fredag den 23. december 2011

Bliver Helle Thorning den nye Anker J - svaret er desværre nej/måske

Kreditvurderingsinstituttet Moody's ser selvfølgelig ingen grund til at fjerne Danmark topkarakter i kreditværdighed, AAA, lige her og nu.

Relativt til resten af Europa klarer vi os jo indtil videre fortræffeligt, men den danske offentlige økonomi står stadig over for et underskud på over 5 procent af BNP i år, selv renset for engangsforestillingen i form af efterlønsudbetalingen taler vi om et underskud på over fire procent.


Landets langsigtede økonomiske styrke er dog mindre imponerende, når man ser på den lave vækst i det seneste årti, selv om husstandenes indkomst nød godt af bedre handelsforhold. Fremover vil en aldrende befolkning og et fald i indtjening på olie og gas fra Nordsøen yderligere bremse væksten, med mindre der kommer strukturelle tiltag rettet mod produktivitet og konkurrencedygtighed, skriver Moody's, og fortsætter:


- Det gavmilde velfærdssystem bliver mindre holdbart i skyggen af den globale økonomiske krise, da gælden målt mod BNP er steget kraftigt. Ligenu kan gældsomkostningerne sagtens håndteres, med de lave renter i Europa, men når renten stiger vil gæld blive dyrere.

Ros for efterlønsreform

Desuden er der øget risiko for, at en enkeltstående uventet begivenhed kan rykke ved Danmarks topkarakter, da den finansielle sektor er "ekstremt stor" set i forhold til staten og BNP, advarer Moody's.

Helle Thorning har lovet at bringe orden i regnskabet over de kommende år. Det bliver ikke svært, for bankerne skal betale op til 200 mia. kr tilbage i bankpakkelån i 2012 og 2013. Nogle af de penge vil blive lånt ud igen for at blodbadet i bankbranchen ikke bliver for stort, men mon ikke regeringen vil bruge det meste af tilbagebetalingen til at pynte på ØMU-gælden? Og intet andet end pynte bliver det!

Indtægterne fra skatter og afgifter ligger fortsat omkring 2007-2008 niveau og prognosen for indtægter for skatter og afgifter i 2012 er kun omkring 26 mia. kr. over 2008 niveau - nemlig 865,7 mia. kr.  


Dertil kommer det løse i form af olieindtægter, salg af aktieposter osv.

Sidste gang, der offentlige havde overskud var i 2008, hvor skatte- og afgiftsindtægterne var på 839.1 mia. kr. og olieindtægterne var historisk høje.(omkring 30+ mia. kr.)

Men de samlede offentlige udgifter - her budgettal - er vokset fra 902 mia. kr. til 1025 mia. kr. i år - næste år regnes med et offentligt budget på 1064 mia. kr. og skatter og afgifter.

Udgifterne forventes med andre ord at vokse med 162 mia. kr. i 2012, når målt i forhold til 2008, mens indtægterne i form af skatter og afgifter forventes af vokse med 26 mia. kr.

Men Helle Thornings regering kan udover at bruge tilbagebetalingen af bankpakkelånene til at pynte på budgettet trække på et historisk stort indestående i Nationalbanken. 


De offentlige finanser vil også automatisk blive forbedret under forudsætning af, at hun holder igen det offentlige forbrug, som hun har varslet, og vi ikke får en ny krise. Skatteindtægterne og afgifterne vil stige - engangsbeløb som stimuluspakken og efterlønsbetalingen vil ikke længere øge underskuddet. En eventuel reducering af ØMU-gælden vil spare renteudgifter.

Helle Thorning kan altså klare frisag - hykle, at hun har styr på økonomien - bringe det offentlige underskud under 3 procent og overlade det beskidte arbejde med nedskæringer til den kommende regering.


Medmindre det mod al forventning skulle lykkes hende at vinde endnu en turnus på magtens tinde, så bliver det for alvor morsomt.


0 kommentarer: