onsdag den 14. juli 2010

Det grå guld kan gøre os 19.000 kr. rigere

Hvis efterlønnen bliver afskaffet og pensionsalderen hævet til 67 år vil det betyde, at beskæftigelsen i Danmark vil blive øget med 137.000 personer til og med 2025.

Det vil kunne hæve den danske vækst med 0,4 pct. årligt og vil løfte det danske BNP med 105 mia. kr., når vi når frem til 2025, eller 6,1 pct. yderligere vækst de næste 15 år sat op mod et scenarie uden reformer.


Læs resten og bemærk billedet :) :


0 kommentarer: