søndag den 14. december 2008

Politisvigt - er du sikker på det er alvorligt

Og der manglede lige nogle sager i denne rapport om politisvigt.

Hvor der citat:

slet ikke eller for sent er rykket ud til igangværende tyverier og flere overfald.


En aktuel sag har vi for nogle dage siden i Randers. Hvor to kvinder blev udsat for vold og psykisk terror i seks timer, før der blev rykket ud. Det på trods af at der blev ringet fire gange til politiet fra naboer.

Politiet beklager, men siger at de i første omgang regnede det som almindelige husspektakler, og sådan noget rykker man ikke gerne ud til.

For nogle år tilbage før reformen, oplevede jeg personligt en skræmt kvinde, der kom og bankede på min dør. Hun bad mig ringe politiet, og fortalte hendes kæreste havde taget kvælertag på hende og holdt hende til hun ikke kunne trække vejret mere. Hun havde tydelige mærker på halsen.
Jeg ringede til politiet, de spurgte straks, om jeg mente det nu var så alvorligt, at de måtte rykke ud. Der havde jeg allerede fortalt dem om kvælertaget og mærkerne på halsen. Dette måtte jeg så gentage, med beskrivelser af hendes choktilstand, og gentagne henvisninger til kvælertaget, før de endeligt rykkede ud.

Så har vi måske en forklaring på, hvorfor hjemmets fire vægge er det farligste sted, statistisk, hvor en kvinde kan opholde sig.
For husspektakler, rykker man ikke ud til.
Så har vi nok også en del af forklaringen, på at 41000 kvinder udsættes for vold om året i deres eget hjem.
Og volden mod unge kvinder er fordoblet på ganske få år.

En kæmpeandel af de årlige mordtilfælde er kvinder, som dræbes af deres kæreste eller ekskæreste. I år alene er det omkring 11 tilfælde.

En mand som overfaldes på gaden, ser sandsynligvis aldrig sin overfaldsmand igen. En kvinde lever med enten selve sin voldsmand, eller frygten for samme, dag efter dag, efter dag, deler ofte hjem med sin tyran.

Selv om politiet bliver blandet ind i sagen, får manden jo ofte på den ene eller anden måde fri proces til at fortsætte, selv om det er grov vold, han har begået.

Med den muslimske indvandring, hvor retten til at slå en kvinde er en af koranen sanktioneret ret for manden, er problemet stigende, kun over 50 procent af de som søger hjælp på kvindecentre er danskere, med andre ord, en uforholdsmæssig stor andel er af anden etnisk oprindelse.

Under alle omstændigheder er kvindevold urimeligt og fuldstændigt uacceptabelt, en kvindes retsstilling over for en voldelig mand, er alt for skrøbelig.

Politiet bør først og fremmest være hurtigere til at rykke ud til husspetakler.

Kvinder skal sikres bedre, om nødvendigt ved at voldelige mænd påføres en GPS sender og får et forbud mod at bevæge sig tættere end en halv kilometer på ofrets bolig.

Straffen skal være hård, og vokse proportionalt med de tilfælde af vold manden udøver.
Når der er fysiske tegn på vold, skal der fældes en dom, uanset om kvinden trækker vidneudsagn tilbage, eller ikke melder.

Vold bliver for disse kvinder en normaltilstand, det skal politiet ikke gøre det til, som husspektakler.

Vold mod kvinder skal tages alvorligt, det samme skal husspektakler, for det er ofte der volden begås.

Her er en tjekliste til politiet.

0 kommentarer: