onsdag den 26. oktober 2011

Hvor mange skolebørn er muslimer og mere demografi

Til min forrige post, er der kommet en kommentar, der stiller et interessant spørgsmål:

Hvor stor en andel af en nystartet skoleårgang har indvandrer-baggrund og hvor stor en andel har muslimsk baggrund.
Så kan man selv regne på hvordan det ser ud om tyve år.
Er 10% urealistisk ?
Det er spørgsmål, som det nogenlunde kan lade sig gøre at besvare.

I dag udgør muslimerne et sted mellem cirka 4-5 procent af landet totale befolkning, hvis man skal give et kvalificeret bud. Eftersom vi ikke har nogle undersøgelser af, hvor mange der rent faktisk betegner sig selv som muslimer, så mener jeg med et kvalificeret bud, at man simpelthen regner ud, hvor indvandrere og efterkommere vi har fra muslimske lande med muslimsk flertal. Cirka 50 lande i alt.

Antallet er sandsynligvis en lille smule højere end dette antal, da selv om man kan argumentere for, at ikke alle nødvendigvis er muslimer fra disse lande - et godt eksempel er Nigeria og Indonesien, der kun lige har flertal af muslimer. Så er der altså tilsvarende lande, som Bosnien Herzegovina, Indien, Rumænien, som har store muslimske mindretal, men ikke flertal - som vi har mange indvandrere fra.
Derudover er der nogle få tusinde personer, der reelt er efterkommere, men regnes som danskere i statistikken. Og der er en lille portion statsløse, der angiveligt for flertallets vedkommende er statsløse palæstinensere.

Men selve antallet er ikke næppe meget større, da kun lige flygtningene fra Bosnien Herzegovina findes i stort antal (lidt over 22.000) , hvor der i øvrigt næppe er mange konservative muslimer blandt. Det samme kan i øvrigt siges om Iran, hvor der er mange flygtninge fra, men jeg tror ikke flertallet er begejstret for Islam. Men iranerne er med i dette regnestykke, fordi de nominelt kommer fra et muslimsk flertalsland.

Ifølge den seneste opgørelse (7 måned 2011 - FOLK1 i Statistikbanken) over indvandrere og efterkommere fra cirka 53 lande med muslimsk flertal, som jeg har regnet, så er det i alt knap 225.000. Plus alt, hvad man kan kalde muslimer fra andre lande, hvilket næppe er over 20.000.

Det svarer til lidt over 4 procent af befolkningen - 4,5 procent, som et relativt kvalificeret maksimumsbud på 250.000 i alt. Flere er det næppe. Spørgsmålet er også om, om man skal betegne Alevier og Ahmadier som muslimer. Jeg ville være tilbøjelig til at betragte dem som selvstændige religioner, baseret på noget helt andet end koranen og haditherne og muslimer. Det er ikke dem, du vil se begå terrorangreb, eller angreb på, eller chikane mod anderledes troende, eller kvinder uden tørklæde, heller ikke en lille minoritet af dem.
Så et minimumsbud kunne i den optik eventuelt godt lige snige sig under 200.000.

Tager man så og kigger på skole- og førskolebørnene, så kan man bruge samme landegrupper (de 54 lande med muslimsk flertal) til at regne ud, hvor mange børn, der er muslimer, i Danmark.

Her andelen højere i procent, men det interessante er, at den mindre i de små og seneste generationer. Andelen i procent falder faktisk over de seneste 7-8 år - jo længere du kommer ned i alder, og det er støt og stabilt med et lille fald hvert eneste år.

24 års reglen, og støt faldende indvandring fra de muslimske lande efter 2001, har altså også her ydet sit.

Andelen af både indvandrere og efterkommere fra de 54 muslimske lande (+ Bosnien, som jeg her har regnet med) er blandt alle 8-årige børn er på 6,9 procent. herefter er den som sagt støt faldende og er blandt 0-årige børn på 5,4 procent.
Det er på trods af, at den nuværende totale generation af 0-årige er den suverænt mindste siden firserne - endnu en krisereaktion angiveligt. Den er kun på 61500 børn. Gennemsnittet de sidste tyve år har været på over 65.000 børn om året.

Tager du derimod tiden før 2001, her de 10-16-årige. Så var trenden anderledes. Her er "muslimerne" blandt den yngste gruppe, nemlig de 10-årige, den højeste procentandel 6,9 procent i det hele taget. (6,878 procent før oprunding til 6,9 procent)

Det er dog i procent, tager vi "muslimerne" blandt de 16 årige, så var de større i antal, nemlig 4721 i alt, selv om de kun er lige knap 6,5 procent af de unge børn i den alder. Det skyldes, at vi har en usædvanlig stor generation af 16-årige i Danmark på cirka 73.500. Men "muslimerne" blandt de 10 årige er på 4626 i antal. Så nogen stærkt faldende tendens er der heller ikke.

