mandag den 22. august 2011

Efter Breivik - Nordens Al Qaida wannabee

Følgende er egentlig møntet som kommentar til denne post på Uriasposten, men burde være det blogindlæg, jeg selv skrev, hvis jeg ellers gad.Troels Toftkær:

"Det modsatte, ”monokultur”, kan jeg kun forestille mig som ufrihed og tvang. Jeg bryder mig kort sagt ikke om at få påduttet et fællesskab, som jeg ikke vælger selv, som f.eks. når nogen fortæller mig at jeg som dansker har en dansk kultur og så over i købet vil fortælle mig, hvad den kultur går ud på."


Se det bryder, jeg mig heller ikke om, det ville jo være et totalitært samfund af værste skuffe.

Men så melder spørgsmålet sig, Troels:

Hvor mange samfund ud af over 50 med flertal af muslimer, eller store mindretal, kan du pege på, som ikke er monokulturelle? Endda i den forstand at anderledes tænkende, andre religioner, kvinder uden tørklæder, eller som vover at vælge kæresten selv osv., i værste tilfælde forfølges og dræbes i hobetal?

Et samfund, hvor islamismen tilsigter et monokulturelt islamisk samfund, ønsker jeg i hvert fald ikke, gør du?

Så tænker du sikkert, jamen herregud, vi taler 4-5 procent af befolkningen.

Men det var 1 procent for 30 år siden, og indvandringen fortsætter. De føder mere end to børn per kvinde. Faktisk føder de seks største muslimske landegrupper 1,7 gange så mange børn som Danske kvinder i gennemsnit. Danske kvinder føder 1,8 barn per kvinde, hvilket betyder, at dine og mine efterkommere faktisk vil være skrumpet til 4 millioner om 100 år.

http://logisksnit.blogspot.com/2009/05/nye-demografiske-betragtninger.html

Så selv om det har lange udsigter med et monokulturelt muslimsk Danmark, er det en fremtid, du ønsker for dine tipoldebørn?

Og lad mig tilføje, det er i princippet lige meget, hvad vi gør, for vores gode gamle nabo, der før har voldt os problemer på grund af landets store størrelse og styrke - Tyskland - er i princippet allerede uhjælpeligt demografisk kaput. 1/3 af børnene fødes af indvandrere den dag i dag, og der er for det meste tale om muslimer.
Tyskerne selv føder så få børn, at de vil skrumpe til cirka 20 procent af deres nuværende antal om 100 år.

Det samme gælder Spanien, Italien og selv Frankrig risikerer muslimske flertal i dette århundrede.

Så lad mig sige det sådan, selv om vi ligger lunt i svinget, og den nuværende indvandring faktisk kun består af cirka 15-20 procent muslimer, dermed risikerer vi ikke at blive et muslimsk domineret monokulturelt samfund. Så er det lige meget, eftersom specielt Tysklands og Europas skæbne vil sætte grænser for fornøjelsen.

"Hvis man flittigt sorterer, og kun omtaler de cykeltyve, voldtægtsmænd osv. der er muslimer, så kommer verden ganske rigtigt til at tage sig truende ud. Det giver bare ikke et retvisende billede af virkeligheden og det bliver ikke til videnskab bare fordi man kalder der for ”emperi”."


Vi lever i et samfund, der længe har forsøgt at bilde os ind, at indvandrere og flygtninge ikke er mere kriminelle end andre.

Faktisk forsøger man stadigvæk at spinne en sådan virkelighed.

www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/413514:Danmark--Flygtninge-er-ikke-mere-kriminelle-end-danskere

Virkeligheden er, at mindre end 1/5 del af vores indvandrere står for over halvdelen af den grove kriminalitet, der begås af indvandrere totalt i Danmark.

Indvandrere fra Tyrkiet, Pakistan, Libanon, Somalia, Irak, Marokko stod samlet set for (Ubetingede fængselsdomme årene 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 som dækket i STRAFNA1 - tabel i Statistikbanken):

15,70 procent af voldtægtsdommene.
14,67 procent af dommene for manddrab.
13,11 procent af domme for røverierne.
10,49 procent af vold mod offentlig myndighed.
7,32 procent af den simple vold.
9 procent af alle domme for voldsforbrydelser.
10,46 procent af den alvorligere vold.
11,13 procent af domme for trusler.
9,47 procent af brud på våbenloven.
8,63 procent af særligt alvorlig vold.


Deres andel af unge mænd i Danmark er 3,1 procent af alle 18-42 årige mænd (2009 tal.) Og 1,8 procent af den mandlige befolkning, når der ikke er korrigeret for alder. Og de vil altid fylde mere i befolkningen blandt unge mænd end personer af dansk herkomst, da nævnte landegrupper simpelthen føder flere børn.

Ovenstående er vel at bemærke kun den kriminalitet, hvor indvandrere er dømt i forhold til straffeloven. Efterkommeres kriminalitet kommer oven i, de er langt færre i antal i en alder over 14 år, men deres kriminalitetsrate er højere.

Ovenstående tal skygger også over, at indvandrere fra to lande står for deres broderpart af ovenstående forbrydelser:

Somaliske og libanesiske indvandrere udgør 0,42 procent af befolkningen i Danmark, men har samlet, målt over seks forskellige år, været idømt ubetinget fængselsstraf i 4,78 procent af ALLE sagerne for alvorligere vold, 6,90 procent af voldtægtssager, 7,28 procent af røverierne, samlet set stod de for 6,7 procent af alle straffelovsdomme i 2007 men udgjorde 0,42 procent af befolkningen på landsplan.

Samme grupper er tilfældigvis, de som har den højeste fertilitet per kvinde, der er med andre ord langt flere på vej helt uden nyindvandring.

logisksnit.blogspot.com/2009/09/foredraget-pa-nomos-hstmde.html

Faktisk har jeg regnet mig frem til, at hvis somaliske efterkommere fortsætter med at føde så mange børn, så vil alene somaliernes efterkommere være halvdelen af Danmark befolkning om cirka 200 år.

Det med udgangspunkt i 4881 somaliske kvinder i alderen 0-25 år i dag.

Lyder absurd? Det er matematik. 4 børn er lig med 2 kvinder og 2 mænd.

Det vil sige at 4881 kvinder bliver til 8962 kvinder og ditto mænd. fortsætter du det i otte generations led, så taler vi om 3 millioner efterkommere, da de sidste tre led i generationskæden overvejende vil være i live. Prøv selv at gange antallet med to i alt otte gange. Danskerne føder 0,9 kvinde per kvinde (1,8 barn) ganger du 5 millioner med 0,9 otte gange ender du omkring 3 mio.

Jeg siger ikke, at de nødvendigvis vil fortsætte med den høje fødselsrate, men alternativt skal den kulturelle arv skal hele tiden udviskes 100 procent hvert generationsled, både hvad angår kriminalitet og fødselsrater, og den tror jeg slet ikke på.

Ofrene for denne ofte grove kriminalitet er ikke spor abstrakte, og fokus derpå er nødvendigt at to årsager.

1. Denne kriminalitet er ikke flertallet, men den er et unødvendigt tilvalg på grund af en indvandring, der grundliggende er meningsløs og i høj grad er samfundet til last, økonomisk såvel som socialt. Vi kunne satse på udelukkende kvalificeret indvandring, vi behøver ikke andet. Jo grovere kriminaliteten er, jo større er overrepræsentationen blandt muslimske indvandrere og enkelte østeuropæiske lande. Det er altså grov kriminalitet, vi øger mere end andet.

2. Det bliver langt værre endnu med flere ofre til følge, hvis vi ikke får ændret indvandringspolitikken. Det bliver det alligevel på grund af de demografiske mønstre og EU, men nyindvandring øger en masse problemer, og gør det i øvrigt sværere at finde ressourcer, økonomiske som menneskelige, til at løse de problemer, som vi allerede har. Gruppen af efterkommere er større end indvandrergruppen, når vi taler for eksempel somaliske og libanesiske indvandrere, netop fordi de føder så mange børn. Og med størst antal i bunden blandt de 0-5 årige.

Jeg har af andre årsager næsten lukket min blogvirksomhed ned. Jeg tror ikke på nogen lykkelig ende, specielt med situationen i andre europæiske lande taget i betragtning - Tyskland i særdeleshed. Danmark, isoleret set, skulle nok klare den med den nuværende indvandringspolitik fastholdt og forbedret.

Til gengæld er forholdet mellem statens indtægter og udgifter ude af balance, og en hvilken som helst indvandring (omkring 25000 netto årligt lige nu) øger generelt det problem. Vi mister 100.000 arbejdspladser og øger befolkningen i den arbejdsdygtige alder med 25.000 om året, det burde alle da kunne regne ud halter lidt i et samfund, der renset for flere offentlige arbejdspladser ikke engang har skabt så meget som 100.000 flere arbejdspladser de sidste 30 år. Et samfund hvor alternativet til arbejdspladser er 400 mia. kr. årligt til overførselsindkomster - Det skulle man da tro kunne få politikerne til at tænke sig om en ekstra gang. Men tilsyneladende har pointen svært ved at finde rum blandt gloriepudsningen, idealerne om den globaliserede verden, samt FN og EU, der holder os grundigt i ørerne.

Så jeg vil sige det på denne måde. Jeg gider ikke både blive svinet til for at kritisere en håbløs politik, betragtet som en paria, og så oven i købet skulle betale for vanviddet via kommende skatte og afgiftsforhøjelser.

Jeg tror til gengæld fuldt på demokratiet. Vi er ikke alle enige og flertallet må nødvendigvis bestemme ved stemmeboksen, alt andet er vejen til helvede og anarki. Et mindretal må aldrig bestemme, selv om det mener, at det har ret.

Så hvis et flertal af befolkningen vil stemme for fortsat lånefinansieret offentlige overforbrug, så er det fint med mig, men jeg vil forsøge at undgå at være med til at betale for meget af regningen og håber, at jeg en dag kan få arbejde i udlandet.

Jeg tror også, at ovenstående generelt er reelt er den farligste reaktion, som man forvente fra den kulturkonservative højrefløj. De som ikke længere tror på redningsplanken og på, at slaget kan vindes demokratisk, men som langt overvejende grundlæggende tror på og sværger til demokratiet (eller måske synes du, at dem som fortsat tror på demokratiet og bliver og insisterer på debatten er værre?).
Så er der dem på begge fløje, som ikke tror på demokratiet og dertil er villige til at bruge vold som politisk middel. Det er dem som er problemet og gør forskellen. Det er ved gud ikke demokratisk sindede mennesker, eller tilhængere af lov og orden, der begår den slags.

Breivik er et totalt sygt og forskruet menneske. Dem findes der heldigvis få af.

Hvor meget mening giver det, at kalde sig islam-kritiker og så forfalde til et Al-qaida lignende angreb?

Al-Qaida myrder massevis af unge, fordi de er gæster på et diskotek. De er med andre ord en synlig og håndgribelig andel af den druk og hor kultur, som Al Qaida foragter, og dermed et legitimt mål.

Totalt samme tankemåde havde Breivik, der ledte efter symbolet for den multikulturelle politik og begik massemord på endda en børneflok, der for ham symboliserer "synden."

Han deler også islamisternes syn på demokrati, demokratiet skal afskaffes, fordi nogle mener, at de har patent på sandheden. Tempelherrer eller mullahs, som overlords?

Breivik mener blot, at hans diktatur er bedre islamisternes, men mindre sygt er det ikke.

Hvis man ikke er kritiker af islamismen, fordi man netop er kritiker af terrorangreb og massemord og målet om at afskaffe demokratiet og indføre et elitært "sådan skal du tænke samfund - ellers!"? Hvad hulen laver man så blandt islamkritikere, spørger jeg?

Hvad forskruede hoveder finder på, skal man altså ikke laste beslægtede mennesker til højre og venstre.

Forestil dig, at en ekstrem venstreorienteret gik på jagt med håndvåben på et møde hos DF. Det er faktisk lige så fuldt muligt, som det Breivik gjorde. Ville dit budskab så være, at Politiken har leveret musikken, vedkommende dansede til?

Hvad med miljøfascisten i Finland, der begik massemord for at tynde ud i den forurenende vestlige menneskehed. Skal folk der er bekymrede for miljøet skrue ned for retorikken og dommedagsscenarierne, fordi en enkelt forskruet galning fik omsat det hele til et massemord?

Skal Beatles med Helter Skelter lastes for Mansons blodrus?

Marilyn Manson lastes for Columbine High?

Er Lars Von Trier også medskyldig, når hans film - Dogville, med massakrescenen til sidst, var Breiviks yndlingsfilm?

Ved du hvad, det værste er, som du gør - Troels Toftkær. Du er måske ikke klar over det, men lad mig forklare.

Du undlader at konkretisere, som så mange andre, hvad det er for en musik, som du mener denne blog har bidraget med, og som Breivik dansede til. Dermed siger du i princippet, hold nu helt kæft til alt og alle, og ophør med at gøre det, som i gør.

Netop den holdning, som er klassisk og har fulgt indvandringsdebatten siden undfangelsen, skaber om noget vrede og frustration og gang i trykkogeren.

Jeg vil ikke sætte det på spidsen og sige, at folk som dig har skabt trykkogeren Breivik, for det har nok først og fremmest en psykologisk brist koblet med de oplevelser, han har været ude for personligt.

Men hvis du faktisk tror, man kan lukke debatten, og så går alting godt. Så hold øje med Sverige, for det er nemlig det, de gør der. Jeg kan personligt ikke se, at det skulle gavne noget.

Det absurde er, at venstreekstremisterne har en parole, der hedder tryk avler modtryk, uden at de har forestillet sig, at netop det samme kan være tilfældet for dem, som de forsøger at trykke ned.

Jeg har det fint med saglige retningslinjer for debatten, men lad os så pege disse ud, for det andet minder mere om "Hold nu bare kæft i umennesker. Betal for festen og smil."0 kommentarer: