tirsdag den 14. oktober 2008

Myten om den lave arbejdsløshed - Immigrationskritik del 2

Vores arbejdsløshed i dag, hedder det sig, er så lav som under 50000 ledige, det er sket inden for det sidste halve år:

Ledige på kontanthjælp: 19171 i 1. kvartal 2007 faldt til 10700 i 2. kvartal 2008.
Ledige dagpenge: 79927 i 1. kvartal 2007 faldt til 34089 i 2. kvartal 2008.

Der er bare det problem, at personer uden ordinær beskæftigelse udgør per 2. kvartal i 2008: 247591. I begyndelsen af 2007 var der 56000 flere.

Disse mennesker er hverken på førtidspension, eller efterløn. De er heller ikke på sygedagpenge, når vi tæller sidstnævnte med, ryger vi op over 800000 mennesker i den arbejdsdygtige alder. De er i aktivering, på kursus, under opkvalificerende forløb, jobtræning, i fleksjob, voksenlærlinge, orlov til børnepasning, osv.

De roterer med andre ord stadigvæk rundt i den mølle, vi har oprettet for at camouflere antallet af ledige, eller for at have et sted at placere det store overskud af arbejdskraft, vi har.
De er henvist til de sidespor, man oprettede, fordi vi havde overskud af arbejdskraft i cirka halvandet årti.

Vi mangler i følge myten arbejdskraft, til at supplere en stadig hendøende arbejdsstyrke og et stigende antal pensionister - som man jo kan læse i del 1. af denne kritik, oftest allerede er gået på pension/efterløn.

Men vi har også haft en nettoimmigration, der udgør en ekstra arbejdsstyrke.

Fra 1980 til 2007 er befolkningen i Danmark vokset fra 5.135.000 millioner til 5.447.000 millioner.


Men det mest interessante at undersøge i den sammenhæng, er ikke om vi har demografiske ressourcer til rådighed, for det har vi - vi har en større arbejdstyrke i dag, det er, om vi historisk set har evnet at skabe arbejde til dem?

Historisk set er antallet af beskæftigede, altså selvforsørgende, gået op og ned.

I 1981 havde vi 2.551.858 millioner beskæftigede
, i 1988 havde vi 2.741.407 Millioner. Så indtraf krisen og lavkonjukturen, som den er ved at indfinde sig igen med global recession, og vi havde et nyt lavpunkt i 1994, hvor der kun var 2.584.866 millioner beskæftigede.
Da Fogh overtog regeringsmagten i 2001 var beskæftigelsen oppe på 2.772.868 millioner.
Trods det opsving alle har talt om, de gode tider for Danmark, Økonomi i topform osv. faldt antallet af beskæftigede faktisk med 68000 i forhold til Nyrups sidste år ved magten til 2.706.434 millioner i 2004. Det steg kun med omkring 3000 året efter.

Per 2. kvartal 2008, har vi en historisk høj grad af beskæftigede, nemlig 2.842.000 millioner. Men som det svarer kun til 100000 mere end firsernes højdepunkt og 70000 flere end Nyrups højdepunkt.
Hvorimod antallet af beskæftigede dykkede til 2.551.858 millioner under sidste økonomiske krise.
Antallet af beskæftigede går op og ned, og man kan ikke lave byggeboom og friværdi hvert år.

Når vi nu har så mange beskæftigede, burde det jo kunne ses i summen af de mennesker som er uden ordinær beskæftigelse, som er på overførselsindkomst, kan man det?

Det kan man faktisk ikke, tværtimod satte antallet af personer, som ikke er arbejdsløse, (de arbejdsløse kommer oven i) men på anden måde uden for arbejdsstyrken i den arbejdsduelige alder 15-66 år en ny rekord på 837000 mennesker per 1. kvartal i 2008 set i forhold til perioden helt fra 1995.

Som det ser ud i dag, har de middelaldrende danskere mellem 30-54 år, den højeste beskæftigelsesprocent på 88,1 procent.
Mens de store generationer, "som snart går på pension", aldergruppen 55-66 har den laveste beskæftigelsesprocent på kun 50,6. (Statistikbanken)
Altså, antallet af beskæftigede er vokset, det samme er antallet af mennesker på folkepension, som har forladt arbejdsmarkedet, men det kan ikke ses på det antal at mennesker i den arbejdsdygtige alder, 15-66, som ikke har ordinært arbejde, deres antal er også steget og ligger tæt på 900000 samlet set.


Ser vi til sidst, i denne omgang, på antallet af timer de beskæftigede arbejder:
Så er der også sket en forandring på det seneste (1995-2008):

Antallet af arbejdstagere der arbejder mellem 15 og 36 timer om ugen er steget med næsten 160000.
Antallet af arbejdstagere som arbejder 37 timer om ugen er faldet med 253000
Antallet af arbejdstagere som arbejder mellem 38-48 timer om ugen er steget med 280000.

Altså der arbejdes muligvis færre timer i dagens Danmark og samtidig viser den stigning i overarbejde, at der er uddannet arbejdskraft som er nød til at arbejde mere, men manglen på uddannet arbejdskraft, er ikke det samme som manglen på arbejdskraft generelt.

(Her slutter del. 2.
I del 3 vil jeg kigge på hvor arbejdskraften mangler.)

0 kommentarer: