søndag den 29. november 2009

S og SF - selskabsskatten og virksomhedsflugt

SF og S vil jo øge selsskabsskatten fra 25 procent til 28 procent, og altså dermed forøge indtægterne fra den kant med over ti procent.

Som undskyldning for dette, nævner de selv i deres oplæg, fair forandring, at:

Når man hertil lægger, at den danske selskabsstat ikke er højere end i de lande vi normalt sammenligner os med, virker det endnu mere urimeligt, at virksomheder-ne er blevet overkompenseret ved selskabsskatteomlægningerne.

Selskabsskatten i EU-landene varierer fra 10 procent i Bulgarien og Cypern til 35 procent på Malta og 34,4 procent i Frankrig. Den gennemsnitlige selskabsskat i de 15 EU-lande fra før udvidelsen i 2004 (EU15) er på 27,2 procent, mens sel-skabsskatten i Danmark kun er på 25 procent, jf. figur 4.1. Den danske selskabs-skat hører dermed til blandt de absolut laveste i EU15 kun overgået af Irland, hvor selskabsskatten er 12,5 procent.
(Ja og der står selskabsSTAT i selve oplægget, hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med)

Måske skulle man i stedet spørge, om det faktum at Irland har en af Europas laveste selskabskatter, måske kunne være en væsentlig del af forklaringen på det store opsving i Irland?

Men en anden ting som man måske lige skulle viske i øret på Robin Hood. Er at hvis Sheriffen mister for mange indtægter, så vælger ham måske en helt anden rute, og den behøver ikke lige at gå igennem Skoven i Nottingham.

Tyskland som har en selskabsskat på 30 procent i dag, overvejer kraftigt at sætte den ned til 15 procent.

Så er spørgsmålet, vil S og SF ændre politik, før en masse virksomheder flytter til Tyskland?

Allerede som det er nu, flytter 6300 arbejdspladser til udlandet om året. Netto er antallet af mistede arbejdspladser heldigvis kun 3400.

Selsskabsskatten er ikke den eneste grund til at virksomheder flytter og heller ikke det eneste som fordyrer deres tilværelse.

Det er fint, at S og SF kan finde den undskyldning, at skatten er relativt lav målt med resten af verden.
Men hvad de øvrigt udgifter til virksomheder, lønudgifter, administrationsudgifter, kunne de tænkes at være blandt verdens højeste?

Det samme med indirekte skatter, moms og øvrige afgifter - kunne det tænkes at Danmark lå i verdenstoppen der?

Nu er DI jo heldigvis gået over til at råde sine medlemmer, til at undlade at flytte arbejdspladser til udlandet. Men der er stadig grænser for, hvor meget man skal save, i den gren man sidder på.

0 kommentarer: