søndag den 19. juni 2011

Boligboblen er ikke død og borte

Jeg har kaldt politikernes tanker om at hæve boligskatterne for et fuldbyrdet mord på boligejerne.

Hvis de skulle have gjort noget, skulle de havde gjort det, længe før boligpriserne steg hundrede procent på få år.

Nu må staten leve med konsekvenserne af egen fejlbedømmelse, som boligejerne lever med konsekvenserne af både egen og elitens fuldstændige manglende evne til at se det indlysende. Nemlig at det var uholdbart som boligpriserne steg.

Det er man forhåbentlig ikke lige så blind over for, som man var det over for boligboblens opståen. Lars Nielsen, redaktør på Morgenavisen Jyllands-Posten, ser om ikke andet katastrofen direkte i øjnene.

Boligmarkedet er krakket

Jeg beklager at skulle sige det så direkte, men boligmarkedet er krakket.

Vi taler om at marked, hvor der ikke længere er en naturlig prisdannelse, mange vil opleve, at værdien af deres bolig er lavere end deres boliggæld, og flere og flere kan ikke sælge.

Nu vi er ved værdien. Hvordan opgør man egentlig den af et aktiv, som man ikke kan sælge, men kun belåne - altså hvis der stadig er friværdi? Det kan man faktisk ikke (...)

Derfor må enhver snak om at lovgive mod afdragsfriheden stoppe her og nu. Fjerner man afdragsfriheden inden for en kortere årrække, vipper man endnu flere boligejere ud over afgrunden.

I det hele taget ville det klæde politikerne at lade boligmarkedet lidt i fred i de kommende år. De mange udmeldinger om øget boligskat, begrænsning af lånemuligheder og så meget andet er gift for et i forvejen nervøst marked.

Og der er såmænd nok at se til for aktørerne. Skærpede kapitalkrav fra EU og behov for yderligere kapital, hvis boligpriserne falder endnu mere, giver allerede nu overarbejde i de finansielle virksomheder.

Så rent undtagelsesvist har de brug for en politisk idépause.0 kommentarer: