onsdag den 11. august 2010

Færre skattemalkekøer i Danmark

Her tænker jeg højtuddannede, der faktisk har noget at byde på udover statsbetalt humanistisk pludren, altså topskatteborgere, hvorfor skulle de dog bo i Danmark. Så fremragende er her heller ikke:

Kilde:
Nye tal fra Videnskabsministeriet viser, at kun 37 pct. af dem, der i 2003 rejste til udlandet med en kandidateksamen i hånden, var kommet retur til Danmark fire år senere. For udrejste kandidater i 1997 var 55 pct. tilbage i 2001.
Danmark er et fremragende land, for folk der kommer fra ulande. For dem som ikke kan og vil arbejde, nok et af de bedste i verden. Det er selvfølgelig fint nok, men det er klart, at når der findes bedre lande for dem, som vil og kan klare sig selv. Så flytter de derhen. For de kommer ikke til at savne meget andet, end familie og venner, nærmest tværtimod.

Hør den pludrende SFer:

"Jeg tror ikke på, at det vil gøre nogen forskel, hvis man forestillede sig, at marginalskatten blev sænket med for eksempel fem point. Vi skal i stedet for være bedre til at fortælle, hvad man faktisk får for skatten i Danmark - gratis uddannelse og gratis sundhedsvæsen. Det har Dansk Erhverv vel ikke tænkt sig at fjerne," siger Jonas Dahl.
For over 60 pct. af ens indkomst - gratis? En folkeskole, der producerer funktionelle analfabeter på stribe og prioriterer kollektivitet over læring. Et sundhedssystem, der nok er godt, men ikke bedre end i så mange andre OECD-lande.
Og som om man ikke vidste, hvad man får. Jeg har da selv ganske elendige personlige erfaringer med begge, som tæller noget mere end Jonas Dahl forsøg på at gøre det offentliges hoser grønne.

0 kommentarer: