lørdag den 28. august 2010

Nuværende regering = Anker J nummer to eller?

Er den nuværende regering Anker Jørgensen light, eller er den simpelthen Anker Jørgensen nummer 2.

Det er svært at afgøre, eftersom at begge regerede på forskellige tidspunkter og under forskellige forudsætninger.

Men begge kendetegnes ved at lade det offentlige udgifter eksplodere sammen med statsgælden. Og begge regerede i perioder med internationale økonomiske kriser: 1973 - 1980 - 2001 - 2008. Anker Jørgensen regerede udelukkende under en lavkonjunktur, mens den nuværende regering overvejende har regeret under en højkonjunktur.Lad os først tage Anker Jørgensens periode mellem 1975-1982:

Klart en vækst i de offentlige udgifter, som er svær at overgå.

Lad os tage den nuværende regering:


En tilsyneladende mere moderat vækst, på omkring 50 pct.

Men det skal jo ses i forhold til inflationen. Inflationen i Ankers periode og FØR! var skyhøj.

Et lille kig på forbrugerprisindekset (100 = år 1900):Inflationen steg med over 100 pct. i Ankers regeringstid, så modsat den nuværende regering formåede han for eksempel at holde sundhedsudgifterne nogenlunde i ro.

Inflationen under mellem 2003 og 2009? ja 11,8 pct. hvor udgifterne så er lykkes at stige med omkring 50 pct.

Jeg glemte at nævne en anden mulighed: Er den nuværende regering Anker Jørgensen HEAVY?

Hvad angår statsgældens vækst, er der ingen tvivl om at Anker tog den første stafet og allerede i 1975, men Schlüter fortsatte:Den offentlige gæld voksede eksplosivt efter 1980 i fem år, før man indså, at der skulle en hård opbremsning til.
Det er ikke specielt utænkeligt, at man i 2013 har udpeget en ny Anker Jørgensen - læs den nuværende regering - og ser et nyt behov for en ny streng opbremsning.

Bruttogælden som pct. af BNP lå på omkring 30 pct. i 1982, da Anker Jørgensen gik af. I dag er den på 42 pct. af BNP og still going strong.

Nu er spørgsmålet så bare? Hvem oplevede det største pres med hensyn til personer, som blev arbejdsløse. Anker J, eller den nuværende regering?Arbejdsløsheden er ikke steget mere nogensinde, som den gjorde mellem 1974 og 1984, og det meste af den stigning kom under Anker Jørgensens regeringsperiode. Med så høj en inflation og så høj en stigning i arbejdsløsheden - læs udgifter til arbejdsløse - kunne det godt tænkes, at Anker Jørgensen var bedre end sit rygte.

Personligt vil jeg vægte landets forrige tre statsministre som mere økonomisk ansvarlige end de to sidste, og det inkluderer endda Anker Jørgensen. Omend Schlüter i sidste ende måske mest af alt var at foretrække.

Det forandrer naturligvis ikke det forhold, at de den kommende S og SF regering er langt mere økonomisk uforsvarlig, end den nuværende. Men tænk at det kan lade sig gøre.

Bonus: Se i øvrigt under hvilke regeringer skattetrykket er vokset mindst ?

0 kommentarer: