søndag den 5. oktober 2008

Islam er ikke ufarlig

Jeg ser Islam som en stor trussel, men først og fremmest en trussel mod sig selv i de lande, hvor der ikke er demokrati, orden og fairness i det politiske system. Der hvor der er fattigdom og uvidenhed.
jeg ser det som en meget sandsynlig mulighed, at der vil komme større konflikter, end dem vi ser i dag. Alt det kræver, er at terrororganisationer udfører større angreb på vesten end 9/11. Det vil angiveligt føre til egentlig konflikt med alle de lande som huser terrorister og kun delvist samarbejder med hensyn til at nedkæmpe dem, hvis de overhovedet gør det, eller mere eller mindre indirekte støtter terrorister økonomisk og teknologisk, eller som mangler evnerne til at gøre noget ved problemet.
Listen over disse lande er lang. Pakistan, Sudan, Somalia, PA, Iran, Nigeria, Syrien.

Et sådan terrorangreb er en meget stor mulighed, terrorister vil når de finder tiden opportun til det, forsøge at angribe Israel eller USA med et lammende angreb og måske få succes.

Osama Bin Ladens mål med 9/11 var at starte en storkonflikt mellem Islam og USA. Han fandt i første omgang ud af at USA ikke var den papirtiger, som han troede efter exitten i Somalia. Men han ved også at selv USAs militær gaber over for meget bare ved at være engangeret i Irak og Aghanistan.

Det afgørende spørgsmål i den her sammenhæng, er ikke fanatiske muslimers uvilje mod at slå millioner ihjel, den vilje har de.
Det afgørende spørgsmål er om Al Qaida, eller lignende megaterrorister, har evnen til at gøre det og i det tilfælde, hvornår de beslutter, det rette øjeblik er.

At viljen er der, kan der ikke være tvivl om. At evnen evt. mangler, hvilket den næppe gør, det kan man så håbe på for den nærmeste fremtid, men ikke som en permanent manglende evne.

Bin laden kan gemme sig, fordi han i store områder og mange lande har ubetinget støtte som vil kæmpe og dø for ham og aldrig vil angive ham.
En anden forklaring kan være, at USA reelt ikke tør ramme ham, ud fra hvad det kan forårsage af hævnangreb.
En højtstående Al Qaida Officer har vidnet, at Al Qaida for indeværende stund kun vil bruge ABC våben, hvis de bliver brugt mod dem, eller al qaida er truet af fuldstændig udslettelse.

Bin laden selv sagde i 2001:

“if America used chemical and nuclear weapons against us, then we may retort with chemical and nuclear weapons. We have the weapons as a deterrent”


Der er muligheden, at dette kun er kun er retorik og bluff. Men man ved at Al Qaida før invasionen i Aghanistan havde faciliteter til at udvikle WMD. I øvrigt var den hovedbunker som blev angrebet allerede i 1998 en stor bunker med flere etager, hvor man havde efterretninger om at ABC våben blev udviklet.

Her er en lang liste over efterretninger omkring Al Qaidas bestræbelser på at få ABC våben.


Hvornår der kommer et større angreb end 9/11, det er svært at spå om, der kan gå mange år og årtier endnu. Løkken er nok for stram om Al Qaidas hals for indeværende stund.
Men både Israel og USA vil være på terroristers sigtekorn for årtier fremad.
Israel på grund af sin eksistens midt i et muslimsk mellemøsten og en muslimsk eskatologisk tradition, som siger at de sidste dage ikke vil komme før muslimerne dræber jøderne. Samme syge tankegang finder man i det kristne højres ubetingede støtte til Israel. Biblens profetier om armageddon kan jo ikke blive virkelighed, uden at Israel er omringet af fjender på alle sider.

Tilgengæld tror jeg at Al qaida vitterligt har disse våben, men er ikke i stand til at udrette større skade med dem, deres mål er et lammende angreb mod USA, ikke at ryste det Amerikanske hvepsebo.

Omvendt er det sandsynligt at alt blive brugt hvis Al Qaida er truet på sin eksistens.
Så krigen mod terror er altså en vandring på ægget af et sværd, hvor man ikke kan angribe for hårdt og udslette Al Qaida eller skabe flere fjender i den islamiske verden end man allerede har, omvendt kan man heller ikke angribe dem for lidt og lade dem udvikle sig stærke nok til at udøve et lammende angreb på USA eller Israel.

Det er vigtigt at truslen ikke undervurderes, dette kan løses ved oplysning, ved klarhed over hvad truslen er, ved at presse moderate muslimer som ikke ønsker krig, hvilket er flertallet, til at tage afstand og turde at kæmpe mod disse kræfter i deres midte, selv med deres liv som indsats. Ligeledes må vi droppe islamofobi tanken, islam skal kritiseres, vi kan ikke stikke hovedet i jorden her og håbe problemet forsvinder af sig selv. Det gør det ikke!
USA har begået en kæmpebommert med med Irak, først med sanktionerne, siden med invasionen. Uden den havde Bin Laden ikke stået så stærkt. Flere ressourcer kunne have været brugt mod Al Qaida i Aghanistan og mere samarbejdsvilje forventes fra Pakistans side. Flere penge kunne have været brugt på at forebygge via information, uddannelse, støtte til skoler.

Nu kommer disclaimeren: jeg er godt klar over, at de fleste muslimer er moderate og ønsker ikke krig. jeg er godt klar over der er mange islamiske teologer der tager afstand fra offensiv jihad, men for nogles vedkommende som f.eks Qaradawi, er det halvhjertet, hans begrundelse er at islam er for svag til Jihad, så det er tåbeligt at tale om det. Han mener alligevel at islam skal genvinde Israel, Andalusien, Grækenland, Balkan og Syd Italien.
At Islam, faktisk udgør så stor en trussel, at så mange tusinder stiller op til kamp den dag i dag, hvor de ikke har en chance og deres tabsforhold er noget alá 1 vestlig soldat mod 100 af dem. At de stadig trods den underlegenhed, er villige til at kæmpe og sikre på at deres magt bliver større en dag. Alene det forhold er værd at tænke over. De er drevet af en nidkærhed og tro, vi ikke forstår. Hvis magtbalancen på noget som helst tidspunkt rykkes i deres favør og det tidspunkt kommer ikke i morgen, men angiveligt i mange nulevendes levetid, så har vi konflikten på en skala som går ud over de flestes fantasier.

Jeg var hellere optimist, jeg var i militæret den dag da Berlinmuren faldt og det var en af mine lykkeligste dage, da de mørke skyer forsvandt over Europa. Den tro på at den vestlige verden var sikret mod katastrofer, forsvandt for mit vedkommende efter den 9/11 2001, hvor jeg brugte flere år på at kigge islam nærmere i sømmene. Islamiske terrorister dræber på nuværende tidspunkt "kun" titusinder årligt.
Men det skyldes kun at de er svage og modarbejdes, deres intentioner og villighed til at slå næsten uhæmmet ihjel, kan man ikke være i tvivl om, se Sudan, Irak, Algeriet, Aghanistan, Indien, Pakistan, Indonesien hvor over 10000 kristne er slået ihjel. Filipinerne, Thailand for at nævne nogen som intet har med USA og Israel at gøre, men alt at gøre med den hadefulde variant af Islam som ekstremistisk islam udgør.
Deres svaghed kan vi ikke regne med varer evigt, derfor må vi tage dæmonen ved hornene og tage denne trussel alvorligt og se den direkte i øjnene. Meget få tog den alvorligt før 9/11. Det nytter ikke, at tage trusler alvorligt når det er for sent.
Fundamentalistisk islam er en langt større og en langt mere irrationel trussel, end noget vi nogensinde har mødt før, og desværre skal den nok nå katalytiske højder, før man fatter det.

Det er ikke noget let spørgsmål, hvordan man kommer islamisk fundamentalisme til livs. Men at lade som om problemet er minimalt hjælper slet ikke. Den må udstilles i al sin gru, imødegåes med rationalitet, kritiseres uhæmmet. Vores problem er ikke alle de hæderlige muslimer, vores problem er at de holder hånden beskyttende over fundamentalisterne, for de kan ikke acceptere en kritisk gennemgang af deres religion, en kritisk gennemgang som er strengt nødvendig, fordi fundamentalisterne hviler på arven fra muhammad og hans eksempel, på den historiske jihad, som var uden hæmninger og grænser. Sufivarianten af jihad som indre bestræbelse, var marginaliseret gennem det meste af islams historie og salafismen er en reaktion på den revisionisme som er opstået siden Kalifatets fald startende med Napoleons invasion i Egypten.

Som Daniel Pipes Skriver:

JIHAD WAS no abstract obligation through the centuries, but a key aspect of Muslim life. According to one calculation, Muhammad himself engaged in 78 battles, of which just one (the Battle of the Ditch) was defensive. Within a century after the prophet's death in 632, Muslim armies had reached as far as India in the east and Spain in the west. Though such a dramatic single expansion was never again to be repeated, important victories in subsequent centuries included the seventeen Indian campaigns of Mahmud of Ghazna (r. 998-1030), the battle of Manzikert opening Anatolia (1071), the conquest of Constantinople (1453), and the triumphs of Uthman dan Fodio in West Africa (1804-17). In brief, jihad was part of the warp and woof not only of premodern Muslim doctrine but of premodern Muslim life.


Jihad har altid været kernen i Islam og selv om der i dag findes muslimer som hævder at jihad kun må føres defensivt og højst præventivt og påstår at man citerer koranen ude af kontekst hvis man hævder det modsatte (I virkeligheden citerer de selv koranen ude af kontekst, nemlig den kontekst Muhammad befandt sig i da han ikke havde styrken til at sende repræsentanter ud til alle lande og magter omkring Arabien med buddet om de omvendte sig, underkastede sig eller blev nedkæmpet, han skiftede mening og adfærd da han havde den militære magt). Så har Fundamentalisterne fat i den lange historiske ende.
I virkeligheden er disse Airy Fairy muslimer en ømskindet hånd der bliver holdt over de fundamentalistiske muslimer.

I virkeligheden går debatten ikke på militant jihad, men på under hvilke omstændigheder og forhold, man kan praktisere jihad, nogle vil kun hævde defensivt, men det er i streng modstrid med Islam historisk og dens historiske fortolkning.
Qaradawi vil ikke løbe fra det forhold, men han håber at vesten frivilligt underkaster sig:

Muslims may march into a non-Muslim territory to make it submit to the Islamic state and to the supremacy of the Islamic law which governs human life with its just legislation, and superior guidelines and instructions.


I øvrigt har der altid eksisteret moderate muslimer, det har aldrig holdt de fanatiske tilbage. Problemet går 1400 år tilbage og har eksisteret i 1400 år.
Verden ville blive bedre uden islam, eller en klar sejr til dem som holder på udelukkende defensiv jihad, et vidt begreb i sig selv, de kan stadig anbefale angreb på USA og Israel som Tantawi:

A: Allah the Almighty says in His book, 'Fight in the path of Allah those who fight you and do not transgress, for Allah does not love transgressors.' Fighting Israel is an obligation. in support of the oppressed, and it is. fighting in order to repel the aggressors. As long as the Jews are aggressors and pillage our rights and spill our blood, it is our duty to fight them. If they stop fighting, recognize our rights, and return the pillaged land to us, then it is our duty to treat them well and adhere to our [good] treatment of them.


Og med det stjålne land, make no mistake, mener han hele Israel.

Mere moderat er moderat Islam altså heller ikke. Der findes dog enkelte, men ikke markante muslimer, som støtter Israels ret til at eksistere.

Men selv moderat islam er en trussel, for islam er ikke født som moderat, det moderate forsvandt da muhammad havde en stor nok hær.

0 kommentarer: