fredag den 16. september 2011

Topchef: Kan kun forsvare os ved at flytte produktionen udenlands

Topchefen i slikproducenten Toms Group, der har 850 ansatte, om den nye afgift på slik, som den kommende regering vil indføre:

"Hvis man rammer vores hjemmemarked væsentlig, så taber man både omsætning og indtjening. Og det er i hvert fald ikke noget, der stimulerer beskæftigelsen i vores sektor. Den eneste måde vi vil kunne forsvare os på, er ved at flytte så meget af produktionen som muligt til lavtlønsområder hurtigt muligt for at genvinde noget af den mistede konkurrenceevne."
Toms topchef, Jesper Møller, i Børsen 16-09-2011 på side 11.


Konkurrenten Malaco har allerede besluttet at flytte produktionen til Slovakiet.
Fabrikken i Slagelse lukker i 2012 og 200 arbejdspladser forsvinder.

Fedtafgiften fra den forrige såkaldte borgelige regerings side, får også flere virksomheder til at overveje at flytte til udlandet.

S og SF vil fordoble afgiften i forhold til det udspil VK regeringen kom med, altså vil incitamentet til udflytning af virksomheder blive større, end det allerede er.

1 kommentarer:

ole sagde ...

Det er nemt nok at se hvor dumt denne specifikke afgift er , men noget helt andet er at forstå HVOR meget der skal til for at sikre en konkurencedygtig dansk økonomi længere ud i frmtiden . Sandsynligvis skal der både en stor reduktion i den offentlige sektor , måske ned til 35% , og en paralel reduktion af den gennemsnitlige købekraft hos befolkningen . Hvis det generelle omkostningsnivau kan bringes langt nok ned , vil købekraftsreduktionen ikke behøve at være ret stor.