lørdag den 29. oktober 2011

Blød Sharia - Den mindst onde sharia - Og islamisk fundamentalisme er ikke problemet

Noget er blødt i Villy Søvndals fortælling om blød sharia, men det er ikke sharia, skriver Katrine Winkel Holm i dag i JP.

Søvndal sammenligner sharia fundamentalisme med hardcore-katolicisme. Winkel Holm tager ham gerne på ordet:

Lad os tage Villy Søvndal alvorligt og sammenligne den katolske ”hardcore-kristendom” med den bløde, bløde sharia.

Da den katolske kirke kom her til Danmark, gjorde den ganske rigtigt sin indflydelse gældende på lovgivningen. Det førte bl.a. til forbud mod polygami, mod tvangsægteskaber, mod udsættelse af børn og mod abort. Stening var ikke en del af programmet, måske fordi de katolske ”hardcore-kristne” i modsætning til Villy Søvndal kendte indholdet af Johannesevangeliets kapitel 8 vers 7. Derimod bragte kirken via sin kanoniske lov romerrettens respekt for individet til landet.

Som bekendt er stening en del af hardcore islams program. Men indrømmet: Det, der gør blød sharia blød, er (alene) fraværet af stening og håndafhugning.

Til gengæld byder ”blød” sharia på en familielovgivning, der for det første indbefatter polygami. For det andet tildeler den bløde sharia kvinden en underordnet stilling i forhold til manden og tillader dermed tvangsægteskaber
Med andre ord: De kvindeforagtende skikke, som ”hardcore-kristendommen” fik afskaffet, bliver sanktioneret af den ”bløde” sharia. Middelalderkirken introducerede det frivilligt indgåede ægteskab mellem to ligeværdige individer og fik dermed lagt spiren til kernefamilien, det vestlige samfunds urcelle.


Ovre i den anden afdeling har Ræson interviewet professor Amitai Etzioni, der er illusionsløs, men realistisk i sin tilgang til fremkomsten af sharia i Mellemøsten:

ETZIONI: Det bliver ikke som under Ben Ali. Den nyvalgte regering vil højst sandsynligt indføre traditionelle islamiske synspunkter om ægteskab, skilsmisse og arv i den nye tunesiske forfatning. Disse synspunkter favoriserer mænd over kvinder.
RÆSON: Hvordan vil det gå den feministiske bevægelse?
ETZIONI: Det bliver ikke kønt.
RÆSON: Det er der mange her i Europa, som ikke vil bryde sig om at høre…
ETZIONI: Er det ikke lige meget?
RÆSON: Er det?
ETZIONI: Fortæl mig. Hvad har vi tænkt os at gøre? Skal vi bombe dem, sende vores krydsermissiler og marinesoldater for at give dem rettigheder? Det handler som sagt om, hvor vi trækker grænsen, og hvad vi er villige til at gøre. Vi kan prædike, vi kan opfordre dem til at respektere rettigheder. Men vi kan ikke gøre så meget, medmindre de tyer til vold. Når det handler om spørgsmål som kvinderettigheder/bøsserettigheder/dyrerettigheder, vil jeg ikke sige, at vi kan gøre ret meget andet end at komme med vores sædvanlige prædiken. Hvis de derimod truer os med terror eller atomvåben, så mener jeg, at vi skal bruge andre midler.
RÆSON: Det mener du?
ETZIONI: Jeg mener, at det er empirisk og moralsk forkert, og strategisk dumt at antage, at vore tids konfrontationer handler om et sammenstød mellem den vestlige civilisation og alle de andre – herunder muslimer som Samuel Huntington hævdede i sin bog The Clash of Civilizations and the Making of World Order.
RÆSON: Hvorfor?
ETZIONI: Sammenstød foregår ikke mellem civilisationer, men inden for civilisationen.
RÆSON: Kan du uddybe?
ETZIONI: Jamen enhver civilisation er inddelt i to lejre. Der er dem, som mener, at det er legitimt at bruge vold for at fremme værdier, og dem, som mener, at brugen af vold er afskyelig, og i stedet forsøger at fremme værdier gennem fredelig midler. Brudlinjen går mellem dem, som bruger sværdet, og dem, som bruger ordet.
RÆSON: Og du mener, at det er strategisk klogere at føre udenrigspolitik med ord end med sværd, og samarbejde med de ikke-voldelige kræfter – uanset om de, som du siger, overholder kvinderettigheder, bøsserettigheder og dyrerettigheder?
ETZIONI: Ja.


Eller sagt på en anden måde, vi skal bare være lykkelige, så længe det ikke er jihadister, der kommer til magten. Altså personer, der vil anvende vold ikke bare mod deres egen befolkning, men mod omverdenen, for at underlægge den sharia.

Problemet med Islam er ikke fundamentalisme! Men de fundamentale hjørnestene i den islamiske tro. Det er værd at gentage, at så længe fundamentalerne i religionen ikke forkastes, nemlig profeten selv og hans ord og gerninger. Så er religionen en tikkende bombe.
Det er der næppe nogen, der kan forklare bedre end Sam Harris. Jeg har linket til foredraget før, men hvis nogen savner noget fornuftigt at få weekenden til at gå med, så kan Sam Harris super velargumenterede og humoristiske foredrag på Berkeley anbefales. Islam omtales 36 minutter inde i videon (Ved at følge linket til Fora.tv kan man få videoen opdelt i mange små bidder efter tema):

Sam Harris: Can Science Determine Human Values?

Sam Harris: Can Science Determine Human Values? from Berkeley Arts and Letters on FORA.tv

0 kommentarer: