søndag den 24. oktober 2010

Jo mere lovlydig en baggrund - jo mere tydelig

I USA er det nok svært at se den store forskel på kriminelle immigranter og kriminelle amerikanere.

Hvis baggrunden er et mere lovlydigt land, så bliver forskellen tydeligere:

I 2009 var 70.2 af alle indsatte i schweiziske fængsler udlændinge. Deres andel af forbrydelserne var: Menneskehandel 91 %, voldtægt 62 %, drab 59 %, indbrudtyveri 57 %, frihedsberøvelse, bortførelse 56 %, grov legemsbeskadigelse 54 %

Kilde: Snaphanen

0 kommentarer: