onsdag den 3. december 2008

Ungdommelige Gellerup

I Gellerup, Århus, er over 90 procent af beboerne indvandrere - muslimer, i ved, dem der føder mange børn.
Når man har ca. 6500 mennesker, hvor af de fleste er indvandrere - muslimer, så burde man kunne få et rimeligt klart, omend ikke dækkende, billede af i hvor høj grad, fertiliteten er større blandt disse.
Gellerup/Toveshøj er ganske vist byens (Århus) yngste bydel:

Af Gellerupparkens 5.863 beboere er de 2.556 (43,6 pct.) børn mellem 0-18 år. I Toveshøj er der 672 børn ud af i alt 1.669 beboere (40,2 pct.)


Hvordan ser det så ud for landet som helhed?
I følge Danmarks statistik, er 30,5 procent af den samlede danske befolkning mellem 0 til og med 18 år.
Det vil sige en praktisk større fertilitet på omkring 33 procent.
Ikke nogen katastrofe og næppe en overfertilitet de vil beholde det hele af i kommende generationer.
Fortsætter, lad os sige, 300000 muslimer på denne måde resten af århundredet ud, er de ca. 1.2 millioner i 2100, forudsat ikke en eneste af dem dør inden.

Bonus info/trivia:

Er du fyldt 100 år, har du kun 1,5 procents chance for at blive over 105 år gammel, men det er i forvejen godt gået!

Ældste i Danmark er en enlig 108 årig (Hvis vedkommende stadig er i live eller ikke er fyldt 109 siden?).

0 kommentarer: