lørdag den 7. januar 2012

Efterkommere, der kan have børn, der tæller som danskere i statistikken

Der er meget spekulation omkring, hvor mange 3 generations efterkommere, der tæller som danske statsborgere i statistikken. Det er ifølge min mening indtil videre ikke særlig mange. Jeg ville dog have skudt på nogle få tusinde selv eller under 10.000. Men der er muligvis tale om titusinder.

For at en 3 generationsindvandrer kan tælle som dansker i statistikken, så skal moderen eller faderen være født i Danmark og have dansk statsborgerskab.


Tyrkiet, Marokko, Somalia, Irak, Libanon, Pakistan

I den mest aktive fødselsalder 20-40 år: Er der tale om 7208 efterkommerekvinder.

Tager vi mændene med, der, selv om de føder, kan familiesammenføres med indvandrerkvinder, der gør det, hvor børnene så også tæller som en danskere.

Så er der tale om 22,049 af de 16-44-årige og 14.371 af de 20-40-årige i alt.

Dermed er det usandsynligt, at der er under 10.000 af 3 generationsefterkommere fra ovennævnte lande, der tæller som danskere og antallet kan potentielt være 3 gange så stort (eller endda større) under forudsætning af, at de fleste mænd har opnået familiesammenføring med indvandrerkvinde fra hjemlandet. For 24 års reglen er jo ikke lykkedes helt med hensyn til at bremse familiesammenføringer - kun midlertidigt for tyrkere og pakistanere- dog for nogle landegrupper irakere, somaliere, libanesere er den lykkedes.

Efterkommernes fødselsrate siges at være lav, men det er en sandhed med modifikation, da vi ikke kan måle dem over et helt fødselsbærende liv og uden 24 årsreglens effekter.

Men fra ovennævnte lande har efterkommerkvinder med dansk statsborgerskab i perioden 2007-2010 født 2238 børn, (statistikken dækker desværre kun denne begrænsede periode) der tæller som danskere. Det tyder ikke på en faretruende høj fødselsrate, da kvinderne er stærkt koncentreret i den lave ende af fertile alder med 5280 i alderen 20-30 år. Men der er også mange ugifte i den aldersgruppe på grund af 24 års reglen og alene dem mellem 20-24 år udgør de 3088 af dem.

Udvikling i efterkommerfødsler eller trenden peger også kun i en retning, som flere efterkommere bliver over 24 år:

2007 2008 2009 2010
466 511 607 654Statistikken her tæller ikke, hvad indvandrerkvinder familiesammenført med en efterkommer i Danmark føder. Det er ikke nok at regne på, hvad indvandrerkvinder føder, da deres børn som sagt kun bliver til danskere under forudsætning af, at faderen er født i Danmark og har dansk statsborgerskab. Men indvandrerkvinder fra ovennævnte lande har født 3557 børn i perioden. For begge grupper har jeg kun regnet med børn født af 16-40 årige. Så der er lidt flere på indvandrersiden, da somaliske kvinder tit føder lidt ekstra børn efter 40 års alderen. Det er der jo også god økonomi i med boligsikring, børnecheck osv.

Mere om, hvordan indvandrerkvinders aldersbetingede fødselsmønster er, her i denne tidligere post.

Fordelingen af efterkommerkvinder fra ovennævnte lande ser sådan her ud:

1 kommentarer:

Anonym sagde ...

OT

Tak for julegaven Thomas!

Den bog vil blive læst med stor interesse, da jeg har et og andet "horn" i siden på EU.

Venlig hilsen
Vivi Andersen
Middelfart