Den er til tilgengæld klokkeklar, efter at 24 reglen blev indført, de facto flygtningereglen afskaffet og så videre.
Kun 3325 "muslimske børn er der blandt de 0-årige, hvilket er tæt på forældrestammens andel af den totale befolkning.

Så svaret er, at jeg tror ikke - der er utroligt ringe sandsynlighed for, at muslimer kan udgøre 10 procent af de startende skolebørn i 2031.

Hvis indvandringsmønstret ændrer sig en smule, kan de måske udgøre 10 procent af en enkelt årgang, men det vil være et ekstremt udsving og ikke en trend og der vil fortsat være et godt stykke vej til de 10 procent af befolkningen som helhed.

Så længe 24 årsreglen og øvrige stramninger står ved magt, så har det en effekt, som man ikke skal underkende. Omvendt fjernes de regler helt, går det hastigt den forkerte vej.

Dog hører det også med til historien, at de "muslimske" kvinder i alderen 20-30. år er de mest tilbøjelige til at føde. (Specielt under 25 år, som redegjort for i denne post)

Ser man med de briller på mønstret, så var de for de ti år siden flere i den alder, end de er i dag.

Faktisk er de 22-28- årige den tyndest befolkede afdeling blandt 10-40- årige kvinder fra de 54 muslimske lande + Bosnien. Kun i en årgang af de 22-28- årige får de sneget sig over 2000 i antal og ligger ellers stabilt på 1900+

Til sammenligning er der 2374 "muslimske" kvinder i årgangen med 14- årige, og i gennemsnit 2219 blandt de "kommende eller næsten kommende muslimske mødre" i aldergruppen 10-20 år.

Der er gennemsnittet blandt de 20-30- årige så på 2037, der er med andre ord næsten ti procent flere i generationen af 10-20 årige.

Blandt 30-40- årige er der er i gennemsnit 2095 "muslimske kvinder" per årgang. Den gruppe var altså også mindre end de kommende "muslimske mødre".

Omvendt gruppen af 0-10- årige den suverænt mindste, nemlig kun på 1936 "muslimske" kvinder i gennemsnit.

Der er altså dømt bølge op og siden ned med hensyn til fødselstallet (antal) alene på den baggrund over de kommende tyve år. Det er dog stadig ikke tilstrækkeligt til at forklare det store fald i antallet af fødte muslimske børn fra omkring 4700 til omkring 3300, hvilket er et fald på omkring 30 procent. Jeg mener heller ikke at en god forklaring er, at de føder færre børn på grund af integration, og "de bliver som os". Var stramningen af reglerne efter 2001 ikke sket, havde vi ikke set dette fald. (en del børn i kulturkonservative familiesammenføringsfamilier bliver i øvrigt født i Malmø, hvor de ellers ville have blevet født i Danmark).

Det har dog fortsat rigtig lange udsigter for muslimsk flertal i Danmark med den nuværende indvandringspolitik.

Faktisk er det muligt, at de ikke engang vil være 10 procent af befolkningen om 40 år.

Selv 5000 børnefødsler om året kan ikke konkurrere med 20.000 nye indvandrere fra ikke- muslimske lande - kort og godt.

Men på et tidspunkt vender bøtten, nemlig når de kulturkonservative muslimer har bygget en relativt stor grundstamme op og naturligvis fået forankret sig solidt i et parallelsamfund, så går det i værste fald hurtigt og på få generationer (3-4) går de fra at være omkring 10 procent af befolkningen til næsten halvtreds procent.

Det kan vi lære af det israelske eksempel, som nævnt i min forrige post. I en verden hvor moderate og verdslige føder få børn, inklusive moderate og verdslige muslimer, der vil ekstremisterne, der holder fast i høje fødselsrater overtage mere og mere af magten og indflydelsen gennem at de vokser i befolkningen via fødselsgangen. Det er det, vi ser i den muslimske verden, og den dag kommer, hvor vi ser det i Europa også.

Men vi når slet ikke til at opleve sådanne problemer i Danmark isoleret set - for vi taler om noget, som selv i værste tilfælde først sker ind i det næste århundrede.

Før vi når dertil, har vi set konsekvenserne i forskellige lande tæt på os. Sverige, England, Frankrig og ikke mindst Tyskland, hvor allerede 35 procent af børnene under fem år har immigrantbaggrund. (linket angiver med stor sansynlighed forkerte tal (44 pct.) - her er mere solide tal fra Tysklands statistik (35 pct.))

Det skyldes ikke kun, at indvandrerne føder mange børn, men at tyskerne føder katastrofalt få børn. Omkring 1,2 barn per kvinde, hvilket betyder, at de oprindelige tyskeres efterkommere kun vil være 20 procent af de nuværende cirka 70 mio. etniske tyskere, altså cirka 14 mio. om 100 år.
Og den tyske befolkning, der er levende i mellemtiden, vil være gammel og træt længe før dette.

Hvad der sker i et roligt og afslappet, ikke-specielt religiøst - pacifistisk, vestligt land, som Tyskland, når der bliver muslimsk flertal, eller det truer? Det når mange af os nulevende at se. Men selv om Danmark ligner Tyskland på mange måder, så gør vi det heldigvis ikke på det her punkt med få børnefødsler.

Jeg tror også, at de fleste af os kommer til at opleve blod i stride strømme i England og Frankrig. Selv om disse lande ikke har så mange procent muslimer som Tyskland og Italien om 20-40-60 år. Så har man tidligt set en reaktion i begge lande. Le Pen og English Defense League - begge moderate reaktioner i forhold til det som følger. Jeg tror ikke, at man er så pacifistisk i Frankrig og England, som man er det i Tyskland og Danmark. Heller ikke i Italien for den sags skyld.

Jeg kan ikke på nogen måde se, hvordan det skal ende godt i de her ovennævnte lande. Her i Danmark skal vi nok klare den. Fordi (Hvis og forudsat at) Islam vil gå ned med et ordentligt brag i løbet af dette århundrede, og tror jeg, ende som endnu en blodig skamstøtte, som Nazismen og Kommunismen på historiens mødding, men det brag kommer mest til at foregå i andre lande.

Ikke at det egentlig er noget at glæde sig over, for det bliver hamrende sørgeligt, og ublodigt er helt urealistisk.


Læs også den senere post om, at muslimske mødre føder børn i en tidligere alder end danske kvinder.


Læs også om, hvorfor muslimsk flertal i Danmark har lange udsigter, men med en vigtig hage, nemlig at, som man kan se tydeligt ud fra det israelske eksempel, så er det fundamentalistiske muslimer, der vil føde de mange børn, som giver dem flertallet.


Læs også om, at selv om det har lange udsigter i Danmark, så sker det inden for få generationer i Tyskland og eventuelt andre lande, at muslimerne bliver flertal. Europas skæbne er delvist forseglet.3 kommentarer:

Anonym sagde ...

Tak for det fine svar.

Et par kommentarer.

1) Hvordan kan du dog tro at fred og harmoni vil herske her til lands, samtidig med at vores allierede nabolande får en grotesk tilvækst af immigrant-efterkommere med alt hvad dertil hører.


2) Angående tallene for %-andelen. Jeg har svært ved at få det til at hænge sammen at muslimer udgør 4-5% af befolkningen som helhed, og samtidig at denne andel ikke er specielt meget større blandt børn.
Muslimernes befolksningspyramide er skævere end vores; færre gamle.
Og når de samtidig får flere børn, så lyder det mærkeligt at deres andel ikke vokser.


Jeg kan jo ikke se regnestykket, men det lyder umiddelbart mærkeligt ?

Jeg afviser ikke at der er en trend for de seneste år efter stramningerne fra VKO. Men der er jo også en reel risiko for at en betydelig del af trenden, blot skyldes et time-lag, fordi de er nødt til at vente til de er 24 år.

Thomas Bolding Hansen sagde ...

1. Det er svært at sige, hvor det her ender henne, men det kan ende meget galt og selv i bedste fald bliver det ikke helt ublodigt - blot ikke til en direkte intensiv borgerkrig.
Danmark bliver under alle omstændigheder næppe så hårdt ramt, som andre lande gør det.
Fordi vi har få muslimer, og dermed også færre jihadister og terrorister, islamister og sharia-tilhængere osv.

2. De føder fortsat flere børn end os, og for ti år siden var de 4 procent af befolkningen og næsten 7 procent af børnene.

Hvorfor det er så faldet sidenhen? Ja jeg mener, det er 24 års reglen, for det er specielt kulturkonservative, der helst sender deres børn ind i tvangsægteskaber, der bliver ramt af dem.
Nogle kvinder har så fået lov til at studere i stedet for at blive gift, andre har valgt at flytte til Malmø.
Her tror jeg faktisk mange vælger at blive boende i Malmø og mange kvinder tager en uddannelse og starter på et arbejde, bliver sværere at tvangsgifte, men naturligvis er der kun tale om udsættelse i andre tilfælde.

Der er også færre muslimske kvinder i den mest aktive del af den fødedygtige alder, og der forklarer jo cirka en tredjedel af faldet.

Anonym sagde ...

Det er ikke alle som er helt enige i din optimisme hvad demografien angår eller hvad angår effekterne af udlændingestramningerne.

Det første nr. i 2011 fra Den Danske Forening;

http://dendanskeforening.dk/files/files/DANSKEREN%20nr%201%202011.pdf

Det er en grunding gennemgang af indvandringsmønstret fra Morten Uhrskov, og efterfølgende en analyse af den demografiske udvikling.

Jeg har svært ved at bevare det gode humør.