torsdag den 16. december 2010

Mens finansminister Hjort snakker solen sort

Om den langt fra vingeskudte danske økonomi, så har han sjovt nok fremstillet et forslag om, at Statens gældsmaksimum tillades at gå op til 2000 mia. kr., hvor det i nuværende form kun må være være på op til 950 mia. kr. Han vil altså gerne have lov til at låne dobbelt så mange penge.

Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Forslag

til

Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån

(Forøgelse af gældsmaksimum)

§ 1

I lov nr. 1079 af 22. december 1993 om bemyndigelse til optagelse af statslån, som ændret ved § 1 i lov nr. 1042 af 17. december 2002, § 21 i lov nr. 418 af 10. juni 2003, § 14 i lov nr. 1203 af 27. december 2003 og § 2 i lov nr. 483 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 1, ændres »950 mia. kr.« til: »2.000 mia. kr.«

Fra retsinformation:Men Claus Hjort Frederiksen, det går jo fantastisk med dansk økonomi, hvo ser de behovet for at have lov til at låne dobbelt så meget?

0 kommentarer: