torsdag den 14. marts 2013

Vi gør ikke nok - vi gør ikke nok - vi gør ikke nokBang, bang, så blev der skudt igen i Hovedstaden. Og vi har vel vænnet os til det, jeg synes ikke - fra sidelinjen betragtet - at der er den helt store reaktion. Og gudskelov, fristes man næsten til at sige, for når reaktionerne kommer, så ser de sådan her ud:

Den seneste tids udvikling på Indre Nørrebro viser med al tydelighed, at vi ikke gør nok. Vi vil derfor styrke indsatsen yderligere, afsætte flere ressourcer og løfte hele området i en samlet plan for området. 
Anna Mee Allerslev, Beskæftigelses- og integrationsborgmester i København på hendes JP-blog .

Hvorfor stiller hun dog ikke det spørgmål, at når man har brugt mere 200 millioner kroner om året på kriminalitetsforebyggende indsatser på Nørrebro, over 20 procent af det samlede børn og unge budget, hvorfor har det så ikke virket?

Nu har jeg ikke tid til at grave til bunds i de her tal, men der er allerede brugt mange penge på mange forskellige initiativer på Nørrebro alene - lad mig citere fra tidligere blogposter her:


Jeg har hængt lidt fast i denne historie fra i går, om den såkaldte manglende indsats over for bandekriminalitet.

Frustrationen og forargelsen går hånd i hånd, og jeg raser ærligt talt inden i.

1. Man taler, som om at man ikke har gjort en indsats.

Det har man naturligvis. Det er at binde sig selv og andre blår i øjnene, når man påstår noget andet:

194 mio. kr. brugte Københavns Kommune sidste år på at forebygge kriminalitet, og flere end en fjerdedel af de ansatte brugte deres tid på at føre 31 kriminalpræventive aktiviteter på det uroplagede Nørrebro ud i livet...Ud over de 194 mio. kr., som Københavns Kommune hvert år bruger på at forebygge kriminalitet, sender man årligt 220 mio. kr. til Nørrebro alene til socialt arbejde fra anbringelser af børn til gadeplansarbejde. Et beløb der svarer til 20 pct. af det samlede budget. Mikkel Warming ønsker at sætte endnu flere penge af i næste års budget målrettet udsatte børn og unge. (Kilde: JP)
Og allerede i efterfølgende budgetplan blev der brugt flere penge (tidligere blogpost her):

 Samlet bliver der tilføjet 30,5 millioner, hvilket så ikke er så meget, men næppe heller afspejler fuldt de stigende udgifter på området. Det inkluderer for eksempel ikke idræts og kulturpakken, hvor 44 millioner går til etablering af bibliotek og kulturhus i Tingbjerg. 15 millioner ekstra til døgnforanstaltninger. 10 millioner ekstra til døgntilbud, det hele af det sidste er en blandet pakke.
Siden 2009 er der angiveligt blevet brugt en del flere penge på Nørrebro, det går ikke rigtig som smurt at finde informationer på Google med relevans for det seneste år og indsatsen, eller noget har tilsyneladende også virket på nogle områder, men har man grundigt undersøgt, hvad der har virket? Det er nemlig ikke alle kriminalitetsformer, der kan fremhæves som i tilbagegang. Altså udover skyderierne:

Langt de fleste gaderøverier går ud over småhandlende og tilfældige, især unge på gaden. Fænomenet er mest udbredt i København, og det er også her stigningen er markant. I følge Rigspolitiets statistik er stigningen på 35 procent i forhold til 2007. Kilde: DR

Det er altså allerede mange penge, der bruges på det her.

Update: Faldet i kriminalitet på Nørrebro, hvor pengene i udpræget grad bruges, følger den almindelige trend for kriminalitet i København. Ja med hensyn til voldsforbrydelser klarer Nørrebro sig umiddelbart dårligere:

Så man kan godt stille sig tvivlende over for, at de mange penge virker. Trenden med faldende kriminalitet er i øvrigt gældende for hele landet.
0 kommentarer: