tirsdag den 15. juni 2010

Det offentlige ansætter ikke nok arbejdsløse og EU kaput

For arbejdsløsheden stiger, selv om antallet af beskæftigede i det offentlige er steget med 11.000 sidste år.

Industrien er topscorer i mistede arbejdspladser, ikke mindre end 10,2 pct. af stillingerne, der var der for et år siden er væk nu, eller i antal 39.000.

Bygge og anlæg er topscoreren i procentpoint-mæssig nedgang, hvilket ikke kan overraske, med 14,2 pct. færre ansatte, end året før, hvilket svarer til 22.000 personer.

Handel og Transport har mistet 5 pct. af de ansatte, hvilket svarer til 31.000 personer i Danmarks største branche, efter det offentlige.

Får vi en ny krise mere, og det er efterhånden ikke et spørgsmål længere, så får dansk økonomi det sidste skub udover kanten, hvor vi så angiveligt kan finde en gren at hænge i modsat Grækenland og Spanien, og langsomt kæmpe os op igen over en 20-30 år, med en stabiliseret gældsbyrde og nogle renter vi bare må leve med.

Jeg ville gerne være optimist, hvad angår økonomi, hvis der var grund til at være det, men det er på USAs, Kinas, Sydkoreas vegne jeg er optimist og lidt for Tysklands, indtil effekten af de meget få børnefødsler kommer . Euro-zonen er færdig, og det kan den ikke snakke sig ud af, der skal handles og virkelig skæres af det offentlige forbrug.

Skal gælden i PIGS-landene overtages af EU til lempelige renter som blylodslandene kan leve med, så taler vi om, at de sunde EU økonomier, og dem findes der meget få af, skal stable for eksempel 9580 mia. kr. (Side 18-19) på benene for at kunne dække - eller omlægge til lån med lavere renter - det udestående europæiske banker uden for PIGS-landene har i alene Spanien, Grækenland, Portugal, Irland.

Basically er der tre muligheder:

1. Et eller flere lande får lov til synke til bunds og investorerne tvinges til at sluge delvise tab, eller nedskrivninger af gælden, samtidigt med at der spares lidt her og der for at få de ramte økonomier langsomt på køl igen.
Der skal skydes penge i en masse banker, der risikerer at vælte, og vælte en hel masse andet som dominobrikker, der igen vælter en hel masse. Det bliver en dybt-dykkende krise on the spot og et til to års usikker genoprejsning af økonomien. En ny længere direkte recession med manglende likviditet.

2. EU låner en hulens masse penge ud, for at holde liv i de synkende skuder, hvilket fordeler presset og redder de synkende skuder, men vil sende EU ud i slow-motion økonomi i en periode, der kan række længere end et årti, mens PIGS-landenes gæld bliver omsat til et renteniveau, de stille og roligt kan håndtere, med konstant overvågning og pres for at de udøver den disciplin, der også skal til. (EU vil sikkert ende med at skulle nedskrive noget af den gæld, altså give afkald på at få pengene fuldt igen.)

3. Statsgælden afvikles hurtigt, og troværdige planer søsættes, der skærer det årlige underskud på det offentlig finanser væk, så afbetalingen på gælden kan gå i gang allerede næste år, eller næsten lige så hurtigt. De nuværende planer lader gælden vokse de kommende år og fører i bedste fald til en stabilisering af gælden, på et niveau, der er højere end i dag.
Rentefælden lurer, den græske rente røg op på 17 pct. , hvis ikke mere. Rentepresset tvinger landene med stor statsgæld til at enten gå konkurs, eller EU til at overtage gælden.
Den eneste vej ud af den, er rigtig hårde nedskæringer, hvilket også vil skabe en kortvarig recession for hele EU, og en længerevarende for PIGS-landene.

Der er ikke nogen vej helt uden om det dybe vand.

0 kommentarer: