onsdag den 14. december 2011

Det håbløse demografi-projekt

Den Danske forening har begået en lille "propagandavideo", der forsøger at forklare demografiske forhold med få håndplukkede midler.

Selve det at formidle demografiske forhold er desværre betinget af forståelsen af eksponentiel funktion, og den tvivler jeg på er særlig udbredt.

Under alle omstændigheder skal debatten nok blive kvalt af det forhold, at man ikke kan forholde sig til den demografiske substans, men noget lettere til udsagn som man finder kritisable.

For eksempel:

Hvor længe vil du ignorere den pris, dine børn og børnebørn kommer til at betale for din passivitet?
Helt som debatten i kølvandet på Thilo Sarazzins bog i Tyskland gik op i hat og briller, fordi han nævnte, at indvandrere er mindre intelligente end tyskerne. Og så denne her:

Integration requires effort from those that are to be integrated. I will not show respect for anyone that is not making that effort. I do not have to acknowledge anyone who lives by welfare, denies the legitimacy of the very state that provides that welfare, refuses to care for the education of his children and constantly produces new little headscarf-girls. This holds true for 70 percent of the Turkish and 90 percent of the Arab population in Berlin

Debatten kom aldrig til at handle om det, der er bogens hovedtema, nemlig at tyskerne føder så få børn, at de inden dette århundrede er ovre,vil være mindretal i det land, de har beboet i århundreder.

Jeg tror ikke, at flertallet reelt har noget begreb om demografi, heller ikke dem der bakker op om Thilo Sarrazzin. De tror vel for flertallets vedkommende, at det er indvandringen, der afskaffer Tyskland.

Det var det engang, men nu afskaffer tyskerne sig selv som flertal af befolkningen helt uden ekstra indvandring, fordi de ikke føder børn - løbet er kørt medmindre tyskerne føder markant flere børn allerede i den kommende generation.1 kommentarer:

Anonym sagde ...

I forhold til en af dine forrige poster om demografi, så har US en post baseret på den seneste rapport fra Danmarks Statistik.

Deraf kan man læse at ca.9% af en ny årgang er efterkommere. Dertil skal naturligvis lægges efterkommere af efterkommere.
Og dertil skal der så tages højde for den skæve aldersfordeling blandt indvandrere, som gør at de vil udgøre en større andel af den "fødedygtige aldersgruppe" om ti år.
Endelig skal dertil så lægges den stadige indvandring samt dennes efterkommere.http://econstudentlog.wordpress.com/2011/12/18/data-on-danish-immigrants-2011-1/