torsdag den 3. marts 2011

Nå ja - lad os lige tage et flashback

Næste gang Socialdemokraterne anklager den nuværende regering og Fogh for at have sjoflet det danske opsving væk. Så lad os lige minde dem om, hvad de selv ønskede, dengang den danske økonomi gik på vandet i 2007. Eller mere korrekt, dengang Dannevangs-økonomien gik på murstensbelagte store torve med den gyldne pung rede i baglommen - den offentlige pung, der jo aldrig tømmes, men altid er fuld til evigt voksende velfærdsrettigheder:

Planen vil koste et to-cifret milliardbeløb - altså et sted mellem 10 og 99 milliarder kroner - og den skal finansieres af det økonomiske råderum, som partiet mener er til stede i dansk økonomi:

Socialdemokraterne foreslår 29 velfærdsrettigheder til danskerne i partiets nye velfærdsudspil. Rettighederne er delt op i børn, folkeskole, sundhed, ældre og socialt udsatte:

Børn:

 • Max. 3 børn pr. voksen i vuggestuerne.
 • Max. 6 børn pr. voksen i børnehaverne.
 • Max. 3 børn pr. voksen i dagplejen.
 • Gratis, sund mad i alle vuggestuer og børnehaver.
 • Pasningsgaranti uden lukkedage i egen institution - undtagen når formålet er pædagogisk udvikling.
 • Ret til pasning af pædagogisk uddannet personale. Mindst 80 pct. af personalet i daginstitutionerne skal være pædagogisk uddannede.
 • Mindst 4 kvadratmeter gulvareal pr. barn i daginstitutionerne.

Folkeskole:

 • Max. 24 elever i klasserne.
 • Tilbud om lektiehjælp efter skole.
 • Ret til målrettet støtte til elever, som ikke kan læse ved udgangen af 1. klasse
 • Ret til sund og billig mad på alle skoler.
 • Ret til tilbud inden 3 måneder for elever med behov for specialundervisning.
 • Ret til sikre, sunde og stimulerende ude- og indearealer på skolerne

Sundhed:

 • Ret til omgående udredning og behandling af livstruende sygdomme, f.eks. kræft
 • Ret til enestue for døende.
 • Ret til en seng på en stue ved indlæggelse - ingen senge på gange og i baderum.
 • Ret til genoptræning indenfor en uge efter udskrivning fra hospital.
 • Ventetid ved telefonisk henvendelse til vagtlæge må ikke overstige 5 minutter.
 • Ventetid til konsultation hos vagtlæge må maksimalt vare en time.
 • Hjemmebesøg fra vagtlæge skal aflægges senest indenfor 3 timer. Akutte tilfælde skal naturligvis håndteres langt hurtigere.
 • Ret til årligt sundhedstjek for alle danskere

Ældre:

 • Ret til en daglig tur i frisk luft for plejekrævende ældre.
 • Ret til et bad om dagen for plejekrævende ældre.
 • Ret til rengøring mindst 1 gang om ugen til visiterede brugere i hjemmeplejen
 • Ret til pleje og omsorg af ét plejeteam bestående af én fast kontaktperson og max. 4 forskellige medarbejdere fra hjemmeplejen i dagtimerne.
 • Ret til at visiteret genoptræning leveres inden for en uge, og gængse hjælpemidler leveres inden for 2 dage.

Socialt udsatte:

 • Ret til behandlingstilbud og social opfølgning for børn efter ophold på krisecentre.
 • Reel behandlingsgaranti for stofmisbrugere. 2 ugers ventetidsgaranti på såvel social- som medicinsk udredning, visitation til og iværksættelse af behandlingstilbud, som følger nationale kvalitetsstandarder.
 • Ret til relevante boligtilbud for hjemløse. Eksempelvis i form af skurby-projekter, opgangsfællesskaber, skæve boliger etc.


Take a tour i boligboblen, der blev båret af kredittens vinger (jeg bruger allerede for meget tid på at gentage mig selv):


For de næste ti år er det payback time, eller rettere 5 år, hvis vi er heldige, og 20 år hvis vi er uheldige. Den gode nyhed er, at vi har Kina, så USA ikke skal trække verdensøkonomien alene. Kinas konkurrenceevne vs vores er så bad news.

Gad vide, hvad fair forandring vil koste? Et to cifret milliardbeløb, sådan mellem 10 og 99 mia. kr. er nok ikke noget dårligt bud.0 kommentarer: