onsdag den 19. oktober 2011

Ledighedstal er misvisende og underdrevne

De officielle ledighedstal er ikke nået nær så højt op som frygtet under krisen, men under de pæne tal er et sort hul af skjulte arbejdsløse. Ledighedstallene mangler at tage højde for 105.000 personer, viser en analyse fra Nykredit.


Det drejer sig om cirka 30.000, der er sendt på efteruddannelse, 30.000, der er under aktivering og til sidst 40.000, der er helt uden for systemet, da de hverken er berettiget til dagpenge eller kontant hjælp.

Læs det hele på Politiken.
1 kommentarer:

Anonym sagde ...

Der skal ligges endnu mange flere oveni.

Antal personer tvunget på efterløn.

Antal personer tvunget på uddannelse - som ung kontanthjælpsmodtager kan jobcenteret tvinge folk til det! Herudover et ukendt antal som tager ekstrauddannelse fordi deres nuværende uddannelse ikke fører dem nogen vejne.

Et ukendt antal personer på førtidspension og fleksjob. Nu ved
jeg selvfølgelig godt at ikke alle førtidspensionister er i stand til at arbejde, men mange har i 80erne og starten af 90erne fået tildelt deres pension alene pga langtidsledighed. I dag får et ukendt antal kriminelle ballademagere også tilkendt førtidspension af den simple årsag at de forvolder for meget besvær hvis de skulle tvangsaktvires som øvrige kontanthjælpsmodtagere. Det er fortrinsvis muslimske kulturberigere som laver hærværk og truer de offentlig ansatte og så enkelte rockertyper. I specielt Aarhus er der mange af dem. Fleksjobbere og revalidenter er på en måde også en del af den skjulte ledighed, da de i princippet er delvist forsørget af det offentlige.

Herudover er der noget "matchgruppe 3" bestående af mindst 11.000 som er fritaget for aktviring og heller ikke figurerer i de officielle ledighedstal. Det er primært narkomisbrugere og svære alkoholmisbrugere.