lørdag den 8. november 2008

Her går det godt - spild flere penge

Den ny-religiøse gruppe, den globale opvarmingskult, hvis tvivlsomme dogmer, som nævnt i en tidligere post, er blevet næsten allemandseje, er en kostelig affære at finansiere.

Faktisk får den kirkeskatten, til at virke som et symbolsk bidrag.

Alene EU påregner at spendere 8300 milliarder på ingenting:

"60-80 milliarder euro - eller 455-600 milliarder kroner. Så meget skal de 25 EU-lande bruge hvert år frem mod 2020, hvis det skal lykkes dem at skære CO2-udslippet ned til 21 procent under niveauet i 1990 inden 2020."


Disse mange milliarder, kunne for så vidt lige så godt have været smidt i et sort hul, at spendere så mange penge på ingenting er en hån mod mennesker der sulter ihjel, dør af banale sygdomme, mangler adgang til simpel sanitation. Eu har til sammenligning et budget på en halv milliard årligt når det gælder nødhjælp; men man kan da håbe, at de spildte penge aldrig når i gennem bureaukratiet, i hvert fald dem til CO2 bekæmpelse.

"De nærmest kafka'ske regler i EU-kommissionens bureaukrati bevirker blandt andet, at ikke færre end 40 forskellige emebedsmænds underskrift skal indhentes for at godkende blot en enkelt nødhjælps-kontrakt."

Et andet eksempel i rapporten drejer sig om EU-hjælp til genopbygningsarbejdet i Kosovo. Her lammedes fordelingen af to milliarder kroner af regler, hvorved den lokale organisation var tvunget til at oversætte sine dokumenter til alle EUs 11 officielle sprog.


En anden kedelig og absurd konsekvens af vores CO2 hysteris konsekvenser for trafikken, hvor vi belønner dieselbiler, selv om udslippet af CO2 typisk kun er 10 % mindre.
Dieselos er beviseligt skadeligt for mennesket: Den skader din hjerne, giver muligvis en dag en permanent skade med samme symptomer som alzenheimer.
Dieselpartikler er også kendt for at koagulere blodet, og skabe større risiko for blodpropper og hjertetilfælde. Desuden har man opdaget at dieselpartikler kan slå celler ihjel, nyere forskning tyder også på mutationer.

Partikelforureningen er et konkret problem, men vi betragter desværre ikke problemet som større end CO2, mere absurd kan det næsten ikke blive.

2 kommentarer:

Cykelsmeden sagde ...

Det er en god karakteristik af profeten Al Gore og hans discipel Connie Hedegaard, at kalde dem nyreligiøse. Det er ubegribeligt, at klimahysteriet har nået sådanne højder. Selvom alt kul, olie og naturgas blev brændt af, ville CO2 blot vende tilbage til atmosfæren, hvor det oprindeligt stammer fra. I mellemtiden har vi fået planter med klorofyl, som vil være i stand til at assimilere store mængder CO2. Plantevæksten vil blive stimuleret, og det vil blive lettere at producere afgrøder til jordens eksploderende befolkning. Og selvom temperaturen stiger, hvad så? Det har tidligere i historisk tid været varmere end i dag, uden at katastofen indtraf.

Olsen sagde ...

Da Gore tabte præsidentkampen blev han iflg. hustruen ramt af en depression. Tog på i vægt og tillagde sig et uklædeligt fuldskæg. Hun var derfor glad da han fandt et ny område at beskæftige sig med som en terapi, nemlig 'klimaforandringen.' Som en manisk kastede han sig over 'religionen' og med stor dygtighed fik han hele verden til at falde i svime over den stærkt manipulerende film og lysbilledforedrag. Han har åbent indrømmet, at han med vilje overdriver. Gore forklarede dette, på fornemmeste vis, i et interview i maj 2006 Da han blev spurgt om folk burde være motiverede til at igangsætte tiltag mod den globale opvarmning med hjælp af skræmmetaktikker eller ved hjælp af håb, svarede han:

"Ingen er interesseret i løsningerne, hvis de ikke tror der er et problem. Fra det udgangspunkt så tror jeg, at det er passende at være i besiddelse af en overrepræsentation af faktuelle formodninger om, hvor farlig situationen er, som et incitament til at få tilhørerne til at lytte til, hvad løsningerne er, og hvor optimistisk det er, at vi vil løse denne krise."

Og denne bedrager,frelser, og selv en enorm energiødsler,fik Nobel's fredspris. Hvor sygt er det ikke!

Klimahysteriet er endnu et eksempel på, hvordan 'eksperter' og uproduktive embedsmænd skaffer sig gode jobs og kun er interesseret i vedblivende at 'opfinde' nye problemer de kan få udkomme fra.