søndag den 3. januar 2010

Træk en streg i sandet

PET overvåger op til flere radikale muslimer og har godt styr på deres aktivitet. Til hvilken nytte? Jo, de har afværget terrorangreb, som var langt undervejs, hvilket naturligvis er som det skal være.

Men det er givet, at denne strategi ikke altid vil virke, hvilket mordforsøget på Kurt Westergaard med medbragt kniv og økse, beregnet til at gøre det så blodigt som muligt og skære knoppen af herren, som det er populært i de kredse, til fulde bevidner.

Selv om Theo Van Gogh blev skudt først, forsøgte manden at save hovedet af ham med en kniv. Jeg tror ikke, man skal regne det som et spontant kig i skabet - "hvad har jeg, som jeg kan Kurt Westergaard ihjel med?"

Hvad PET har opfattet før begivenheden, ved jeg ikke. Men de var ikke i tvivl om hans forbindelser til terrororganisationer.

Hvilket bringer mig til det egentlige spørgsmål. Hvordan griber vi bedst den slags mennesker an?

Jeg hælder til præventiv udvisning - farvel og tak for besøget og havde du dog kvitteret på en anden måde.

Det kan ske på to måder. Enten udvises de til det land, som de kommer fra, som vi ville udvise en kriminel.

Dette vil blive begravet i menneskerettigheder i banelængder og her er der ikke tale om de mennesker som risikere at blive ofre for galningen, naturligvis.
De er jo aldrig ofre på helt samme måde.

Man gør det i Frankrig, selv hvad angår radikale imaner, vi burde ligeledes kunne gøre det. Man har gjort det i England, i Italien osv. Tyskland har udvist nogle af dem som var involveret i gruppen bag 9/11. Hamburgcellen.

I Frankrig kan man udvise personer, som prædiker intolerance, vold og had.


Kun England er noget forbeholden med at udvise personer til lande med tortur og så lige os pladderhumanister, Norge, Sverige osv..

Men det er vigtigt der trækkes nogle streger i sandet, så en sådan aktivitet ikke er kvit og frit

Selv om humanismeargumentet eksisterer og skal tages alvorligt. Radikale muslimer kan blive fængslet og tortureret i mange lande. Så findes der stadig muligheder.

Man kunne udvise personen, men ikke kræve en udvisning til et bestemt land. Personen kan altså selv bestemme om vedkommende vil hjem, eller til Pakistan, eller Somalia, hvor ekstremisme ikke straffes, men de straffer andre og hygger sig blandt ligesindede.

Hvis vedkommende nægter at samarbejde, bliver vedkommende så fløjet til en transitlejr - low budget - i udlandet, hvor vedkommende så kan sunde sig, indtil han har fundet ud af, hvor han vil hen.
(disclaimer- Jeg er ikke ude i at generalisere, det er som regel en "HAN" - bemærk venligst hvorledes jeg undgår M ordet)

Der skal trækkes nogle streger i sandet og renses ud i de ekstremistiske kredse, før de vokser til et større problem, end vi kan håndtere.

Ikke at gribe ind, er som at stå passivt og se på mens der trækker op til slagsmål på gaden. Når slagsmålet så går i gang, fortsætter man passivt med at se på, for det er jo politiets opgave og man vil ikke være den som stikker snuden frem.

Her sigter jeg naturligvis til politikerne, som skaber de overordnede rammer for PETs virksomhed. Det er klart at PET på sigt, ikke kan beskytte befolkningen, de kunne knap beskyttet Kurt Westergaard.

Det kan ved gud ikke være humanisme, at lade løverne gå frit omkring, eller kræve vi skal nære giftslanger ved vores bryst.

De ekstremistiske muslimer skal kort sagt smides ud, hellere med hård hånd, end med symbolske anslag.

Der skal trækkes nogle streger i sandet. Terrorister er ikke velkomne i Danmark. Det burde Imaner som prædiker et urgammelt menneskesyn på kvinden, heller ikke være.

Birthe Rønn Hornbech mener, det skal være lettere at udvise terrorister:


"ifølge Birthe Rønn Hornbech er hendes embedsmænd allerede i gang med et planlagt såkaldt serviceeftersyn af udvisningsreglerne, hvilket blandt andet også omfatter handlinger, som er "til fare for samfundet".


Somalieren får en terrorsag på nakken, altså hårdere straf:

Med de domme, vi har set i terrorsager herhjemme, er det oplagt, at han vil få en hårdere straf, hvis sagen ender med en terrorsigtelse, siger han.


0 kommentarer: