fredag den 4. november 2011

Her kan vi ikke blive og har ingen fremtid

Veritas Universalis har taget sortsynsbrillerne på, men jeg mener, at han har ret:

Det er en skam, at det ikke er politisk korrekt at kritisere muslimer og islam. Enormt trist. Ellers kunne vi jo have hjulpet mange ofre. Men hvem ville påføre sig selv en Hedegaard og risikere en dom for at sige noget om vold og kvinder i islam? Hvem vil spille rollen som socialt netværk, når man risikerer dom, bøde, plettet staffeattest, fyring og alt muligt som tak for hjælpen?
Nej, det må på det kraftigste tilrådes at tie stille, holde lav profil og forberede sin udvandring fra Europa. Det tager flere år. Nu bliver kandidatpanten nok ikke til noget, men der kan når som helst dukke nye afgifter op. Måske skal udvandrere løse stavnsbånd om nogle år? Nej, så hellere arbejde på at få sin egen familie bragt i sikkerhed udenfor Europa, mens tid er.
Det er enormt trist, men her kan vi ikke blive. Ingen kan ændre det, der sker. Når EUs stats- og regeringsledere mødes, – altså dem, der rent faktisk kan ændre det hele – så kommer de hjem og siger: Vi kan ikke ændre noget. Alle ved, at det er løgn. Men kan vi ændre det? Nej.
Som jeg har skrevet før, så ligger Danmark lunt i svinget, specielt i forhold til vores naboland Tyskland, hvad angår mulighederne for et demografisk kup (passende og præcist udtryk) begået af muslimer i Europa.

Det rokker ikke ved, at Europa som kultur og kontinent er på vej mod afgrunden, og det kommer aldrig til at gå godt. Det kommer måske heller ikke til at gå så galt, som man kan frygte, men man siger ikke for meget ved at sige, at det bliver meget værre i fremtiden, det værste venter.

De, politikerne, der som de eneste kan løse problemet - delvist, for Tysklands problem kan næppe løses - de vil ikke indse problemerne, eller løse dem.

Og politikerne med brug af lov, politi og retssystem er de eneste, der kan løse problemet på fornuftig vis. Selvtægt, modstandsbevægelser, pøbeloptøjer, kommer kun til at gøre ondt værre og sidste ende bane vejen for nye nazistlignende partier, der ikke er vores kultur værdige.
Præcis som Tyskland i tiden op til 1933 var præget af kampe mellem kommunister og nazister, af uorden, fattigdom og kaos, og løsningen blev den stærke mand. Hvor Islamismen i fremtiden tager kommunismens rolle i 1930erne, og vil være delvist organiseret og støttet af de islamiske stater uden for Europa.

Europa er tabt, fordi de eneste, der kan løse problemet på nogenlunde fornuftig vis, som har magten til at ændre på indvandringen af muslimer, har magten til at udvise de indvandrere, som udmærker sig med grov kriminalitet og terrorsympatier, nemlig politikerne. De vil ikke have blod direkte på deres hænder, undsige FN og den humanistiske lobby, der står klar med anklager om diskrimination og racisme.
Dermed ender de i det lange løb med endnu mere blod på hænderne, fordi de overlader initiativet til desperate og rasende folkemængder og organiserede grupper på begge fløje. En gadekrig, der kun vil eskalere og eskalere, byde på en konstant optrapning af brug af magtmidler og metoder og kan få narkokrigen i Mexico til at minde om en tur i parken og bane vejen for mere eller mindre fascistiske regeringer - i værste tilfælde ende med en decideret borgerkrig, alá Bosnien eller Beirut.

Jeg har selv ingen børn og får dem måske heller aldrig. Men hvis jeg havde og med tanke på dem og deres egne børn, så ville jeg satse på at forlade Europa. For der venter ikke dette kontinent en lysende fremtid, hverken fysisk eller åndeligt.

Det drejer sig om demografi. Flere lande i Europa, Tyskland, Italien, Spanien, Portugal, Østrig, føder ingen børn. Specielt er det galt i Tyskland og for at illustrere, hvor galt det står til, så se på denne graf fra RANDs undersøgelse af Europæiske kvinders fertilitet:

I Tyskland har fertilitetsraten per kvinde været stagnerende de sidste femten år. Det betyder reelt, at for tyske kvinder har den været faldende. For børn i alderen 0-5 år med indvandrerbaggrund udgør nu 35 procent af alle børnene i Tyskland per 2010 (Kilde: Stort Excelark på 9,5 mb fra Tysklands Statistik):

Lfd. Nr. Gegenstand der Nachweisung Bevölkerung 2010
insgesamt ohne Migrati-onshinter-
grund
mit Migra-tionshin-tergrund im weiteren Sinn mit Migrationshintergrund im engeren Sinn
zusammen Deutsche Ausländer/-innen
mit ohne mit ohne
eigene Migrationserfahrung
in 1000
1 2 3 4 5 6 7 8

Demographische Angaben
Bevölkerung
– im Alter von …bis unter … Jahren
00 – 05 3 280 2 137 . 1 143 18 952 37 136
05 – 10 3 518 2 377 . 1 141 41 888 75 138
10 – 15 3 871 2 748 . 1 123 77 657 108 280
15 – 20 4 264 3 148 . 1 116 176 511 171 258
20 – 25 4 913 3 813 . 1 100 363 259 304 174
25 – 35 9 775 7 289 . 2 486 842 194 1 158 292
35 – 45 11 968 9 453 . 2 516 937 75 1 306 198
8 45 – 55 12 962 10 858 . 2 104 1 033 23 1 006 42
55 – 65 10 019 8 482 . 1 538 665 15 833 24
65 – 75 9 750 8 802 . 948 485 7 438 18
75 – 85 5 611 5 180 . 431 300 / 123 6
85 – 95 1 671 1 576 . 95 72 / 19 /
13 95 und mehr 113 108 . / / / /
14 insgesamt 81 715 65 970 . 15 746 5 013 3 585 5 577 1 570

Bemærk, som jeg har fremhævet med rødt, så bliver hver eneste generation tyskere under 25 år mindre og mindre (fremhævet med rødt). Selv om der kun er en svag fremgang af spore i tyske borgere med immigrationsbaggrund i alderen 0-25 år. (fremhævet med grønt)

Tyskerne føder med andre ord alt for få børn, og var det ikke for indvandrerne var den tyske fertilitet per kvinde angiveligt faldet de seneste 15 år. Hvis de tyske kvinder ikke i næste generation kommer på niveau med indvandrerne og efterkommere af indvandrere og samtidigt helt standser nyindvandringen, så udgør de oprindelige tyskere ikke længere flertallet blandt de unge tyske borgere om 1-2 generationer.

Det betyder ikke, at muslimerne vil udgøre flertallet blandt unge, fordi cirka halvdelen af de 19 procent tyske indvandrere kommer fra vestlige lande. Men det giver sig selv, at det er lettere for kulturkonservative muslimer, der føder mellem 5-7 børn per kvinde, at vokse i et land, hvor gennemsnitfertiliteten er på 1,4 barn per kvinde, og for selve tyskerne muligvis fortsat omkring 1,1 til 1,2 barn per kvinde, da indvandrerne løfter den samlede fertilitet.

Det er vigtigt at huske, at føder kvinderne i Tyskland kun omkring 1,1 barn per kvinde, så vil tyskerne skrumpe til omkring 20 procent af det nuværende antal på 65 mio. altså omkring 13 mio. i 2111.

Fødte de 2 barn per kvinde, ville de fortsat være 65 mio. i 2111, der er markant forskel.

Der er dog fortsat et stykke vej til muslimsk flertal i Tyskland, men det kræver ikke meget yderlig indvandring, for at det kommer til at ske i den yngre generation af europæeres levetid.

Under alle omstændigheder kommer det til at ske via fødselsgangene alene, og tidspunktet bliver højest udskudt.

Skal man være optimistisk, skal man tænke i det paradoks, at mere eller mindre moderate og verdslige muslimer holder fast i høje fødselsrater og dermed holder holder de fundamentalistiske muslimer fra at overtage mere og mere magten i samfundet, fordi de føder flere børn end dem.

Det er dog et paradoks netop fordi, det er svært tænkeligt, at verdsliggørelse af muslimer, og dermed ændring af kvindens status, fører til andet end et væsentligt fald i fertiliteten per kvinde.

Såvel, som det er utænkeligt, at fundamentalistiske muslimer fertilitet falder, specielt når de i højere grad danner deres egne subkulturer inden for den muslimske kultur og i stigende grad ligger pres på alt og alle, inklusive de mere verdslige muslimer.

For mig at se, er det ikke et spørgsmål om fundamentalistiske muslimer sætter sig i høj grad på magten i samfundet, men om hvornår? Og eftersom de bruger alle midler fra chikane, mord og terrorangreb, så behøver de ikke at være et rent flertal i demografisk eller demokratisk forstand for at sætte dagsordenen i et samfund, hvilket er endnu mere vigtigt at forstå.

Det eneste, der kan ændre det forhold og set med mine øjne den eneste kilde til behersket optimisme, det er, hvis fundamentalistisk Islam får vist de fulde konsekvenser af sit grimme ansigt i den arabiske/islamiske verden med fatale konsekvenser for hele omverdenen og mister glansen og tilhængerne så at sige, før det samme sker i Europa.

For i den islamiske verden er det også fundamentalisterne og de kulturkonservative muslimer, der føder flest børn og bevæger sig sikkert frem mod magten et lille stykke af gangen.

Der er også den mulighed, at der sker det samme som i Tyrkiet i Europa. En lille bid af gangen bliver samfundet mere islamisk og mindre sekulært, men en egentlig modstand kommer aldrig.

Under alle omstændigheder, bliver Europa år 2100 ikke så relativt godt at leve i, som Europa år 2000.

Under alle omstændigheder ingen grund at gamble med ens egen families fremtid, som politikerne gambler med hele Europas fremtid. Hvert årti går det mod det tydeligt værre. Så kom væk i god tid.


Update: supplerende bemærkninger i en tråd på Uriasposten.


0 kommentarer: