lørdag den 9. oktober 2010

Soros: Kina er fremtiden og dens problem

Valutakursen os Kina er sat til at fast ligge lavt i forhold til dollar. Den er med andre ord sat i verden til at styrke eksporten, fremfor at importen. De fleste lande lader kursen følge betalingsbalancen, det vil sige har de for stærk en import. Her styrker man valutaen hvis handelsbalancen er for stærk i ens egen favør og svækker valutaen, hvis en handelsbalance er for negativ.

Fordelen ved svag valuta er, at det er billigt for udlandet at købe varer hos ens virksomheder. Bagdelen er, at det er dyrt for forbrugerne at købe eksportvarer.

Her satser Kina altså fortsat på lave lønninger og får i stedet penge og arbejdskraften ansat ved udenlandske investeringer, i stedet for et indenlandsk forbrug, eller blot en balance. Kinas handelsbalance har med få undtagelser været stærkt i landets favør:Det er anklagen, og man advarer om valutakrig og en optrappet handelskrig i dag med god grund.

Problemet bliver dog ikke løst, da andre lande som Indien og Vietnam kan tilbyde horder af billig arbejdskraft, senere kan Afrika.

Man skal nærmere sigte efter, at gøre vestlig arbejdskraft mere konkurrencedygtig i forhold til billig arbejdskraft. Det er eller protektionisme.

En interessant ting Soros siger, er dog følgende:

"Uanset om Kina selv er klar over det eller ej, er landet blevet verdensleder efter finanskrisen. Hvis Kina ikke lever op til sit ansvar og sine forpligtigelser som verdensleder, risikerer det globale valutasystem at gå i opløsning og rive verdensøkonomien med ned,"
I teknisk forstand mangler Kina stadig et stykke vej til at indtager positionen som verdens ledende økonomi, men i moralsk forstand, er Kina verdens største økonomiske magt og der, hvor tingene sker i fremtiden, på et niveau der er 3-5 gange af alt, hvad vi har set i USA.

Hermed bliver Kina på sigt også en økonomi over tre gange så stor som USA, med selskaber, der kommer til få Ford Motors, General Electrics, Bank of America, JP Morgan til blegne ved siden af.

0 kommentarer: