onsdag den 6. januar 2010

Terrorister og rettigheder

Der findes det argument i debatten, at vi ikke kan smide fundamentalistiske, eller kriminelle muslimer ud, hvis de risikere tortur, dødsstraf i deres hjemlande.
Hvor mange lande risikerer man så ikke lige tortur i, forstået på den måde, at der fra tid til anden udøves tortur?
Vi sender på den ene side, iranske dissidenter hjem, til tortur. Hvilket jeg vil understrege udgør en grov misfortolkning af dissidenters status og den behandling de får - dette bifalder jeg ikke!
Hvis der er noget land som dyrker tortur, er Iran da et.

Når vi så har en terrorist, der udgør en konkret trussel mod Kurt Westergård, kan vi ikke sende vedkommende hjem til lande, som Tunesien, Somalia - vi kan næppe sende nyeste skud på stammen hjem.

Vi kan altså godt sende iranske dissidenter hjem, men ikke terrorister, som udgør ret så konkret trussel mod Kurt Westergaard, eller som sværger til martyriet og eventuelt kunne finde på at ende tital, eller hundredtal menneskers liv, ganske brat i et tog, en bus, eller et fly.

Lige pludselig er terroristers rettigheder vigtigere, end Kurt Westergaards ret til at leve i en by, hvor der ikke bor potentielle mordere tæt på ham, med ham i sigtekornet, eller almindelige danskeres ret til at rejse med tog uden at risikere at blive sprængt i stumper.

Er jeg den eneste som har svært ved at se logikken i dette?

I andre lande, USA, Frankrig, Tyskland, osv. smider man gladeligt personer ud, som blot hylder radikal Islam.

Hvis man ser bort fra den æstetiske, abstrakte debat, hvor disse mennesker endnu ikke har gjort noget, eller er fanget i konkret planlægning af noget, hvad er så de facto konsekvensen af at disse mennesker ikke kan smides ud, og endda kan gå frit omkring?

Konsekvensen er at Kurt Westergaard har mistet sin ret til sikkerhed, han er dømt til at være en sitting duck med op til flere konkrete trusler rettet mod sig.
Terroristerne derimod har bevaret sin fulde ret, så længe de ikke fanges på fersk gerning, snakker i koder, har de bevaret deres fulde frihed og muligheder, der findes ingen som truer dem på livet og retssystemet truer dem slet ikke, før skaden er sket, eller nær sket.

Det samme kan man sige om bombeterrorisme, omend den kræver forberedelser, man kan snuppe personerrne konkret, fysisk i at foretage, jævnfør Vollsmosesagen og andre.

Før skaden er sket, eller på vej, er de mennesker frie, til at begå og eventuelt have succes med at massemyrde mennesker, eller myrde en symbolsk vigtig person som Kurt Westergaard.

Det kan bare ikke være sandt, at vi skal vente på mordene, før disse mennesker bliver smidt ud og dømt. Slet ikke når vi kan, hvilket vi ikke bør gøre, udvise Iranske dissidenter, det er hovedløst og rettigheder er et hult ord i den sammenhæng. Personer som er personligt "PERSONLIGT" forfulgt for legitim politisk virksomhed, i vores forstand, skal ikke udvises.

Men Kurt Westergaard har ret til at tegne satiriske tegninger uden at skulle frygte for sit liv, hvis der er nogen ret vi først og fremmest skal tage hensyn, er retten til at tegne og overleve.

Vi kan ikke stole på at PET får standset alle terrorister, de - PET havde ikke styr på Blekingegadebanden.

Ligeledes brugte de ikke det, som de havde på somalieren, til at få ham dømt. Manden kunne have været dømt på forbindelsen til en terror-organisation.

Hvis vi skal nære giftslanger ved vort bryst, skal vi også have en særdeles effektiv efterretningstjeneste, med en lang række midler til rådighed, inklusive udvisning.

Jeg kom for skade til at fremhæve Saudi Arabiens effektive kamp mod terrorisme
, hvilket straks affejes af en menneskerettighedsfundamentalist på det særdeles abstrakte plan.

Det skyldes ikke, at jeg synes, vi skal udøve tortur. Når USA og andre lande gransker den saudiske succes, er det ikke for at lære at torturere. Det kender CIA mig bekendt allerede alt til.
Nej, saudiernes krig mod terror er interessant, fordi den tager problemet så alvorligt som det er, for det første, og for det andet spiller på utroligt mange heste i bekæmpelsen.

Vi skal heller ikke gå så langt som Saudi Arabien i metoder. Men omvendt skal vi gøre os ærlige i forhold til at det her enten gælder Kurt Westergaards rettigheder, almindelige togpassagerers, eller terroristernes. Vi kan ikke have begge! Det her drejer sig ikke om retten til at mene noget andet end mængden, men om mennesker som intet problem ser i at udøve mord og massemord.

De skal kunne udvises, ikke blot på papiret, men også effektivt.

Lad os tage nogle punkter vi kunne lære fra:

1. Overvåg imaner og religiøse grupper, smid de værste - ledende kræfter, ud.

2. Lav hyppige ransagninger, hos alle som er involveret i disse grupper og alle som browser/chatter lidt for meget på Al Qaida steder. Er der noget man kan hænge dem op på, gør det.

3. Som SF, ironisk nok har foreslået, hvornår bliver det parti splittet i to? gør det ulovligt at downloade terrormanualer, videoer af halshugninger, som med pædofili lovgivningen.
Man kan bare lade være, lige som det ikke nytter at sige man bare var nysgerrig, hvis man besøger børneporno steder, så burde specielt gentagne aktiviteter af den af ovennævnte karakter straffes hårdt! og hvis man browser suspekte steder, skal man overvåges med det formål at finde et eller andet at hænge personen op på, man kan bare lade være. Det nytter ikke at man ser gennem fingrene med dette, igen et pornografisk billede af barn burde vel være nok til en at få en dom. Så bør der ikke være elastik i metermål, når vi taler mennesker som glorificerer massemord og terrorisme for at slet ikke at sige, faktisk kunne tænkes at udføre den.

4. Følg pengene og konfisker dem eventuelt. Det kræver et kæmpe overvågningsarbejde, som allerede foregår, men hvis man får sendt penge fra kendte terrorfinanseringskilder, eller suspekte personer, burde de kunne konfiskeres kort og godt, uanset om pengene går til en rejse til en træningslejr i Pakistan, eller forberedelsen til et terrrorangreb, bør det standses. Såvel som personen dømmes for tætte kontakter til en terrorbevægelse.

5. En målrettet bearbejdning af muslimske holdninger i skolen og en stadfæstning generelt af at religion er en privatsag, ikke et politisk projekt, eller en social skabelon for adfærd, fra svinekød til ludere vs hættemåger.

Som i nok kan se, kan og skal der gøres meget for at gøre livet svært og surt for terrorister. Det er nødvendig med en omfattende indsats, for at komme problemet til livs. De sædvanlige lappeløsninger haltende bagefter udviklingen vil ikke virke.

Men det vigtigste er, at man skal kunne smide folk ud af landet, uden at blinke.
Hvis vi holder fast i at ikke sende folk til tortur, hvilket er en glimrende idé når det gælder Iranske dissidenter. Det bliver bare aldrig den eneste løsning, for heller ikke den er nok og løser ikke problemet med de islamiske fundamentalister født i Danmark, konvertitter osv. som vi nu er beriget med i stigende antal i generationer frem, så længe som Islam stadig eksisterer som en religion, der tages på ordet.

Men vi skal sende de værste ud, enten til et valgfrit sted, eller en lowbudget lejr i udlandet - det land vi nu kan få en aftale med - uden internet og den store service, hvor de så selv kan finde ud af, hvor de vil videre i verden hen.

Dette SKAL også gælde personer som har opnået statsborgerskab. Er de ikke født med det, skal de heller ikke nødvendigvis dø med det.

Søren Krarup er inde på i et læserbrev i JP, hvordan det kan foregå under nuværende lovgivning:

Har man nemlig opnået dansk statsborgerskab ved svig, kan statsborgerskabet fratages den pågældende. Det er der i disse år grund til at notere sig. I lov om dansk indfødsret hedder det i paragraf 8 A: »Den, der i forbindelse med sin erhvervelse af dansk indfødsret har udvist svigagtigt forhold, herunder ved forsætligt at afgive urigtige eller vildledende oplysninger eller fortie relevante oplysninger, kan ved dom frakendes indfødsretten, hvis det udviste forhold har været bestemmende for erhvervelsen.«

Denne paragraf i indfødsretsloven skal kombineres med den paragraf 2 i aftalen om indfødsret, indgået i maj 2002, hvor det hedder: »Det er en betingelse for optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, at ansøgeren lover troskab og loyalitet over for Danmark og det danske samfund og erklærer at ville overholde dansk lovgivning og respektere grundlæggende danske retsprincipper.«

Med andre ord: Kommer en islamisk terrorist til Danmark i morderisk hensigt, og opnår han dansk statsborgerskab for at styrke sin hensigt og kunne begå sit drab, så bryder han det løfte, der er forudsætning for opnåelse af statsborgerskab, og så har han erhvervet sig dansk statsborgerskab ved svig og kan følgelig fratages statsborgerskabet og vises ud af landet.

Det forudsætter, at statsborgerskabet er erhvervet i 2002 og derefter. Men er dette tilfældet, så er der ikke ringeste grund til at vise ham hensyn. Jeg siger også dette, fordi der er blevet talt om, at forbrydere med dansk statsborgerskab kan vi ikke udvise.

Her er det vigtigt at forstå, at hvis vi skal løse problemet og luge ud i ukrudtet, er det nu det skal foregå, nu grænserne skal sættes og spillereglerne formuleres.

Vi kan naturligvis ikke smide personer ud, som er tredjegenerations indvandrere, hvis de er født med dansk statsborgerskab.

Altså hvis vi på sigt skal problemet nogenlunde til livs, er det nu og her. Det gælder også kriminalitet. Det skal dog ikke forståes sådan at vi kommer problemet helt til livs, det kræver ikke noget af os, men af terroristerne og wannabees. Problemet er først løst når de ikke længere sværger til jihad og martyriet.

Læs også Mogens Rukovs ærlige og meget lidt politisk korrekte kronik i JP - her nogle smagsprøver:

Jeg værdsætter de islamiske organisationers fordømmelse af handlingen. Men ikke deres påstand om at det er anti-islamisk. Det her er ikke en teologisk debat. Ikke engang en debat om et retssyn...

Margrethe Vestager (R): »Sådan noget vil vi ikke have i vores land.«

Det er meget opmuntrende at høre. Men for at sige det forsigtigt: mener hun nu det? Jeg tvivler. Sådan noget vil vi netop gerne have i vores land. Vi vil netop sikre os, at vi får sådan noget i vores land. Vi er glade for at åbne en tolerant mulighed for den slags handlinger. Vi anser det for at være inhumant at tage forholdsregler imod sådanne handlinger. Vi vil ikke anerkende, at der er noget fremmed og uvedkommende for Danmark i islam. Islam skal have en ligeordnet mulighed...

PET har i dag indirekte redegjort for, hvorfor sådanne handlinger kan ske. Ikke i direkte ord, men igennem PET's form for ræsonnement. Det forlyder nemlig i følge DR, at PET mener, at den 28-årige anfaldsmand har handlet alene, på egen hånd. Og man kan endda ifølge PET antage, at han har handlet ved et tilfælde, ud fra en pludselig indskydelse, et indfald.

Sådan tænker nemlig det tolerante Danmark.

En fyr i 20'erne har tilfældigt gået sig en tur. I Viby ved Århus. Tilfældigvis har han medbragt en økse og en kniv. Sådan noget kan man jo have brug for på en gåtur, f.eks. hvis der nu kommer et træ i vejen, så skal man have mulighed for at fjerne det. Så kommer indfaldet. Han er på adressen. Han tænker, ved et tilfælde, den mand skal jeg besøge, hilse på, have en fortrolig lille snak med. Måske lukkes der ikke op, eller han forudser, at der ikke bliver lukket op. »Så er det godt, at jeg har en økse med,« tænker han. Han slår ruden ind. I det øjeblik falder verset ham ind, men først i det øjeblik, for det hele er et indfald, men han er godt trænet i at huske vers fra bogen, som han kan lade sig falde ind på de rigtige tidspunkter. Og tidspunktet er rigtigt: »Når I møder dem, der er vantro, så giv dem hug over halsen!«...

Jeg er ski.. ligeglad med jeres tolkning af islam. Jeg er optaget af vores tolkning af et mordforsøg. Jeg er optaget af sædeligheden og den offentlige ordens tilstand i marken og i hovedet. Jeg spytter dem ud, der mener de skal forklare mig noget om fascismens væsen, om deres lovbogs tolkning.
2 kommentarer:

Anonym sagde ...

Hej Thomas,

Jeg har egentlig læst din blog i et stykke tid, så jeg synes bare lige det er på tide at sige hej og tak for spændende læsning.

Jeg synes du har mange gode oplæg til debat, men jeg hader simpelthen blogspots kommentarsystem. Du kan vel ikke overtales til at flytte til wordpress eller lignende? :D

Anywho, keep up the good work!

Mvh. Jakob

Thomas Bolding Hansen sagde ...

Du er ikke den første der kommer med det råd, blev egentlig afskræmt af Kimpos kommentarer, om hvor langsomt wordpress kører.
Sådan noget vil nemlig også bringe mit pis i kog. :)

Men jeg vil da overveje at gøre forsøget og se hvordan det falder ud.

Jeg kan godt se at kommentarsystemet her ikke er optimalt. Omend jeg har tilladt anynome kommentarer og fjernet spamtesten.