onsdag den 16. juni 2010

Saxo Bank leverer guldkorn i PR-kampagne

Saxobank er i sving med en omfattende public relations-kampagne, efter at hård og ikke nødvendigvis helt retfærdig kritik.

Jeg synes faktisk, at dette her guldkorn af en kort tekst er meget oplysende, og kan udrydde en del fordomme:

ER SPEKULANTER ONDE?

Det ligger i ordet, at en spekulant spekulerer, dvs. tænker sig om. Spekulanten tænker over at forsøge at købe, når det er billigt og sælge, når det er dyrt. Det vil sige, at spekulanten tenderer at presse prisen på billige varer op og dyre varer ned. Det er jo særdeles nyttigt. Spekulanter handler ofte meget. Dermed er de med til at gøre markederne mere likvide. Det er vigtigt, for jo mere likvide markederne er, desto bedre fungerer markedet for alle markedsdeltagere.

Spekulanter forsøger at forudse markedet. De forsøger at gøre en bedre handel end gennemsnittet. Dvs. at de forsøger at slå markedet. Det er særdeles gavnligt. Netop fordi spekulanter forsøger at slå markedet, bliver dette mere effektivt – og dermed sværere at slå.

Kloger man sig på sport og sætter penge på sin viden, så er man spekulant. Man forsøger at slå de andre og tage gevinsten. Den, der investerer i aktier, spekulerer også: Hvilke aktier skal jeg købe, hvornår etc. Landmanden, der sår, har også spekuleret på sit valg. Han sår jo næppe noget, som han tror, han vil få en dårlig pris for. Den, der omlægger et huslån, spekulerer i timing, lånevalg m.m.

I Saxo Bank opfordrer vi alle til at spekulere i betydningen af at tænke sig om. Nogle kunder er mere risikovillige, mere aggressive end andre, men alle bør tænke sig om, altså spekulere over deres handlinger. Vi er glade for kunder, der er forsigtige og f.eks. alene køber og beholder aktier, men vi anser ikke folk med en mere aggressiv tilgang til deres investeringer for værende onde. De spekulerer, tænker sig om, tager en større risiko og har også mulighed for en større gevinst. Det er deres eget valg.


Alle fornuftige mennesker spekulerer i, om deres valg er fornuftige. Nogle træffer flere valg end andre, men det gør dem ikke til onde mennesker.

Se også "Er grådighed godt", og der er mange andre ude til venstre på hjemmesiden.


0 kommentarer: