søndag den 17. oktober 2010

Myten - generationen der forlader arbejdsmarkedet er større end den som kommer til

Vi hænger fortsat fast i myten om, at fordi nogle store generationer blev født efter anden verdenskrig - op til næsten 95.000 fødsler i rekordåret 1945 (rammer pensionsalderen lige nu). Så vil på papiret de generationer, der kommer ind på arbejdsmarkedet i fremtiden være mindre, end dem der forlader arbejdsmarkedet.
(De små generationers bundrekord lå på bundrekorden nede omkring 50.000 fødsler årligt i firserne)

Citat det Økonomiske Råds rapport om dansk økonomi i foråret 2010:

Den demografiske udvikling indebærer, at de generationer, der i de kommende årtier forlader arbejdsmarkedet, er større end dem, der kommer ind på arbejdsmarkedet.


På papiret lyder det plausibelt, men det er fuldstændig ligegyldigt, hvor store generationerne er, hvis de store efterkrigs-generationer faktisk ikke forlader en arbejdsplads, men forlader en overførselsindkomst: sygedagpenge, arbejdsløshedsunderstøttelse, førtidspension, efterløn, altså går fra en dyrere overførselsindkomst, end folkepensionen. Så er den eneste ekstra byrde den i sundhedssektoren, hvor ældre mennesker kræver mere service og behandling.

Med andre ord, hvis der skal være flere ældre som forlader arbejdsmarkedet, end det kommer til, så skal de faktisk også forlade en stilling på arbejdsmarkedet - det gør de bare ikke i højere antal, end der kommer nye friske unge til:


Beskæftigede (arbejdssted) efter tid, alder og område

Hele landet
2009
35-39 år i alt
327 720 personer Gennemsnit 65.544
40-44 år i alt
362 004
... Gennemsnit 72.400

45-49 åri alt 327 238 ... Gennemsnit 65.447

50-54 år

i alt 298 300 ... Gennemsnit 59.660
55-59 årI alt 277 052 ... Gennemsnit 55.410
60-64 årI alt 162 606 ... Gennemsnit 32.521Gennemsnittet for antal fødte siden 1980 - det vil sige inklusive bundrekorderne i firserne er på 62.272.


Ovenstående udsagn fra vismændene taler om de kommende årtier, så lad os tage de to kommende årtier:

De som forlader arbejdsmarkedet, altså dem der faktisk arbejder og nu er mellem 45-64 år: er i årligt gennemsnit 53.259 personer. De store årgange arbejder altså mindre, end de små og mindre årgange.

De nye generationer, der kommer til, altså født de sidste tyve år - eller født mellem 1990 og 2009: er i gennemsnit: 65.851. årligt.

Det er rigeligt til at kompensere for de lave årgange i firserne, som allerede er på arbejdsmarkedet, Uddannelse kan de mangle, men som personer mangler de ikke.

Medmindre man da vil bevare både efterløn, førtidspension i nuværende form og fortsat ansætte løs i det offentlige, hvilket der under ingen omstændigheder er råd til, da den bærende gren, det private erhvervsliv, er ved at knække.

Det er stadigvæk rendyrket forkert, at flere forlader arbejdsmarkedet, end der kommer til - i de kommende årtier.

Sandheden er, at vi har kasseret og udrangeret en masse mennesker på sidespor i det offentlige, overførselsindkomster og offentlig beskæftigelse, og det er der ikke fortsat råd til, hvilket egentlig er godt nyt, for det vil gavne statskassen, hvis vi får en højere andel af arbejdsstyrken ind i det private.


Sådan ser antallet af personer ud for ovenstående aldersgrupper.

Beskæftigelsesprocenten i 2009 var på 85,3 pct. for 40-44 årige og 78,8 pct. for 55-59 årige.

Folketal pr. 1. januar efter alder og tid
2009
Beskæftigede
Beskæftigede i pct.40 år 78292
41 år 83834
42 år 90014
43 år 87080
44 år 85172

424392
362004
85,3


45 år 83363
46 år 78825
47 år 76605
48 år 76528
49 år 73414

388735
327238
84,18


50 år 73480
51 år 73008
52 år 73471
53 år 72354
54 år 70797

363110
298300
82,15


55 år 71795
56 år 70214
57 år 68850
58 år 70646
59 år 70014

351519
277052
78,82

0 kommentarer: