mandag den 13. oktober 2008

Ideologi er noget bras - Immigrationskritik del 1.

Sagde en hvis Schlüter og erklærede med bestemt artikulation i en anden sammenhæng, at "unionen er stendød".

I det første havde han ret, i det andet havde han noget så uret.

Jeg har været EU modstander fra Maastricht og frem efter, så det seneste tiltag fra EUs side er altså kun noget, som har gjort min tvivl mindre angående mit oprindelige standpunkt.
EU gør intet godt for demokratiet og Europas fremtid. Beslutninger tages hinsides demokratisk rækkevidde, det har katastrofale følger for specielt velfærdssamfundet Danmark og det ganske udmærkede demokrati, vi havde opbygget.

EU er så sandelig beviset på, at ideologi er noget bras, og unionen er mere end levende.

At ideologi står over fornuft inden for EU og unionen, som med Lissabon traktaten faktisk er så politisk magtfuld, at den kan gennemføre alt via gummiparagraffen, er denne nyhed et tegn på:

Brussels economists claim Britain and other EU states will “need” 56 million immigrant workers between them by 2050 to make up for the “demographic decline” due to falling birth rates and rising death rates across Europe. 

The report, by the EU statistical agency Eurostat, warns that vast numbers of migrants could be needed to meet the shortfall in two years if Europe is to have a hope of funding the pension and health needs of its growing elderly population.

...

The proposals include the creation of a “blue card” system, based on the American green card, that provides full working and welfare rights. 

Blue card holders would be entitled to move freely across the EU, setting up home in any of the 27 member states. 


Immigration er blevet et dogme - en erstatningsreligion for humanister, socialister og neoliberale, som har samme trosforhold i forhold til deres politiske idealisme, som den religiøse har til sine religiøse skrifter.

Skulle jeg være grov, og det er jeg! Findes der lang mere omhyggelig dokumentation og argumentation for de religiøse dogmer, end dette politiske dogme.

I virkeligheden bygger immigrationskulten kun på denne ene forestilling:

At vi i kraft af en stor generation, som skal på pension, som skal understøttes af en lille generation, kommer til at mangle arbejdskraft.

Argumentet hviler i sig selv på dets egne præmisser, men præmisserne udgør langt fra totalsummmen af de præmisser, der slutteligt vil afgøre, om vi virkelig kommer til at mangle arbejdskraft.

Desuden udgør en lille generation unge også på lang sigt en lille generation ældre.
Det er i bedste fald et midlertidigt problem, som kan gøres permanent med eksponentiel kraft

Den arbejdskraft man vil åbne for, udgør heller ikke den arbejdskraft, vi vil få brug for.

Jeg vil starte med at kigge på demografien, er det virkelig så galt med forskellen i de små og store årgange:

Først og fremmest: i perioden 1940 til 1950 udgjorde gruppen 0-4 årige i snit 382954.

Denne gruppe er perioden 1960 til 1970 lig med gruppen af 20-24 årige som er 370827 i snit. Altså er 12000 døde eller emigreret.

lad os så kigge på de små årgange fra firserne:

I perioden 1980-1992 var antallet af 0-4 årige 285578 i snit

Dette var dog kortvarigt, for i perioden 1993 til 2006 har snittet for 0-4 årige været på 334842.

Altså producerer vi godt med små babyer igen.

Dertil kommer, at vi allerede har haft en pæn indvandring, det betyder, at de lave fødselstal, de børnefattige firsere med under 300000 børn i alderen 0-4 (perioden 1982 - 1990), er blevet opsuppleret udefra. Det med et gennemsnit på 23188 børn via indvandring.

Altså, hvor der i 1985, det år vi havde færrest 0-4 årige, var der kun 264764 af dem. Til gengæld var antallet af 20-24 årige i 2005, 20 år efter, 289173 - en vækst på 24409 i årgangsgruppen.

Den højeste vækst ser vi fra 1988 til 2008 hvor antallet på 274120 af 0-4 årige i 1988 er vokset med 33538 - op over smertegrænsen - til 307658 af 20-24 årige 2008.
Altså, vi har allerede ekstra arbejdskraft i hus, spørgsmålet er, om vi har brug for den?

Nu vender jeg tilbage til dem som var mellem 0-4 år i perioden 1946 til 1950, det store baby boom efter krigen, det største antal 0-4 årige i Danmarkshistorien finder man i 1948, det er på 438600 i antal.

Men hvor mange af dem er i live i dag?, det svarer til de 60-64 årige i 2008, svaret er 374291. Hvor mange der er døde, hvor mange indvandrere der er kommet til i den aldersgruppe, hvor mange der er emigreret. Det er et andet spørgsmål, men de 438600 af 0-4 årige i 1948 er faldet til 374291 af 60-64 årige i 2008 ikke desto mindre!

Før jeg kaster mig ud i at undersøge arbejdsmarkedet - arbejdstyrken? Hvor mange arbejdspladser, der er skabt de sidste årtier? Hvor de er skabt? Hvilken arbejdskraft vi mangler? Synes jeg lige vi skal kaste et hurtigt blik på gruppen af 60-66 årige og deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Af gruppen de 60-66 årige, "som snart går på pension", er per 2008, allerede 295035 af dem gået på pension, eller på anden måde ikke-beskæftigede. Det er vel at mærke en noget dyrere ydelse, de er på, end den lave folkepension.

Da vi har over 800000 tusinde uden for arbejdstyrken i den arbejdsdygtige alder, er vi altså bare i færd med at flytte mennesker fra en kategori af overførselsindkomst/pension til en anden!


Dette var del 1. af en immigrationspolitisk kritisk analyse, der bliver ret så omfattende og kommer til at strække sig over flere poster.


Kilder i Statistikbanken:

HISB4: Folketal pr. 1. januar efter alder (5-års intervaller) og køn

BEF6: Middelfolketallet (Folketal 1. juli) efter kommune/amt, civilstand, alder og køn

BEF607: Middelfolketallet (Folketal 1. juli) efter kommune/region, civilstand, alder og køn

RAS207: Befolkningen efter bopælsområde (nye kom.), socioøkonomisk status (13-grp), herkomst, alder og køn.

3 kommentarer:

Anonym sagde ...

Hr. Bolding Hansen

Struktur.
De skriver godt, derfor er for løst, for meget, for spredt, det De kunne se på.
Koncentrer Dem i oplægget om immigration om dette.
Væk med Schlüter væk med det hele ned til en kort beskrivelse uden en på forhånd nævnt konklusion - "At ideologi (rettet fra idelogi hr. Bolding Hansen!) bla. bla. ...er tegn på" - af hvad De nu vil skildre.
"Skulle jeg være grov..." - væk med det, det fatter de, der læser ellers kan det ligesom være lidt ligemeget, synes jeg. Når det engelske er så kort oversæt det da, for de der forstår dansk bedst, resten er heller ike på engelsk men linket til den engelske tekst sættes naturligvis på.
"Men jeg vil i kritiske gennemgang starte med at kikke på demografien"- duer ikke- afløs med "Demografien ser således ud: - søjlediagrammet/andet diagram sættes ind eller De nøjes med at nævne de tal De vil bruge.
"At vi i kraft af en stor generation som skal på pension, som skal understøttes af en lille generation, kommer til at mangle arbejdskraft." duer ikke- afløs evt. med "Argumentet om immigration som løsning på problematikken af at store årgange pensioneres bygger på følgende forudsætninger bla. bla. .. -for eksempel.
Nok om det for nu -
med venlig hilsen Peter Buch

Anonym sagde ...

Det vil være en fordel for alle, at De ikke nøjes med at linke til Statistikbanken, men for de for dette links nedennævnte poster sætter links på.
Ikke at gøre det medfører både at nogle muligvis bliver interesseret i siden og bortset fra det positive i dette, er det spild af tid for andre når De selv har brugt selve den specifikke side hvor de nedennævnte poster ses.

Anonym sagde ...

Hmm, jeg synes det er glimrende i nutidssprog. dog kunne jeg godt tænke mig punktummer i tallene, såsom 347.455, eller lignende.

Det er jo et faktum at medierne bruger rask væk nogle totalt politiserede pointer og tal, som intet har med virkeligheden at gøre. Og medierne er så venstrefløjs-ficerede, at det er fuldtidsarbejde at filtrere alt deres propaganda-bullshit fra.

Dette er det største problem. Folket mangler oplysning om verden. Grotesk her i det ellers udråbte ,,informationssamfund,, nok mere ,,bullshit-samfund,,.

Desværre er der et lukrativt marked i at holde folket for nar, både fra socialisterne og de liberales side, og endelig så vil folk jo helst forføres af enkelhed og fred og ro og enighed, uanset om det er sandheden.

Især hvis vi snakker EU, så prøver centralstaterne at gøre deres problemer til vores(DK), som vi så skal løse for dem. Det er fuldstændigt som et ægtepar i syvårskrise, ha ha.

Og de danske politikere rapper jo bare efter hvad der foregår i EU, det er så dejligt med en storebror der ved det hele..

Væk med lortet, ud med pamperne, stop løgneriet, kæmp for friheden i det åndelige som det timelige..

-solipsisyfos