lørdag den 5. november 2011

Krisetider i dobbeltsengen?

Det er mystisk, men ifølge Index Mundi er det sådan. Hvor krisen i Europa har betydet et fald i børnefødsler, er fødselsraten per 1000 indbyggere steget pænt i for eksempel Egypten, Tunesien, Jordan.

Det kan være tilfældigt, for i andre muslimske lande, er den faldet fortsat. Men i Egypten er den steget med over 15 procent siden 2009. Befolkningen vokser igen med omkring 2 procent om året.

Under alle omstændigheder, er eventuelle fald ikke nødvendigvis permanente. Faktisk er en stor del af forklaringen i Egypten, at det er svært at skaffe bolig, job og så videre. 11,7 procent af de 30-34 årige er endnu ikke giftet væk i Egypten. Gennemsnitsalderen for at en mand gifter sig er steget til 29 år og 24 år for en kvinde.
På et tidspunkt tilpasset man vel kravene til mandens forsørgelsesevne til den virkelighed, at der ikke er udsigt til bedre tider og slækker på kravene.


0 kommentarer: