lørdag den 30. januar 2010

Så er vi mænd sørme blevet white trash

Politiken havde for en del dage siden en rigtig skævvinklet artikel, som William var så flink at give et tips om forleden en dag.

Læs bare overskriften:

White trash er den nye underklasse

Artiklen er skrevet af Lars Trier Mogensen, som før har vendt tingene så meget på hovedet, så de ikke ligner virkeligheden.

Sådan formuleres det:

Danmark har i de senere år fået en stigende gruppe, især af yngre mænd i de sydlige og vestlige udkantskommuner, der lever afkoblet fra både arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Danmark har fået en ny etnisk underklasse af ’white trash’-tabere – eller ’det hvidt skidt’ i en direkte oversættelse til hverdagsdansk.
Jeg troede ellers Politiken stod for kammertonen, men her kan vi blive klogere.

Og så skal der lige laves et associationstrick til de muslimske indvandrere:

Ligesom man med godt ret kan argumentere for, at særlige indvandrergruppers relativt mere patriarkalske og kulturkonservative værdier står i vejen for pigernes udfoldelsesmuligheder, hæmmes mange af de hvide mænd i randområderne af en ikkeboglig afhængighedskultur.

Hver anden dreng dropper i dag ud af erhvervsskolerne. Alt for mange drenge er tilsyneladende ikke klædt på socialt og kulturelt til at klare sig igennem en kompetencegivende uddannelse. Forklaringen er næppe koranlæsning eller mangel på fedtholdigt svinekød. Snarere at barndomshjemmets kultur har forhindret en fuld integration i det danske samfund.
Vi har altså en gruppe svært integrerbare unge danske mænd, uha da da, hvem kan i øvrigt være sikre på, at det er "white trash, som udgør stigningen"? Jeg mener etniske danske unge som blev marginaliseret, var der da mange af i halvfemserne, uden de brændte biler af og lavede gaderøverier. Så hvis der skulle være flere nu, tja, det vil jeg stille et stort spørgsmålstegn ved.

Men associationstricket mangler stadig sin apoteose:

Problemet er reelt det samme for indvandrerpigerne og for frafaldsdrengene: Forældrenes værdier og livsstil blokerer for børnenes uddannelse. Hvor indvandrerpigerne med god grund har fået meget opmærksomhed i de senere år, har det dog været totalt tabuiseret at tale om de hvide taberdrenge.
Hvis unge indvandrerkvinder har fået fokus, er det ikke på grund af manglende uddannelse. Tværtimod er de flere gange blevet sammenlignet med deres etniske fæller af unge mænd, som forlader skolen som funktionelle analfabeter i hobetal. Mere her:

Men så er det tabuiseret at tale om de hvide taberdrenge? Mig bekendt er man blevet gjort opmærksom på problemet, at man så ikke vælger at diskutere dette dag ud og dag ind, kan skyldes så meget, men næppe tabu.

Men associationstricket er langt fra færdigt, tværtimod er det selve vinklen i artiklen:

Indvandrerpiger uddanner sig bedre end jævnaldrende drenge, ikke kun fra ’den rådne banan’, men fra hele Danmark. Prognosen for en pige med indvandrerbaggrund er i dag bedre end for en gennemsnitlig dansk dreng: 35 procent af kvindelige efterkommere af indvandrere tager nu en videregående uddannelse mod kun 22 procent af alle unge mænd
Lad os få en ting på plads. Når unge danske mænd tager en uddannelse som tømrer, murer, automekaniker, butikassistent, eller anden lærlinge uddannelse, så tæller det ikke som en videregående uddannelse. Men de får stadig en uddannelse, som giver over 400.000 om året i løn, selv om den ikke tæller som videregående, som en sygeplejerskes, der naturligvis tjener mindre.

At kvinder generelt i højere grad søger ind på en SU berettiget videregående uddannelse, er det et træk som også gælder danske kvinder vs danske mænd.

Fra uddannelsesguiden:


I 2006 blev 26.806 kvinder og 16.864 mænd optaget på en videregående uddannelse. På stort set alle de uddannelser, der kræver over 9 i gennemsnit, er der et flertal af kvindelige studerende.
Det vil sige at over 50 procent flere unge kvinder får en videregående uddannelse.

Tager vi en uddannelse, altså en hvilken som helst uddannelse:

Så er det kun 20 procent flere piger som bliver uddannede. Hvilket måske/måske ikke er et problem.

Men ser vi på det historisk, har der næppe nogensinde været uddannet så mange drenge som de sidste år, se selv:Kvinder egner sig ikke lagerarbejde, slagteriarbejde, havnearbejde og andet hårdt fysisk. Denne form for arbejde kræver ikke nogen uddannelse og besiddes i reglen af mænd uddannelse, ergo skal man ikke gøre problemet større end det er. For at slet ikke tale om alle de mænd, som er blevet IT eksperter uden at nogensinde at tage en uddannelse i den retning.

I en lavkonjunktur er mændene som i højere grad findes i de stillinger det går ud over, det rettet sig af sig selv, når der kommer en højkonjunktur igen.

Artiklen af Lars Trier Mogensen ender med denne absurditet:

Sidste uge lavede AE-rådet en beregning, der viser, at den voksende gruppe af uuddannede unge årlig koster samfundet 6 mia. kr. Kulturfaktoren er derfor afgørende. Men i dag er det primært den impotente machokultur blandt de hvide mænd i udkantskommunerne, der om noget truer velfærdssamfundet indefra.

Heldigvis sætter de ambitiøse indvandrerpiger et farverigt eksempel til efterfølgelse for alle de hvide taberdrenge.
Hvis nogen skulle være i tvivl om vinklen?

AE skriver i øvrigt for nyligt, at:

Her er kvinderne allerede hjemme i forhold til 2015-uddannelsesmålene, idet godt 53 pct. af kvinderne får en videregående uddannelse. For mændene er det kun knap 37 pct., der får en videregående uddannelse.
Hvem der så har ret, AE eller tallene som Trier finder, eller har fundet i bøger fra halvfemserne? Det må guderne vide, faktum er stadig, at mange mænd klarer sig fint med en håndværkeruddannelse, eller som ufaglært medarbejder i en privat virksomhed. Helt uden at figurere som med videregående uddannelse ikke sjældent langt klogere, end dem som tager en.

0 kommentarer: