lørdag den 29. november 2008

Evas og Muhammads døtre

Det har aldrig været højstatus at være kvinde inden for de Abrahamæiske religioner, helt og aldeles det modsatte faktisk.
Gennem århundrederne har disse religioner forsøgt at gøre den patriarkalske dominans og kvindens lavstatus til en guddommelig, evig lov skrevet med flammeskrift i himmelhvælvet.

Inden for kristendommen har man i et stort omfang måttet kapitulere. Hvis kvinden ikke vil gå hjemme, føde og passe børn af egen fri, eller rettere indoktrineret, vilje, kan man ikke rigtig gøre noget ved det.

Helt anderledes er det inden for Islam. Der har kvinden rigtig langt igen.
Det skyldes et mere solidt tekstuelt grundlag for kvindens lave status og guddommelig sanktioneret ret til at give hende nogle tæsk, hvis man blot frygter, hun er ulydig.

Muhammad var endda så propatriarkalsk, at han gjorde det overflødigt, at kvinden faktisk skulle have været beviseligt ulydig mod sin mand, før han kunne ty til stokken.

Koranens vers 4.34 giver ham tilladelse til at gribe til handling, blot han mistænker hun er ulydig:

Men are in charge of women, because Allah hath made the one of them to excel the other, and because they spend of their property (for the support of women). So good women are the obedient, guarding in secret that which Allah hath guarded. As for those from whom ye fear rebellion, admonish them and banish them to beds apart, and scourge them. Then if they obey you, seek not a way against them. Lo! Allah is ever High, Exalted, Great.


Dette vers har cementeret millioner af kvinders skæbne og gør det den dag i dag.

En anden interessant "perle" er de her vers fra koranen:

37:22 (And it is said unto the angels): Assemble those who did wrong, together with their wives and what they used to worship
37:23 Instead of Allah, and lead them to the path to hell


Fik i den? Kvinden er et vedhæng til manden, ryger han i helvede må hun bare følge med.

I siraen omtales kvinder som husdyr, dette vers giver muslimer dårlig smag i munden, så det afviser de gerne, men denne her fra koranen kan de ikke løbe fra:


Your women are a tilth for you (to cultivate) so go to your tilth as ye will’ ” (2:223).


Men ovenstående er vel blot et tegn på de fantastiske og poetiske billeder i koranen.

Men der er meget mere, kvinder udgør flertallet i helvede, fordi de er så ulydige:

”Then I saw the (Hell) Fire, and I have never before, seen such a horrible sight as that, and I saw that the majority of its dwellers were women." The people asked, "O Allah's Apostle! What is the reason for that?" He replied, "Because of their ungratefulness." It was said. "Do they disbelieve in Allah (are they ungrateful to Allah)?" He replied, "They are not thankful to their husbands and are ungrateful for the favors done to them. Even if you do good to one of them all your life, when she seems some harshness from you, she will say, "I have never seen any good from you.' " Bukhari 7.62.125


Igen må den stakkelse mytiske Eva stå for skud:

Muslim Book 008, Number 3471:
Abu Huraira (Allah be pleased with him) reported Allah's Messenger (may peace be upon him) as saying: Had it not been for Eve, woman would have never acted unfaithfully towards her husband.


Fanden må jo mindst besætte hende, når hun er så æggende:

Bukhari Volume 1, Book 6, Number 301:
Jabir reported that Allah's Messenger (may peace be upon him) saw a woman, and so he came to his wife, Zainab, as she was tanning a leather and had sexual intercourse with her. He then went to his Companions and told them: THE WOMAN ADVANCES AND RETIRES IN THE SHAPE OF A DEVIL, so when one of you sees a woman, he should come to his wife, for that will repel what he feels in his heart.


Kvinden stilling under profetens tid var måske ikke helt den forbedring som nogle vil gøre den til. I hvert fald fandt profetens egen kone, Aisha, den så ringe at hun måtte protestere mod den:


Bukhari Volume 1, Book 9, Number 498:
Narrated 'Aisha:
It is not good that you people have made us (women) equal to dogs and donkeys. No doubt I saw Allah's Apostle praying while I used to lie between him and the Qibla and when he wanted to prostrate, he pushed my legs and I withdrew them.


Hvis nogen nu skulle være i tvivl om, at Muhammad slår Paulus med flere stokkeslagslængder, så kommer der lige lidt flere vers fra hadithsmlingerne her:

"Treat your women well. THEY ARE CAPTIVES IN YOUR POSSESSION. You have no rights over them except that [i.e. physical enjoyment and that they protect their husband's interest in respect of themselves and his property]. If they act licentiously in an open way, then leave them alone in their beds AND BEAT THEM but not severely. [at-Tirmidhi]

Narrated Umar ibn al-Khattab:
The Prophet (peace_be_upon_him) said: A man will not be asked as to why he beat his wife. (Sunan Abu Dawud, Book 11, Number 2142)

Narrated Usama bin Zaid:
The Prophet said, "After me I have not left any affliction more harmful to men than women."
Bukhari Volume 7, Book 62, Number 33


I 1999 udkom den famøse rapport fra HRW, CRIME OR CUSTOM?
Violence Against Women in Pakistan,
omhandlende omfanget vold mod kvinder i Pakistan.

Rapporten nævnte det surrealistiske høje tal, at 70-90 procent af kvinderne i Pakistan har været udsat for vold i en eller anden afskygning.

I andre muslimske lande, har man undskyldt sig med, at det ikke skyldes islam, men alene isoleret pakistansk kultur.

Men, kvindetæsk er et udbredt fænomen i mange islamiske lande, selv mere verdslige lande såsom Syrien, Jordan, Tyrkiet:

I Syrien bliver hver fjerde gifte kvinde udsat for vold af sin mand.

I Egypten er en ud af tre gifte kvinder blevet udsat for vold og 70 procent af kvinderne selv, finder det i orden at manden slår dem, når deres tunge bliver for skarp.

I Jordan mener 87 procent af kvinderne,
at det er retfærdigt nok at manden bruger fysisk eller psykisk vold mod hende.
Men "kun" omkring 42 procent af dem bliver udsat for fysisk vold.

I Tyrkiet, som er det mest fremskredne Islamiske land på grund af Kemalismen og hvoraf 15 procent af befolkningen er Alevitter, er vold mod kvinder også udbredt, et nyt omfattende studie viser at hver tredje kvinde udsættes for vold i landet.
Denne rapport belyser også årsagerne:

“The woman’s not wanting to engage in sexual activity, the woman’s gaining weight, her inability to bear children or her not bearing a male child, the food she’s cooked being too salty, burnt, cold or not according to the man’s tastes, not doing a good job ironing his clothing, being late in answering the door when he’s come home and knocked, the woman’s getting ill or not getting better after getting ill, leaving the home without permission, a couple’s child being unsuccessful, the home’s heater not being turned on, a child not looking like its father, the woman’s wanting a divorce, the woman’s interference in the man’s relationship with another woman, the working woman’s not giving her husband her entire salary, the refusal of ‘berdel’ [a type of arranged marriage], the woman’s wanting to work, the man’s being unemployed, family financial difficulty, the man’s soccer team losing a match, being warned by his wife about his alcoholism or gambling addiction, an argument between men about ‘machismo.’”


En ældre undersøgelse viste, at en ud af fire kvinder i Tyrkiet er udsat for grov vold.

Update:

Vildan Yirmibesoglu henviser til tidligere, mere omfangsrige undersøgelser, der har fastslået, at tre af fire kvinder i hele Tyrkiet i gennemsnit mindst en gang om måneden udsættes for fysisk eller psykisk vold.

Uriasposten

2 kommentarer:

Anonym sagde ...

Ved et tilfælde faldt jeg over Din blog, jeg søgte lidt rundt på må og få - og ja, lige dette indlæg sprang mig i øjnene;o)
Jeg er ked af at måtte fortælle Dig det, men Du virker særdeles ensporet i denne artikel - Du virker som om at Du udelukkende ser de ting Du VIL se...
Og sorry to say - men det er dårlig journalistik;o)

Anyways, var egentligt ikke det jeg ville sige - men jeg vil sige at Du bør kigge Dig omkring i ALLE religioner - før end Du vælger at fordømme en fremfor andre, for på bundlinien står det samme i alle de store mainstream religioner;o)

Se nu her, dette er sakset fra min egen hjemmeside;o)

Det kvindesyn der bliver beskrevet i Bibelen, svarer egentligt ganske godt til hvordan der leves i såkaldt underudviklede tredjeverdens lande i dag.

Bibelen er skrevet af Frie Mænd, til Frie Mænd og Bibelen ser alle andre - kvinder, børn og trælle - som ejendom, som stort set er uden rettigheder.

For det første, kommer det i kraft af at kvinden er skabt af mandens ribben - som hans hjælper:

1. Mosebog 2:18 Gud Herren sagde: »Det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham.«
1. Mosebog 2:21 Da lod Gud Herren en tung søvn falde over Adam, og mens han sov, tog han et af hans ribben og lukkede til med kød.

Ifølge Bibelen hersker manden over kvinden, hun er hans ejendom:

1. Mosebog 3:16 Til kvinden sagde han: »Jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt, i smerte skal du føde børn. Du skal begære din mand, og han skal herske over dig.«

1 Korinth. 11:3 Men jeg vil have, at I skal vide, at Kristus er hver mands hoved, manden er kvindens hoved, og Kristi hoved er Gud.

Efter en fantastisk berigende samtale med en Mand, der virkeligt vidste hvad han talte om, blev jeg en stor del klogere på blandet andet ovenstående:

Hans fortolkning lyder noget i retningen af at, Gud er øverste - Kristus er under Gud - Manden er under Kristus - kvinden er under Manden.

Hvilket videre, må betyde: jeg som kvinde finder støtte, omsorg, tryghed, nærhed og hjælp hos manden, han finder de ting hos Kristus, som videre finder det hos Gud.
*Gad vide om det er sådan*

Tiderne har skiftet, desværre vil nogen mene, andre igen vil mene det er passende. Der er rigtigt mange steder hvor der tales om mænd og kvinders forhold til hinanden, hvordan man vælger at tolke det - det skal jeg ikke gøre mig til dommer over;o)

Der er et UTAL af beviser for at også ifølge den religion de fleste danskere følger - så er det faktisk sådan at en kvinde ER en mands ejendom;o)

Anyways, tak for interessant læsning.

/nala

Thomas Bolding Hansen sagde ...

"Jeg er ked af at måtte fortælle Dig det, men Du virker særdeles ensporet i denne artikel - Du virker som om at Du udelukkende ser de ting Du VIL se... "

Hvad vil du så sige til din egen artikel, vil du påstå den er mindre ensporet, fordi den handler om kristendommen?
Lad mig nu forklare lidt:

1. Jeg skriver frit her, det er min blog, ingen redaktør, ingen censur.

2. En artikel holder sig til et emne af gangen, højst med en undervinkel. Jeg holder mig også helst til et emne af gangen, medmindre jeg skriver noget Essay eller klummeagtigt.

3. Jeg ser ikke det, jeg vil se. Det jeg skriver om, er faktuel virkelighed, og ikke noget jeg bare ser.

4. Jeg skriver også om kvindens stilling generelt inden for for de abrahamæiske religioner, at den aldrig har været god.
Citat:
"Det har aldrig været højstatus at være kvinde inden for de Abrahamæiske religioner, helt og aldeles det modsatte faktisk.
Gennem århundrederne har disse religioner forsøgt at gøre den patriarkalske dominans og kvindens lavstatus til en guddommelig, evig lov skrevet med flammeskrift i himmelhvælvet.

Inden for kristendommen har man i et stort omfang måttet kapitulere. Hvis kvinden ikke vil gå hjemme, føde og passe børn af egen fri, eller rettere indoktrineret, vilje, kan man ikke rigtig gøre noget ved det."

I sidste blok finder du svaret på mit fokus på islam, for der er stillingen for kvinden mange steder fuldstændigt uforandret.
Hvornår er der sidst blevet stenet en kvinde for hor inden for den jødiske og kristne verden?
Min hovedpointe er dog volden mod kvinder, den er faktuel og den dag i dag.
Selv om Paulus var slem og efterfølgende kirkefædre og kristelige lærde endnu værre, så er der dog ikke noget alá manden må slå kvinden hvis han opfatter hende som ulydig inden for kristendommen.
Når det er sagt, har jeg længe overvejet at lave en samling citater om hvad kirkefædre og lærde inden for kristendommen har skrevet om kvinder, for det er artige sager, og kristne har det med at romantisere kvindens stilling inden for kristendommen. Denne post vil dog kræve en stor del research og spredt læsning i mange bøger, samt en del stenografi, så jeg har ikke samlet overskuddet sammen endnu.
Men jeg har skrevet omkring 30 poster om religion i alt som kan findes på en oversigt, og nogle retter sig ensidigt mod kristendommen:

tags på religion

Jeg går efter de rådne lig inden for religion. Jeg er ikke interesseret i skønmaleri, flinkeskole, værdirelativisme, tandløs objektivitet.
Jeg stikker min næve direkte ind i skabet og river resolut de stinkende lig ud.
Det er i hvert fald, hvad jeg forsøger, og på min blog bliver det ikke anderledes. På min blog er det generelt mig, som udtaler sig.
Som journalist lader man andre udtale sig, medmindre man skriver klumme, leder osv. naturligvis.

Hvis man kan finde faktuelle fejl, hører jeg gerne for det.
Hvis man kan argumentere mod mine argumenter, er man velkommen. Jeg argumenterer konstant selv mod mine egne argumenter. Det er sådan man tænker.

Jeg har tidligere lavet en post, hvor jeg forklarer min religionskritik:

"Min religionskritik er ikke drevet af nogen fingeret fairness, den fairness kommer kun til, når den virkelig er på sin plads.

Den er heller ikke drevet af had til religion, jeg er en agnostiker og mener man skal være åben over for det spirituelle, men med fornuften og skepsissen i funktion.

Men min kritik er drevet af harme, af harme over at religioner som Kristendom og Islam, der har ført så meget formørkelse med sig, været årsag til at så mange mennesker er dræbt, stadig betragtes som noget nobelt og ædelt, ja endda som væsentlige bidrag til civilisationen."

Vi er så heldige, at leve i et land, hvor religion spiller en mindre rolle. Vi vil begå en stor fejl, ved at vurdere religion internationalt med udgangspunkt i hvad den betyder lokalt her i Danmark. Se blot på USA.