torsdag den 20. januar 2011

Hængekøjepartiet har talt

SF har endnu en gang luftet visioner - langt oppe i luften. I det mindste gør de det - altså kommer med nogle udspil, modsat den nuværende regering, der knap tør, eller evner at mene noget banebrydende. Det skal SF have ros for.

Hvad partiet ikke skal have ros for, det er dets manglende evne til at forstå økonomi, og dets forsøg på at binde befolkning blår i øjnene.

Dagens At Tænke Sig hudfletter også SF:

SF: ROLLATORER ER VEJEN FREM
Søvndalistisk Folkeparti er nu klar med en redningsplan for dansk økonomi:

»Hvis Danmark skal klare sig i konkurrencen fremover, bør vi satse på de områder, hvor vi allerede klarer os godt«, siger Steen Gade.

»Det drejer sig for eksempel om hjælpemidler til handikappede, hvor vi ser en stor fremtid for de nye, innovative Arne Jacobsen-kørestole. Man kunne også forestille sig, at Danmark gik forrest i lanceringen af rollatorer med påhængsmotor«.

»På miljøområdet skal vi udvikle nye produkter, der er parate til fremtidens klimaforandringer. Jeg tænker gummistøvler med ekstra langt skaft, så de kan modstå havenes stigning. Jeg tænker haveparasoller, som kan klare de stigende temperaturer. Og jeg tænker så- og priklejord, så vi er parate, når drivhuseffekten slår fuldt igennem«.

»Alt i alt vil jeg tro, at en målrettet indsats på de nævnte områder vil kunne skaffe job til mellem 3 og 276.000 danskere«, siger Steen Gade.
Ligeledes gør Mie Haarder i Groft Sagt, hvor hun undrer sig over Sohns magiske effektiviseringskneb - hvor hjemmehjælperen skal hente post og bringe den til de gamle og postbuddet, som skal alligevel ud i kvarteret slipper for pakker og breve til de gamle. Hvordan hulen kommer Ole Sohn frem til, at man kan spare penge på den måde?

Hvordan hulen forestiller man sig at skabe 75.000 nye arbejdspladser i et land ,der har mistet mere end dette, i de produktive erhverv over 30 år? SF kan da sagtens skabe 75.000 nye stillinger i det offentlige, men spare kan de ikke.

Offentlig indkøbspolitik? Mener SF, og i øvrigt den EU glade Steen Gade, at vi skal melde os ud af EU? For hvis den offentlige indkøbspolitik skal rettes mod danske virksomheder, kan det da kun betragtes som konkurrenceforvridende af EU.

Forslagene fra SF kan læses her:


Energi- og klimapolitik – 12 nye indsatsområder, der sammen med ambitiøse
målsætninger på området skal sikre, at danske virksomheder får et kvalificeret
hjemmemarked for deres efterspørgsel, så vi kan bevare vores forspring på
verdensmarkedet

Vestas er flyttet ud, fordi efterspørgslen i hele Europa er lav. Vindkraft er en stor investering, som det tager lang tid at vinde ind igen. Der er et globalt vindmarked, men skal vindmølleproducenter klare sig i konkurrencen, så skal de producere tæt på stedet, hvor møllerne stilles op, og hvor arbejdskraften er relativt billig. Det er den ikke i Danmark, og den bliver ikke billigere af SFs plan om at satse så ensidigt.

Derudover er allerede omkring 25 pct. af den danske energi leveret af vindkraft. Der er næppe meget mere potentiale i den, da vindkraft er en ustabil forsyningskilde, der for eksempel om vinteren, hvor der er mest brug for produktion, ligger fuldstændigt stille.

Scotland's wind farms are unable to cope with the freezing weather conditions – grinding to a halt at a time when electricity demand is at a peak, forcing the country to rely on power generated by French nuclear plants.

Output from major wind farms fell to as low as 2.5 per cent of their potential generation capacity during the cold snap as power demand rose to close to the highest level yet recorded, new figures have revealed.

Kilde:

Og så er vindkraft endda et stærkt alternativ til fossilt brændstof, taler vi biobrændsel, taler vi om dyre anlæg med en minimal kapacitet.

Velfærds og sundheds teknologi! Jeg henviser til At Tænke Sig, meget mere er der ikke at sige om dette forslag, japanerne laver dog nogle spændende robotter, dem kommer vi ikke til at kunne konkurrere med. I det hele taget forudsætter velfærdsteknologi, at kunderne har råd til at købe dem. Det kan markedet selv finde ud af, og ingen regering behøver at gældssætte sig for at sætte en forretning med begrænset livskraft i respirator.

• Vandområdet – 8 nye indsatsområder, der skal sikre danske virksomheder bedre vilkår og et hjemmemarked, der betyder, at de kan få del i et stærkt voksende verdensmarked, hvor knaphed på drikkevand på den ene side og store oversvømmelser som følge af for meget vand på den anden side, kræver nye innovative løsninger.
Er det for meget at spørge SF om, hvordan de forestiller sig, at de nævnte lande skal have råd til den slags teknologi og produceret i Danmark? Eller selv produceret i Kina?

Endelig ønsker SF at sikre kapital til især de mindre virksomheder, der har svært ved at låne den nødvendige kapital i bankerne. Vi vil først og fremmest bruge renteindtægterne fra bankpakkerne til lån til sunde investeringer.
Det findes allerede, blandt andet via EU, men det ved Steen Gade jo nok, det lyder bare fint, når SF sætter glasur på det øverste lag af kransekagen, æren tilhører...

Vi skal være massivt tilstede i de nye vækstøkonomier i Asien og Sydamerika. Derfor skal Indien opprioriteres og især i Sydamerika skal den danske eksportindsats styrkes, ligesom Danmark generelt skal være mere synligt tilstede på kontinentet.
Lyder rigtig fint. Problemet er bare, at den indsats har allerede høj prioritet, og danske virksomheder er for eksempel rigtig godt med i Kina, hvor danske! virksomheder har skabt over 100.000 nye arbejdspladser. Følg lige lidt med i virkelighedens verden SF.

Friere budgetrammer for kommuner og regioner
Kommuner og regioner skal kunne tænke mere langsigtet og kunne investere i nye og mere effektive løsninger. Dermed får de også rum til at kunne satse på udbud, der giver gevinst på længere sigt. Virksomhederne får med mere langvarige kontrakter samtidig bedre muligheder for at investere i produktudvikling.
• Kommuner og regioner skal have flerårige budgetrammer.
• Kommuner og regioner skal kunne beholde effektivitetsgevinster.
• Kommuner og regioner skal kunne låne penge til investeringer, der kan føre til
billigere drift, f.eks. inden for velfærdsteknologi og energirenoveringer.
Her er der meget at hente, det er jeg enig i. Men at de investeringer nødvendigvis kommer danske selskaber og arbejdspladser til gode, det tror jeg ikke er tilfældet, tværtimod! Tyske virksomheder leverer effektive løsninger til billigere penge, polsk arbejdskraft er stadigvæk langt billigere end dansk, og SF kan ikke gøre noget som helst for at favorisere danske virksomheder uden en udmeldelse af EU. Hverken over eller under bordet.

Socialdemokratiet er ikke med i dette udspil, heldigvis. Men SF vil kunne aftvinge indrømmelser som støtteparti.

Der er dog ingen grund til at sove roligt om natten, for går man tilbage til SFs og S' fælles udspil, en "Fair forandring", vil man kunne se, at SF allerede har sat sit fodaftryk:

Offentlige indkøb. Den offentlige sektor vil i 2011 købe privat producerede
varer og tjenesteydelser for omkring 150 mia. kr. Hertil kommer,
at kommunerne ejer langt størstedelen af forsyningsvirksomhederne,
som bl.a. står for stort set hele indkøbet af vand- og affaldsteknologi.
Det giver unikke muligheder for at stimulere udviklingen i dansk
erhvervsliv. F.eks. med krav om, at produkterne er økologiske eller fri for farlige kemikalier. Andre muligheder er miljø-, energi- og arbejdsmiljøkrav i forbindelse med byggekontrakter. Ved fremtidige offentlige indkøb
skal der i langt højere grad stilles krav om, at produkterne har innovationshøjde.
Eksempelvis bør 5 procent af anlægsbudgettet ved sygehusbyggeri
og infrastrukturprojekter reserveres til udviklingskontrakter med
private virksomheder. Ligesom der ved alle offentlige udbud bør indbygges
sociale klausuler.
Har man i den måske nye regering gjort sig den tanke, hvor meget dyrere indkøb vil blive for kommunerne, hvis de skal leve op til sådanne krav? De røde venner i København kommune har ellers dejlige erfaringer med at blande sig i indkøbspolitikken, hvilket ikke gav flere arbejdspladser, men agurker til 19 kr.

De dyre indkøb, kommer naturligvis til at koste arbejdspladser, da kommunen, eller regionen så skal spare andre steder.

Men naturligvis, bare man har gode hensigter, så skal man ikke forholde sig til virkeligheden, eller noget så besværligt som praktisk økonomi.

0 kommentarer: