mandag den 24. januar 2011

Hjorts låneboble - BANG

Min kommentar til dagens glade nyhed:

Alene i december voksede statens gæld med 19,7 mia. kr.

Statens gæld er vokset kraftigt igennem 2010. Ved årets begyndelse var statens nettogæld på 301,5 mia. kr. Her et år efter er gælden vokset til 386,3 mia. kr.

Det bliver rigtig sjovt, når Danmark ryger mere i kategori med Belgien, nærmere end med Tyskland, når det gælder renten på statsobligationerne, om jeg må være lidt sarkastisk.

Kilde: EPN via 180Grader.

Det bliver rigtig sjovt, når Danmark ryger mere i kategori med Belgien, nærmere end med Tyskland, når det gælder renten på statsobligationerne, om jeg må være lidt sarkastisk.

Men når man slipper tøjlerne på den nulvækst, man ellers skulle have haft i 2010, og lader væksten i de offentlige udgifter blive på 2 pct, så kan det kun gå galt.

Som Marc Faber sagde forledes, så skaber lave renter lånebobler, og når renten er lavere end væksten og inflationen, så går det rigtig galt på et tidspunkt - Det kan være om 3 dage, 3 måneder, 3 år, for Danmarks vedkommende skal vi nok kunne leve rigtig - hører og ser ingenting - hyggeagtigt inde i selvindbildningens boble over 3-4 år, mens S og SF bringer dansk økonomi i en forfatning, som ikke engang Anker Jørgensen kunne afstedkomme værre.

Og de lave renter frister åbenbart regeringer, såvel som investorer, uden at nogle tænker den tanke, hvad der sker, når ingen gider låne penge ud længere uden at få høje renter.

Nogle gange kunne man godt ønske, at ansvaret for landets økonomi blev placeret hos toppen af poppen inden for økonomi i stedet for hos politikere, der tænker i, hvor mange stemmer de kan høste om nogle måneder.

Det er famne tragisk, men de som kommer og græder over, hvad der gik galt om nogle år, de skal ikke regne med sympati fra min side - det kræver minimal logisk aktivitet og regnearbejde at regne den ud. Skal EU og Danmark reddes fra politikerne og markedets hårde dom, så skal der virkelig spares med stort S.

De offentlige udgifter under Hjort Anker Frederiksen er steget fra 863,57 mia. kr. i 2007 til - hvis de 2 pct. vækst i 2010 er tilfældet - 985,36 mia. kr. i 2010, en vækst på 14 pct. i de offentlige udgifter over tre år inklusive en periode med to år minus vækst på over 5 pct. og et fald i indtægterne omkring 5 pct. Det skal jo gå galt.

Nok bliver man ikke populær ved at sige sandheden hos vælgerne, men det her er et tilfælde, hvor efterkommerne kommer til at slæbe på en gældsbyrde af rang i årtier.

ØMU-gældens vækst på under to år - fra 3 kvartal 2008 til 2 kvartal 2010 - er på 80 pct. , eller 341,6 mia. kr. til ---- 766,1 mia, kr. ØMU gælden er offentlig gæld bredt målt.

Den er hurtigt oppe i en milliard, det kræver vel knap nok en S og SF regering eftersom Claus Hjort har anmodet om at hæve gældmaksimum for staten til 2000 mia. kr fra tidligere 950 mia. kr. Det giver vel kun mening, hvis man/han har planer om at lade gælden vokse i et eller andet omfang.

Den offentlige ØMU-gæld op på 1000 mia. kr., hvilket der kun mangler lidt over 200 mia. kr. mere i gæld før er tilfældet og en rente, der når op på 5 pct. Nemlig ved bare 5 pct. i rente og denne størrelse gæld, så taler vil 50 mia. i renteudgifter, eller rundt regnet 9250 kr- om året per dansker, 18.000-20.000 kr. om året per arbejdende dansker alene i renteudgifter - velbekomme.

Nogle der vil rafle om, hvornår der kommer skat på at forlade landet med en formue? Hvis man kan hæve boligskatten på havudsigt, så er man ikke fjernt fra det gamle England, hvor man blev beskattet på antallet af vinduer med adgang til sollys, næppe de sidste skattefarcer vi har set i historien.

Danmark er ikke længere et land for tænkende mennesker, alle med lang skattefremtid- hold godt øje med et ønskværdigt alternativt land.

0 kommentarer: