lørdag den 3. september 2011

Fair Løsning bashing del 3

Er du glad for smør så nyd det, så længe det varer. For S og SF vil indføre en fedtafgift på 50 kroner per kilo mættet fedt. Et kilo smør indeholder cirka 530 gram mættet fedt. Det betyder at en pakke smør bliver 6,6 kroner dyrere plus momsen, der føjer 1,7 kroner til. I alt 8,3 kroner.

En pakke smør koster i dag omkring 14 kroner og vil altså efter denne afgift koste omkring 22,5 kroner.

Er du ryger, skal du betale 10 kroner mere per pakke cigaretter.

Sukker og slik står også for tur.

Fedtafgifterne kommer også til at koste konkurrenceevne for industrien.


»Der ligger en hel dyne af dødsvægtsomkostninger i forbindelse med at indføre denne afgift, og omkostningsniveauet er meget højt. Målt i tabt konkurrenceevne svarer det til en stigning på 1 pct. i lønsummen,« siger branchedirektør Ole Hall fra DI. (...)

»Det er meget omkostningskrævende at administrere, netop fordi man skal rundt omkring i udlandet for at fremskaffe informationer om varerne,« siger fødevarepolitisk chef Lotte Engbæk Larsen fra Dansk Erhverv, der repræsenterer mange importører og butikker.

De høje omkostninger skyldes også, at virksomhederne bl.a. skal ændre it-systemer, prisniveau, lagerføring og oprette registreringer. På sigt vil afgiftsomkostningerne dale til en tredjedel af opstartsudgifterne, men det er stadig et alt for højt niveau, lyder det fra DI og Dansk Erhverv.

Klagen fra erhvervslivet går på, at fedtafgiften er en meget administrativt tung afgift. I praksis betyder loven, at der vil blive opkrævet fedtafgift af virksomheder og produkter, der ikke har noget med fødevarer at gøre. Det skyldes bl.a., at der skal betales afgift af slagteriaffald, som anvendes til dyrefoder.

Kilde: epn.dk0 kommentarer: