en præcis dato på den dag muslimerne er flertal i Danmark, men med en tilstrækkelig stor indvandring kan det ske i dette århundrede, det kommer til at være tilfældet i andre lande i Europa, såsom Tyskland og Frankrig og Sverige - det ville kræve en snarlig mirakuløs turnaround, at undgå det. Hvis muslimermes fertilitet virkelig falder, kan det trække ud til næste århundrede, eller længere, her i Danmark.

Men det et spørgsmål om hvornår, ikke om det sker. Medmindre, der sker dramatiske forandringer, altså andre steder end i Garbi Schmidts lille religiøse politiserende univers. I den virkelige verden!

I den virkelige verden vil muslimerne nok ikke blive integreret, men der vil komme den dag, hvor vi skal integreres i et muslimsk domineret samfund.

Læs også om Tyskland, hvor landet kollapser demografisk og indvandrere og efterkommere snart er flertal.Læs også om, hvordan faldende fertilitet kan være misvisende og blot betyder, at det bliver lettere for fundamentalistiske religiøse at blive flertal i befolkningen. Selv fra et meget lille udgangspunkt:
3 kommentarer:

Anonym sagde ...

Tag og læs social kritik. Sørgelig holdning. Ked af at jeg brugte 10 minutter på at forstå hvad det var du ville finde frem til...

Thomas Bolding Hansen sagde ...

Hvis du kun har brugt ti minutter på at konsolidere din fordom. Så siger det vel mere om dig, end om mig.

Tag og læs religiøs litteratur, eller beslægtet, det passer vist bedre.

Thomas Bolding Hansen sagde ...

Og nej, jeg spilder ikke tiden på marxistisk litteratur.

Gå aldrig tilbage til en fuser, som man siger.