mandag den 24. januar 2011

Ritzau i spin mod sejlivede myter

Normalt beskæftiger jeg mig ikke med Ritzau eller DRs formodede venstrevinkling, da jeg i øvrigt mener, at kritikken ikke altid er på sin plads, men skyldes journalistiske forhold, såsom tidspres, der i princippet gør det bekvemt at bare citerer løs af andres spin.

I dag synes jeg dog, at skruen strammes en smule for meget, selv om det nok også er kritikløs gentagelse af spin:

Det er en sejlivet myte, at indvandrerkvinder uddanner sig til at blive hjemmegående...

- I perioden 2004 til 2006 havde næsten 80 procent af alle uddannede 20 til 24-årige kvinder med indvandrerbaggrund et job. En bedrift, der matcher mændene med samme baggrund.

Fra EPN, der henviser til en artikel i Fyns Stiftidende, men samme historie findes i dagens papirudgave af JP med Ritzau som kilde.
Fuldtidsbeskæftigede efter køn, bopælsområde, tid, alder, herkomst ogenhed


Kvinder2009

Befolkningen Fuldtidsbeskæftigede Pct. beskæftigede
20-24 år Personer i alt 160117 67269 42,01

Indvandrere fra vestlige lande 10241 1971 19,25

Indvandrere fra ikke-vestlige lande 11675 2917 24,99

Efterkommere fra vestlige lande 577 193 33,45

Efterkommere fra ikke-vestlige lande 4608 1616 35,07

Personer med dansk oprindelse 133016 60572 45,54
25-29 år Personer i alt 155013 89040 57,44

Indvandrere fra vestlige lande 10780 4408 40,89

Indvandrere fra ikke-vestlige lande 16657 5278 31,69

Efterkommere fra vestlige lande 449 235 52,34

Efterkommere fra ikke-vestlige lande 2658 1479 55,64

Personer med dansk oprindelse 124469 77640 62,38
30-34 år Personer i alt 176291 124583 70,67

Indvandrere fra vestlige lande 8351 4580 54,84

Indvandrere fra ikke-vestlige lande 16737 6853 40,95

Efterkommere fra vestlige lande 402 261 64,93

Efterkommere fra ikke-vestlige lande 2017 1195 59,25

Personer med dansk oprindelse 148784 111694 75,07


Dels har vi det gamle tricks med at blande indvandrere og ikke-vestlige indvandrere.

Dels er kravet for ikke vestlige indvandrere, der kommer til Danmark, at de skal studere eller arbejde, hvis de skal have opholdstilladelse. De kan jo ikke blive familiesammenført under 24 år vel.

Uanset hvad, så har ikke-vestlige kvinder en usædvanligt ringe tilknytning til arbejdsmarkedet - rimeligt stabilt omkring den halve af selv danske kvinder, hvis tilknytning til arbejdsmarkedet heller ikke er imponerende - Havde vi alle en så ringe tilknytning til arbejdsmarkedet, så ville Danmark gå bankerot.

Så en myte, at kvindelige indvandrere ikke uddanner sig til at være arbejdsløse, det er det nu ikke helt. medmindre man da betragter 51 pct. - altså et flertal, der arbejder, mod 49 pct. der ikke gør det, som kriteriet for at kalde noget en myte.

0 kommentarer: